Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


17.01.2017

Gasumin uusi yritysvastuuohjelma ja tavoitteet – Kohti puhtaampaa huomista

Gasumin yritysvastuuohjelma on päivitetty ja uudet yritysvastuun tavoitteet asetettu. Gasumin arvolauseen ”Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia” mukaisesti vastuullisuus on keskeinen arvo, jota viedään eteenpäin yritysvastuuohjelman kautta. Ohjelma edistää yhtiön strategian mukaisesti kestävää kehitystä. Ohjelman etenemistä seurataan ja keskeisimmät tulokset viestitään vuosittain yritysvastuuraportissamme.

Yritysvastuuohjelma tukee yhtiön strategiaa ohjaamalla vastuullisuustyötä. Ohjelmassa olemme tiivistäneet yritysvastuun kannalta olennaiset asiat neljään teemaan ja niiden alla oleviin näkökohtiin. Näiden pohjalta on asetettu yritysvastuun tavoitteet. Teemat ja näkökohdat ovat merkittäviä yhtiön taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten kannalta tai ovat tärkeitä yhtiön eri sidosryhmille.

Seuraavassa on esitetty Gasumin yritysvastuun teemat ja näkökohdat sekä tavoitteet:

Hiilineutraali tulevaisuus ja innovaatiot

 • Päästöjä vähentävät ratkaisut
 • Kaasumarkkinoiden laajentuminen
 • Uusien liiketoimintamallien ja kumppanuuksien kehittäminen
 • Kaasun kilpailukyky

Tavoitteet

 • Kohdennamme T&K-toimintaa bioperäisen tuotannon kasvattamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.
 • Kasvatamme biokaasumarkkinan laajuutta vuositasolla terawattituntiluokkaan Suomessa vuoteen 2025 mennessä.
 • Luomme uusia liiketoimintakumppanuuksia ja hyödynnämme uutta teknologiaa.

Parempi yhteiskunta sidosryhmien kanssa

 • Avoimuus, läpinäkyvyys ja aktiivinen vuoropuhelu
 • Investoinnit ja verot
 • Henkilöstön työhyvinvointi ja ammattitaito

Tavoitteet

 • Investoimme pohjoismaihin ja vahvistamme osaltamme kansallista kauppatasetta
 • Kehitämme osaamistamme strategian toteuttamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Turvallisuuden ja toimitusvarmuuden edelläkävijä

 • Kaasun turvallisen käytön edistäminen
 • Yritys- ja henkilöturvallisuus
 • Palveluiden luotettavuus

Tavoitteet 

 • Työssämme ei aiheudu tapaturmia tai onnettomuuksia
 • Kaasun toimituksessa ei tapahdu ennakoimattomia keskeytyksiä

Elinkaarenaikaisten vaikutusten ymmärtäminen

 • Toimitusketjun tehokkuus ja vaikutukset
 • Käytön vaikutukset
 • Toimittajien vastuullisuus

Tavoitteet 

 • Edistämme siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.
 • Saavutamme energiansäästötoimenpiteillä 7,5 % vähenemän energiankäytössä vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2015.
 • Varmistamme vastuullisuuden toteutumisen toimitusketjussa yhteistyössä toimittajiemme kanssa.

 

Lisätietoja:
Juha Häkämies, johtaja, strategia, Gasum
puh. 0400 770577, etunimi.sukunimi@gasum.com

Energiayhtiö Gasum, puhtaampaa energiaa, tutustu yhtiöömme.