Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


30.10.2017

Gasum tunnisti toimintaympäristön muuttumista kuvaavat megatrendit

Gasum tunnisti yhtiön toimintaympäristöön vaikuttavat globaalit megatrendit, jotka ovat ilmastonmuutos, teknologian kehittyminen, kiihtyvä kaupungistuminen, väestörakenteen muutos sekä taloudellisten valtasuhteiden muutokset. Yhtiö laajentaa kaasumarkkinaa ja rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Yhtiö tunnisti toimintaympäristöön vaikuttaviksi globaaleiksi megatrendeiksi seuraavat asiat:

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos ohjaa poliittista päätöksentekoa luomaan yhä vihreämpää ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Tiukentuva poliittinen regulaatio heijastuu yritystasolla etenkin rajoituksina ja kohonneina käyttömaksuina isopäästöisille fossiilisille polttoaineille. Toisaalta se luo samalla uusia mahdollisuuksia uusiutuvan energiantuotannon ja siihen liittyvien ekosysteemien kehittämiseen. Energiatehokkuuden parantaminen ja kiertotalous nousevat keskeiseen rooliin.

Teknologian kehittyminen

Uusiutuvan energian teknologiset läpimurrot pudottavat vaihtoehtoisten energiaratkaisujen hintaa, joka koventaa energiamarkkinoiden kilpailua. Uudet innovaatiot ja digitalisaatio mahdollistavat työtapojen ja prosessien tehostamisen sekä monipuolisten jakelukanavien kehittämisen.

Kaupungistuminen

Globaalisti ihmiset hakeutuvat yhä enenevässä määrin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Tämän seurauksena syntyy vahvoja alueellisia valtakeskuksia, joiden energiatarve mahdollistaa uusia keskitettyjä ratkaisuja. Yrityksille tämä mahdollistaa uudenlaisten liiketoimintamallien kehittämisen.

Väestörakenteen muutokset

Maailman väestö kasvaa huimaa vauhtia etenkin länsimaiden ulkopuolella. Sukupolvien väliset arvomaailmat ja preferenssit heijastuvat myös heidän ihmisten rooliin kuluttajina. Entistä tiedostavampi ja ympäristöä huomioiva kulutuskäyttäytyminen luo uutta kysyntää kestäville energiamuodoille. Vaikka uusiutuvan energian osuus kasvaa koko ajan, säilyy fossiilisilla polttoaineilla edelleen vahva jalansija globaalissa energiapaletissa.

Taloudellisten valtasuhteiden muutokset

Kehittyvät taloudet ovat nousseet haastamaan perinteisten länsimaiden johtavaa asemaa. BRICS-maiden (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina, Etelä-Afrikka) väestön- ja talouskasvu luovat globaaleille energiamarkkinoille uutta kysyntää ja tarjontaa, joka heijastuu myös Euroopan energiatarjontaan.