Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


Lataa kuvia

Kuvapankistamme voit ladata kuva-aineistoa median käyttöön. 


11.05.2017

Maakaasumarkkinoiden sääntely uudistuu

Hallitus on tänään julkistanut esityksen uudeksi maakaasumarkkinalaiksi. Esityksen mukaan suomalaiset maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat avataan kilpailulle vuonna 2020 Balticconnector-yhdysputken valmistuttua. Gasum korostaa, että on tärkeää varmistaa maakaasun kilpailukyky sekä markkinoiden saumaton toimiminen myös muutosvaiheen aikana. 

Uusi maakaasumarkkinalaki keventää maakaasun tukku- ja vähittäismyynnin sääntelyä ja luopuu suurelta osin hinnoittelun erityissääntelystä. Esityksen mukaan suomalainen kaasumarkkina avataan kilpailulle Balticconnector-yhdysputken valmistuttua. Markkinoiden avaamisen yhteydessä Suomi luopuu oikeudestaan poiketa EU:n kaasumarkkinadirektiivin linjauksista. Tämän myötä Gasumin omistama kaasun siirtoverkko tullaan eriyttämään kaasun myynnistä.  

Balticconnector yhdistää Suomen ja Viron markkinat, mutta ei luo yhteyttä eurooppalaiseen kaasuverkostoon ja vaihtoehtoiseen hankintalähteeseen ilman lisäinvestointeja Puolassa ja Baltiassa. On tärkeää varmistaa, että nämä investoinnit etenevät ja ettei suomalaisille kaasunkäyttäjille synny investoinneista lisäkustannuksia. 

Uusi maakaasumarkkinalaki on tarkoitus saattaa voimaan 1. tammikuuta 2018. Siirtoverkonhaltijan eriyttämistä koskevat säännökset ja maakaasumarkkinoiden avaamista kilpailulle koskevat säännökset tulisivat voimaan 1. tammikuuta 2020. 

Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen korostaa, että on tärkeintä varmistaa kilpailukykyinen polttoaine suomalaisille kaasunkäyttäjille myös jatkossa sekä luoda edellytykset LNG- ja biokaasumarkkinoiden pitkäjänteiselle kehittämiselle. 

”On ensisijaisen tärkeää, että lakiuudistuksen mukanaan tuomat muutokset toteutetaan niin, ettei maakaasun kilpailukyky vaarannu. Olemme varautuneet muutokseen hyvin ja teemme parhaamme, että siirtymä avoimiin markkinoihin sujuisi mutkattomasti.”

 

Lisätietoja:
Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy
puh. +358 20 44 78 661, etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Olga Väisänen, viestintä, johtaja, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Energiayhtiö Gasum on suomalainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, tuottaa ja jalostaa biokaasua Suomessa ja Ruotsissa sekä siirtää ja toimittaa niitä energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Gasumin tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) johtava pohjoismainen osaaja, joka jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum-konsernissa työskentelee noin 400 henkeä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 843 milj. euroa. www.gasum.fi

PUHTAASTI LUONNONKAASULLA – GASUM.FI