24.08.2017

Gasumin tytäryhtiö Skangas toimittaa LNG:tä maailman ensimmäisille LNG-käyttöisille kuivarahtialuksille

Skangas ja ESL Shipping ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun eli LNG:n toimittamisesta ESL:n kahdelle uudelle LNG-käyttöiselle handysize-kokoluokan kuivarahtialukselle, jotka aloittavat liikennöinnin vuoden 2018 alkupuoliskolla. Aluksista ensimmäinen sai kesäkuussa 2017 nimekseen ”Viikki”, mikä noudattaa varustamon perinnettä nimetä aluksensa helsinkiläisten paikannimien mukaan.

”Tämä sopimus on tärkeä virstanpylväs Skangasille. MS Viikki on ensimmäinen alus jota palvelemme uudesta Tornion LNG-terminaalistamme. Lisää on myös tulossa. LNG tarjoaa meriliikenteessä huomattavia ympäristöllisiä, taloudellisia ja sosiaalisia etuja,” Skangasin toimitusjohtaja Kimmo Rahkamo kertoo.”

ESL Shippingissä ollaan samaa mieltä. ”Uudet laivamme sisältävät runsaasti innovaatioita, jotka tekevät niistä edelläkävijöitä ympäristöystävällisyydessä ja kuljetustehokkuudessa. Tämä on tärkeä askel kohti yhä ympäristöystävällisempää liikennettä. Olemme yhdistäneet täysin uuden rungon muotoilun ja lukuisat muut energiaa säästävät ominaisuudet LNG:n käyttöön polttoaineena, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 50 prosenttia kuljetettua tonnia kohden aikaisempiin alustyyppeihin verrattuna. Tämä sopimus auttaa meitä myös alentamaan operatiivisia kustannuksiamme”, sanoo ESL Shippingin toimitusjohtaja Mikki Koskinen.

Uudet, 1A-jääluokkaan vahvistetut alukset ovat maailman ensimmäisiä LNG-käyttöisiä suuria kuivarahtialuksia. Uusinta teknologiaa ja viimeisimpiä innovaatioita edustavat alukset aloittavat merikuljetukset Itämerellä ja Pohjanmerellä. Skangas toimittaa sopimuksen puitteissa ESL Shippingille myös nestemäistä biokaasua (LBG). LBG ja LNG ovat polttoaineina keskenään sekoituskelpoisia, joten niiden toimittamiseen voidaan käyttää samaa LNG:n toimitusketjua.

Varustamot ympäri maailmaa ovat siirtymässä LNG:hen ensisijaisena polttoaineenaan. Vuoteen 2020 mennessä jo lähes 200 alusta kulkee LNG:llä. Lukumäärän odotetaan kasvavan huomattavasti, sillä meriteollisuus pitää LNG:tä kustannustehokkaimpana vaihtoehtona päästöjä vähennettäessä.

LNG täyttää meriliikenteen polttoaineena kaikki nykyiset ja tulevat ympäristövaatimukset. Sen käyttö myös pienentää alusten hiukkaspäästöjä ja vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. LNG:n saatavuus ja kustannustehokkuus meriliikenteen polttoaineena säilyy näillä näkymin hyvänä myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
Kimmo Rahkamo, toimitusjohtaja, Skangas, puh: +358 40 749 3069
kimmo.rahkamo(a)skangas.com

Mikki Koskinen, toimitusjohtaja, ESL Shipping, puh. +358 50 351 7791
mikki.koskinen(a)eslshipping.com