Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


Julkaisut

Julkaisupankkiin on koottu kaikki Gasumin julkaisut pdf-muotoisina.


Gasum-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2017

Gasum vahvisti asemaa pohjoismaiden johtavana LNG:n tarjoajana ja pohjoismaisen kaasuekosysteemin kehittäjänä 

GASUM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2017

  • Liikevaihto 506 miljoonaa euroa (2016 H1: 445 milj. euroa)

  • Liikevoitto 66 miljoonaa euroa (2016 H1: 68 milj. euroa)

  • Maakaasuliiketoiminnan myynti 12,5 TWh (13,2 TWh)

  • LNG-liiketoiminnan myynti 3,1 TWh (2,7 TWh)

  • Biokaasuliiketoiminnan myynti 287 GWh (114 GWh)

 

Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi katsausta:

"Tarkastelujaksolla yhtiö vahvisti asemaansa Pohjoismaiden johtavana nesteytetyn maakaasun (LNG) tarjoajana kasvattamalla omistusosuuttaan Skangasissa 70 prosenttiin. Pohjoismaisen kaasuekosysteemin kehittäminen on keskeinen osa Gasumin strategiaa ja erityisesti LNG:llä on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi asema pohjoismaisilla kaasumarkkinoilla. LNG:n merkitys Itämerellä ja Pohjoismaissa kasvaa nopeasti erityisesti meriliikenteessä, raskaassa maantieliikenteessä ja teollisuuden käytössä.

Biokaasuliiketoiminnassa erityinen huomio kohdistui kaasuautoiluun. Yhtiö avasi uusia tankkausasemia ja lanseerasi kampanjan, jossa kotimaista biokaasua tarjottiin kaasuautoilijoille kiinteällä kuukausihinnalla. Kesäkuussa avattiin tankkausasemat Hämeenlinnaan ja Poriin. Kesän aikana yhtiö avaa asemat myös Vantaan Petikkoon sekä Jyväskylään. Energia- ja ilmastostrategiassa on asetettu tavoitteeksi nostaa kaasuautojen määrä vuoteen 2030 mennessä 50 000 kappaleeseen. Gasum on ottanut tämän haasteen vastaan, ja haluaa aktiivisesti kehittää markkinoita, jotta tähän tavoitteeseen tullaan pääsemään aikataulussa.

Hallituksen esitys uudeksi maakaasumarkkinalaiksi julkistettiin toukokuussa 2017 ja hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa. Uusi maakaasumarkkinalaki astuu voimaan 1. tammikuuta 2018 ja sen mukaan suomalaiset maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat avataan kilpailulle vuonna 2020. Yhtiö pitää ensisijaisen tärkeänä sitä, että yhdessä asiakkaiden kanssa rakennetaan avoimeen markkinaan siirryttäessä mallit, jotka parhaiten palvelevat suomalaisia kaasunkäyttäjiä."

Lue koko Q2-katsaus >

 

Lisätietoja:
Johanna Lamminen,toimitusjohtaja, Gasum
(Yhteydenotot Henna Walker, johdon assistentti)
puh. 020 44 78661, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä kotimaisen biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Gasumin tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) pohjoismainen osaaja, joka jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä entistä laajemmin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum-konsernissa työskentelee yli 400 henkeä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 843 milj. euroa.