Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


11.09.2017

Joutsenon metanointilaitoksen investointi ei vielä ole kannattava

Gasum, Kemira ja Lappeenrannan kaupunki toteuttivat keväällä 2017 Joutsenon uusiutuvan kaasun tuotantolaitoksen eli metanointilaitoksen teknistaloudellisen kannattavuusselvityksen. Metanointilaitokseen liittyvää selvitystyötä jatkettiin mm. kaasun tuotantokustannuksiin, toteutukseen ja kannattavuuteen liittyen. Toimijat päätyivät yhdessä pysäyttämään hankkeen jatkosuunnittelun sen taloudellisen kannattamattomuuden vuoksi. Hanketta ei tulla toteuttamaan lähitulevaisuudessa.

”Jatkoimme Joutsenon metanointilaitokseen liittyvää selvitystyötä erityisesti kaasun tuotantokustannuksia ja toteutusta sekä kannattavuutta tarkastellen. Kannattavuuslaskelmien tarkennuttua keskeytämme hankkeen. Päätimme tästä yhteistuumin kaikkien toimijoiden kesken. Tulevaisuudessa on mahdollista, että hanke voidaan ottaa uudelleen tarkasteluun teknologian ja uusiutuvan kaasun markkinan edelleen kehittyessä” kertoo Jouni Haikarainen Gasumin maakaasun johtaja.

”Uusiutuvan sähkön käyttö hiilivetyjen tuotantoon on yksi avainteknologioita, joilla tähdätään hiilineutraaliin yhteiskuntaan. LUT ja Lappeenranta ovat tämän teknologian kehityksen kärkijoukoissa. Harmi, että aika ei vielä ollut kypsä tälle kiertotalouden ja teollisen integraation kärkihankkeelle,” toteaa Lappeenrannan kaupungin kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen.

Metanointilaitos olisi toteutuessaan ollut maailman ylivoimaisesti suurin vedystä ja hiilidioksidista uusiutuvaa metaania 18–28 megawatin teholla tuottava laitos. Laitoskonsepti olisi perustunut paikallisen teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Teknistaloudellisen toteutettavuusselvityksen tulosten perusteella Joutsenon metanointilaitos olisi ollut teknisesti toteutettavissa.

 

Lisätietoja:

Jouni Haikaranen, johtaja, maakaasu, Gasum
p. 040 709 5690, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Markku Mäki-Hokkonen, kehityspäällikkö, Lappeenrannan kaupunki
p. 040 569 5515 etunimi.sukunimi(a)lappeenranta.fi