07.12.2017  

Haemme huoltopäällikköä Gasum liikenneyksikköön pääkaupunkiseudulle tai Kouvolan alueelle

Jaa:

Energiayhtiö Gasum on suomalainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Gasum edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä kotimaisen biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Suomen johtava biokaasun tarjoaja. Gasumin tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) pohjoismainen osaaja, joka jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä. Gasum on sata prosenttisesti valtio-omisteinen yhtiö. Konsernissa työskentelee noin 450 henkeä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 843 milj. euroa.

Vastuualueesi tulevat olemaan:

 • Koordinoit ja kehität tankkausasemien ja SSVP (Small Scale Virtual Pipeline) kunnossapitoa ja raportointia. Olet myös vastuuhenkilö ulkopuolisten alihankkijoiden koordinoinnissa.

 • Kehität ja koordinoit kunnossapidon turvallisuutta, saavuttaakseen tankkausasemien ja SSVP kohteiden turvallisuustavoitteet, mukaan lukien 0-tapaturma tavoite.

 • Kehität tankkausasemien ja SSVP kohteiden kustannustehokkuutta sekä toimintavarmuutta, laitteiston luotettavuutta, prosesseja ja järjestelmiä, mukaan lukien kunnossapidon suunnittelu ja aikataulutus, ennakoiva, ennustettava ja reagoiva kunnossapito.

 • Laitteiston vianhakuprosessi on sinulle tuttua ja analyysien pohjalta tuotat sekä lyhyen että pitkän tähtäimen ratkaisuja käytettävyyden ja luotettavuuden parantamiseksi. 

 • Sinulla on hyvät kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot sekä omien organisaatioiden että yhteistyökumppaneiden kanssa.

 • Osallistut asiantuntijana tankkausasemien ja SSVP kohteiden projekteissa.

 • Koordinoit yhtiömme eri organisaatioiden kanssa ympäristö- turvallisuus- ja laatuvaatimusten ajantasaisuudesta ja ylläpidosta. Osallistut viranomais- ja yritysauditointeihin.

 •  Kehität ja pidät ajan tasalla suunnittelun, hankinnan sekä kunnossapidon parhaita käytäntöjä.

 •  Kunnossapidon KPI mittarien kehitys on sinulle tuttua aluetta.

 • Toimit viranomaisvaatimusten mukaisena käytön valvojana tankkausasemilla ja SSVP kohteissa sekä biokaasulaitosten ja verkkoonsyöttökohteiden käytönvalvojan varahenkilönä.

 •  Vastaat kunnossapitojärjestelmän huoltojen ajoituksista ja päivityksistä.

Olet etsimämme henkilö mikäli sinulla on:

Mekaanisen kunnossapidon tai automaation insinöörin tai teknikon koulutus. Vähintään 5 vuoden kokemus kunnossapidon johtamisesta tai asiantuntijatehtävästä kunnossapidon organisaatiossa. Sinulla on ansiokas kunnossapitotausta ja vahva kokemus luotettavuuden parantamisen ja ennakkohuolto-ohjelmien implementoinnista. Eduksi katsotaan jos sinulla on kokemusta projektijohtamisesta. Edellytämme hyvää englannin kielen taitoa. Ruotsin kielen osaaminen katsotaan eduksi. Lisäksi tehtäväämme edellyttää myös matkustusvalmiutta. Itsenäisten ja harkittujen päätösten teko on sinulle luontevaa ja olet tehnyt budjetointia. Lisäksi olet luonteeltasi analyyttinen, ongelmaratkaisutaitoinen ja suunnitelmallinen.

Tarjoamme sinulle:

 • Kehitysmahdollisuuksia vastuullisessa ja uudistuvassa yrityksessä

 • Inspiroivan ja modernin työpaikan

 • Kannustavan ja sinua tukevan tiimin

 • Eettinen toimintatapamme kattaa sekä ihmiset ja ympäristön

 • Pääset mukaan rakentamaan puhtaampaa huomista

Haluatko liittyä joukkoomme?

Hae tehtävää viimeistään 31.12.2017 ja liitä mukaan CV:si sekä palkkatoiveesi. Lisätietoja tehtävästä antaa Raul Kade, puh.+358405484356.

Hae tehtävää

Tutustu yhtiöömme www.gasum.com.

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa

Lue lisää Sulje