Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


Tutustu Gasumin kaasurahastoon.

 

Lue lisää

06.06.2017

Gasumin kaasurahaston apurahat 2017 myönnetty

Gasumin kaasurahaston vuoden 2017 apurahat 81 000 euroa myönnettiin maanantaina 5.6.2017 Finlandiatalolla 12 henkilölle. Gasum edistää kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta yhdessä kumppaniensa kanssa. Monipuolinen kaasu on keskeisessä asemassa tavoitteen saavuttamisessa. Yhtiö jakaa vuosittain kaasurahastosta avustuksia kaasuekosysteemin edistämiseen tähtäävään koulutus-, tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Gasumin kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista. Kaasurahaston tavoitteena on tukea päätoimista tutkimusta liittyen kaasuekosysteemin edistämiseen tähtäävään koulutus-, tutkimus- ja kehitystoimintaan, esimerkiksi bio- ja kiertotalouteen, liikenteeseen ja logistiikkaan tai kaasun käyttöä edistäviin energiaratkaisuihin.

Päätoimista tutkimusta pyritään tukemaan kokopäivärahojen avulla. Lisäksi kaasurahasto pyrkii opiskelijan tutkimuksen pitkäjänteiseen rahoittamiseen.

Rahastosta myönnettyjen apurahojen summa oli tänä vuonna 81 000 euroa ja avustus myönnettiin 12 henkilölle.

Kaasurahastosta myönnetyt apurahat vuonna 2017:

MSc. Jenny Alanen (TUT), Maakaasumoottoreiden hiukkaspäästöt: fysikaaliset ominaisuudet, muodostuminen ja muutunta ilmakehässä. (5.000 EUR)

MSc. Doddapaneni Tharaka Rama Krishna Chowdary (TUT), Integration of pyrolysis with existing sewage sludge based anaerobic digestion: A concept for efficient utilization of digestate. (5.000 EUR)

MSc. Mahdi Fasihi (LUT), How to achieve the COP21 target of Net-Zero Emissions in the Gas Consuming Industry?. (22.000 €)

MSc. Gradov Dmitry (LUT) Experimental study and CFD modelling of anaerobic bioreactors producing methane. (11.000 €)

MSc. Elina Hakkarainen (LUT) Uusiutuvat hybridit osana kestävää energiajärjestelmää − Teknisiä ja taloudellisia tarkasteluja. (5.000 EUR)

BSc. Tiina Karppinen (TUT) Sedimentoituneen nollakuidun mädätysprosessin kuormitettavuuden ja metaanintuottopotentiaalin lisääminen. (3.000 EUR)

MSc. Tiina Keipi (TUT), Metaanista korkeamman jalostusasteen tuotteita: Teknillinen ja taloudellinen tarkastelu. (5.000 EUR)

MSc. Niina Merilaita (TUT), Dynsor - dynaaminen sorptio. (5.000 EUR)

MSc. Lourdes Maria Rodriguez Chiang (Aalto), Evaluation and enhancement of methane production from the anaerobic digestion of pulping effluents. (5.000 EUR)

MSc. Saeid Soudabeh (Åbo Akademi), Elimination of pharmaceutical products from waste water by ozonation and heterogeneous catalysis - a systematic kinetic and reaction engineering approach towards new technology. (5.000 EUR)

MSc. Natalia Saukkonen (TUT), Interplay of profitability targets and sustainability values in investment decision-making – case of biogas applications. (5.000 EUR)

MSc. Christer Wik (Vaasan yliopisto), SOx- ja NOx-emissioalueiden (SECA / NECA) vaikutus laivamoottoriteknologioiden tarjontaan sekä laivanomistajien teknologiavalintaan - perustuuko se suurimmalta osin elinkaarikustannuksiin? (5.000 EUR)