Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


Gasum laajentaa LNG-tankkausasemaverkostoaan Ruotsiin ja Norjaan

Suomalainen energiayhtiö Gasum laajentaa toimintaa Ruotsin ja Norjan liikennemarkkinoille ja alkaa tarjota nesteytettyä kaasua raskaan kaluston ajoneuvoille. Raskaan kaluston siirtyminen nesteytettyyn biokaasuun (LBG) tai maakaasuun (LNG) vähentää merkittävästi hiilidioksidi-, typenoksidi-, hiukkas- ja melupäästöjä. Kaasulla on tulevaisuudessa tärkeä rooli siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Pohjoismaiden johtava kaasualan yritys Gasum laajentaa vuoden 2018 aikana LNG-tankkausasemaverkostoaan Ruotsiin ja Norjaan. Tankkausasemat tullaan sijoittamaan raskaan liikenteen liikennevirtojen kannalta keskeisiin paikkoihin, ja samalla LNG-käyttöisten ajoneuvojen toiminta-alue laajentuu entisestään Pohjoismaissa. Tulevaisuudessa Gasum uskoo LNG:n yleistyvän raskaan liikenteen polttoaineena. LNG-tankkausasemaverkosto kasvaa nopeasti myös ympäri Eurooppaa, mikä edistää markkinoiden ja infrastruktuurin kehittymistä.

Gasum on avannut viimeisen vuoden aikana LNG-tankkausasemat Helsinkiin, Turkuun ja Jyväskylään. Marraskuun loppuun mennessä avautuu vielä yksi asema Vantaalle. Gasum on lisäksi mukana avaamassa Tornioon uutta LNG:n tuontiterminaalia, joka laajentaa LNG:n jakelualuetta entisestään.

Puhdasta ja taloudellista polttoainetta liikennekäyttöön

Euroopan unionissa ja Pohjoismaissa on asetettu korkeat tavoitteet liikennepäästöjen vähentämiselle. LNG tarjoaa erinomaisen ratkaisun näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on puhdas polttoaine, josta ei synny lainkaan pienhiukkaspäästöjä. Sen typenoksidi- ja hiilidioksidipäästöt ovat muita fossiilisia polttoaineita pienemmät, ja LNG-käyttöisistä rekoista syntyy vähemmän ääntä. Lisäksi nesteytetty biokaasu eli LBG mahdollistaa merkittävän kasvun täysin uusiutuvan polttoaineen käytölle raskaassa liikenteessä.

Raskaan kaluston päästöjen vähentäminen on yksi avaintekijöistä liikenteelle asetettujen kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, koska yhden rekan päästöt vastaavat kymmenien henkilöautojen yhteenlaskettua päästömäärää. Uusia LNG-käyttöisiä rekkamalleja on saatavilla useilta ajoneuvovalmistajilta, esimerkiksi Ivecolta, Scanialta ja Volvo Trucksilta.

“Uskomme, että nyt on oikea aika laajentaa verkostoamme, sillä asiakaskysyntä kasvaa vauhdilla päästötavoitteiden myötä. Liikennepäästöt ovat keskeisessä osassa useimpien yritysten arvoketjuissa, ja kuluttajat vaativat ympäristön kannalta kestävämpiä tuotteita ja palveluja. Nesteytetyn maakaasun ja biokaasun käyttö on erinomainen keino vastata tähän kysyntään. Polttoaineen saatavuutta ja kysyntää edistävät myös valtioiden toimeenpanemat tukijärjestelmät.”, sanoo Gasumin biokaasuliiketoimintayksikön johtaja Jukka Metsälä.

Biokaasu ja maakaasu ovat kumpikin koostumukseltaan metaania. Niitä voidaan käyttää erillään, tai tarpeen mukaan sekoittaa keskenään. Gasum on nykyisin Ruotsin ja Suomen suurin biokaasun tuottaja. Gasum investoi tuotanto- ja jakelukapasiteetin kasvattamiseen vastatakseen raskaan kaluston polttoaineen kysynnän kasvuun. Tytäryhtiönsä Skangasin kautta Gasum on myös merkittävä LNG:n toimittaja teollisuudelle ja meriliikenteelle.

Lisätietoja:

Jukka Metsälä, johtaja, biokaasuliiketoiminta, Gasum
puh. +358 40 5633 756, jukka.metsala@gasum.com

Markus Olsson, johtaja, biokaasuliiketoiminta, Gasum AB
puh. +46 (0)76 146 98 79, markus.olsson@gasum.com