Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


14.02.2017

Gasum panostaa kierrätysravinteiden jatkojalostukseen

Gasum on kehittänyt biokaasulaitosverkostonsa valmiutta vastata tiukkeneviin ympäristövaatimuksiin sekä yleiseurooppalaiseen suuntaukseen puhdistamoperäisten kierrätysravinteiden käytössä lannoitteina. Gasum investoi ravinteiden jatkojalostukseen sekä laajentaa kierrätysravinteiden käyttökohteita nykyisestään. Gasum käsittelee myös jatkossa puhdistamolietettä tehden siitä biokaasua ja kierrätysravinteita.

Biokaasun tuotannossa käytettävä raaka-ainepohja on monipuolinen aina teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesilietteistä muihin biohajoaviin jätteisiin, kuten kotitalouksien ja teollisuuden biojätteisiin sekä maatalouden sivuvirtoihin kuten karjan lantaan.

Jätteistä ja sivuvirroista tuotetulla uusiutuvalla biokaasulla on kasvava kysyntä eri käyttökohteissa. Biokaasua voidaan siirtää kulutuskohteeseen nykyisellä kaasujärjestelmällä ja muilla kaasun logistiikkaratkaisuilla. Biokaasun tuotanto edistää kiertotaloustavoitteita sekä energiana että ravinteina.

Jätteet ja lietteet muodostavat vain osan Suomen biokaasun tuotantopotentiaalista, esimerkiksi maatalouden biomassan sivuvirrat ovat keskeisessä asemassa biokaasutuotannon laajentamisessa.

”Biokaasumarkkina on kehittynyt positiivisesti ja uusien biokaasuasiakkaiden määrä kasvaa eri asiakassegmenteissä. Lannoitemarkkinoilla puolestaan on tapahtunut nopea muutos, joka rajoittaa puhdistamolietepohjaisten kierrätyslannoitteiden käyttöä pelloilla. Gasumin tavoitteena on tarjota asiakkailleen ja kumppaneilleen kiertotalousratkaisuja siten, että myös ravinteet saadaan hyödynnettyä kattavasti. Esimerkiksi Ruotsissa puhdistamolietteitä, jotka ovat Revaq-sertifioituja, voidaan käyttää lannoitteina. Kierrätysravinteilla on useita käyttökohteita ja siihen liittyvä markkina kehittyy nopeasti”, sanoo Gasumin tuotantojohtaja Ari Suomilammi.

Biokaasun tuotanto on osa eri toimijoiden arvoketjua, jossa energian lisäksi kierrätysravinteet otetaan talteen. Tavoitteiden ja vaatimusten saavuttamiseksi Gasum hakee yhdessä ratkaisuja jätevedenpuhdistamoiden sekä muiden alan toimijoiden kanssa. Osalla Gasumin laitoksista kyetään jo nykyisin erottelemaan puhdistamolieteperäisen rejektiveden ravinteet ja toimittamaan kierrätysravinne useisiin eri käyttökohteisiin.

Gasum tulee edelleen kehittämään ratkaisuja laitosverkostossaan sekä investoimaan biokaasun tuotannossa syntyvän ravinnejäännöksen jatkojalostukseen yhteistyökumppaneidensa kanssa. Tavoitteena on jalostaa biokaasun tuotannossa syntyvää ravinnejäännöstä mm. teollisuuden prosessien tarpeisiin, esimerkiksi typpi- ja fosforipitoisina ravinneliuoksina sekä palvelemaan entistä paremmin maanparannuksen ja maatalouden tarpeita. Kierrätysravinteet säästävät luonnonvaroja ja voivat korvata esimerkiksi epäorgaanisia ravinteita teollisuudessa.

Gasum on Pohjoismaiden johtava biohajoavien jätteiden käsittelijä ja biokaasun tarjoaja. Yhtiö käsittelee kahdessatoista biokaasulaitoksessaan biomassoja noin 800 000 t/vuosi ja tuottaa biokaasua noin 650 GWh/vuosi.

Gasumin biokaasulaitokset Suomessa sijaitsevat Huittisissa, Honkajoella, Kuopiossa, Oulussa, Riihimäellä, Turussa ja Vehmaalla. Lisäksi Gasum tuottaa biokaasua myös yhteistyökumppaneiden kanssa Espoossa, Kouvolassa ja Lahdessa. Ruotsissa Gasumilla on biokaasulaitokset Jordbergassa, Katrineholmissa, Lidköpingissä, Örebrossa sekä yhtiöllä on enemmistöosuus Västeråsissa sijaitsevasta tuotantolaitoksesta. Lisäksi Gasumilla on 50 prosentin omistusosuus Vadsbo Biogasissa.

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, tuotantojohtaja, Gasum Oy
puh. 020 447 8754, etunimi.sukunimi@gasum.com

Energiayhtiö Gasum, lue lisää yhtiöstämme.