Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


05.12.2017

Ruotsin valtiolta investointitukea Gasumille biokaasun tuotantoon

Energiayhtiö Gasum selvittää biokaasun tuotantoa Stora Enson Ruotsin Nymöllassa sijaitsevan sellu- ja paperitehtaan jätevesistä. Gasumin tavoitteena on tuottaa biokaasua pääasiassa Ruotsin kuljetussektorin käyttöön. Ruotsin ympäristöviranomainen Naturvårdsverket on myöntänyt Gasumin Nymölla-hankkeelle 12,4 miljoonan euron investointituen ‘Klimatklivet’-ohjelmastaan. Gasumin visio on rakentaa pohjoismaista kaasuekosysteemiä, jossa kiertotalous on vahvasti mukana.

Gasum viimeistelee parhaillaan selvitystä koskien biokaasun tuotantoa Stora Enson Etelä-Ruotsin Nymöllassa sijaitsevan sellu- ja paperitehtaan jätevesistä. Tavoitteena on tuottaa biokaasua, joka jalostetaan ja nesteytetään pääasiassa Ruotsin kuljetussektorin käyttöön. Gasum uskoo nesteytetyn biokaasun kysynnän nopeaan kasvuun Ruotsissa niin raskaassa maantieliikenteessä kuin meriliikenteessäkin.

Ruotsin ympäristöviranomainen Naturvårdsverket on myöntänyt Gasumin Nymölla-hankkeelle 12,4 miljoonan euron (121,5 miljoonan kruunun) investointituen ‘Klimatklivet’-ohjelmastaan, jolla tuetaan paikallisia ilmastoon ja ympäristöön liittyviä investointeja. 

Gasumin Nymölla hankkeen kokonaisinvestointi on noin 27 miljoonaa euroa. Gasum valmistelee hanketta investointipäätöstä varten.

”Haluamme kiittää Ruotsin ympäristöviranomaista myönteisestä investointitukipäätöksestä. Tukipäätös auttaa kiertotalous hankkeen toteutumisessa yhteistyössä Stora Enson Nymöllan sellu- ja paperitehtaan kanssa. Biokaasulaitos tarjoaa kestävän kehityksen mukaisen ratkaisun jätevesien käsittelyyn,” sanoo Gasum AB:n toimitusjohtaja Markus Olsson.

Gasum käsittelee jätteitä ja tuottaa biokaasua Suomessa ja Ruotsissa. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tuottaja. Biokaasu on täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistettu kotimainen polttoaine ja monikäyttöinen energianlähde.

Lisätietoja:
Markus Olsson, toimitusjohtaja, Gasum AB
puh. +46 76 146 98 79, etunimi.sukunimi@gasum.com

Lue tiedote ruotsiksi Gasum AB:n sivuilta