Anja Kuparinen, VP, Human Resources and safety

Anja Kuparinen, johtaja, henkilöstö ja turvallisuus

"Kaikki gasumlaiset ovat yhdessä vastuussa siitä, millaista yrityskulttuuria rakennamme."

Gasum-konsernin johtamisperiaatteet

1. Asetan selkeitä ja kunnianhimoisia tavoitteita, seuraan niiden toteutumista ja saan aikaan tuloksia.
2. Kannustan löytämään ratkaisuja.
3. Annan ja otan vastaan rakentavaa palautetta.
4. Rakennan luottamusta.
5. Innostan ja osallistan. 
6. Juhlimme menestystämme yhdessä.

 

13.06.2021

Gasumia rakennetaan yhteisvoimin – kuusi periaatetta vahvan yrityskulttuurin perustana

Uudistuminen on keskeinen osa energiayhtiö Gasumin strategiaa, ja yhtiö kulkee määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia. Gasumilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä Saksassa, ja toimivan pohjoismaisen kaasuekosysteemin rakentaminen edellyttää vahvaa yrityskulttuuria ja hyvää johtamista. 

"Olemme Gasumissa isolla muutosmatkalla. Merkittävä asemamme pohjoismaisen kaasuekosysteemin rakentajana vaatii meiltä sitoutumista moderniin ja keskustelevaan yrityskulttuuriin. Meille on tärkeää yhdistää johtamisen periaatteemme entistä vahvemmin strategiaamme, arvoihimme ja osaamiseemme, sekä varmistaa, että nämä periaatteet jaetaan läpi eri maiden ja liiketoimintojen. Haluamme yhdessä rakentaa johtamisen periaatteiden kautta entistä parempaa yrityskulttuuria ja johtamista", kertoo Gasumin henkilöstöjohtaja Anja Kuparinen.

Johtamisen kehittäminen on meidän kaikkien yhteinen hanke. Jatkuvan pulssikyselyn avulla tarkastellaan konsernin yrityskulttuuriin liittyviä asioita, johtamisen vahvuuksia ja myös kehittämistarpeita. Johtamisen kuusi kiteytettyä periaatetta kytkeytyvät läheisesti Gasumin tavoitteeseen tarjota puhtaampaa energiaa ja rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä muuttuvassa toimintaympäristössä yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Johtamisen kuusi periaatetta liittyvät tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen, ratkaisukeskeisyyteen, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen, luottamuksen rakentamiseen, kollegoiden tukemiseen sekä yhteisten onnistumisten juhlistamiseen. Kuparisen mielestä luottamus ja avoin dialogi luovat perustan toimivalle yrityskulttuurille:

"Jokainen meistä on vastuussa yhteisen luottamuksen rakentamisesta, ja luottamus on perusta sille, miten kehitämme yhtiötä ja itseämme. Luottamukseen perustuva avoin dialogi vuorostaan mahdollistaa palautteen antamisen rakentavasti".

Yrityskulttuuri rakennetaan yhteisvoimin

Johtamisen periaatteet näkyvät konsernissa muun muassa erilaisissa henkilöstön tilaisuuksissa, rekrytoinneissa, valmennuksissa, perehdytyksissä ja kehityskeskusteluissa. Johtoryhmän tehtävänä on varmistaa, että periaatteet ovat käytössä koko organisaatiossa läpi liiketoimintojen. Periaatteet tukevat ja helpottavat esimiehiä oikeiden toimintatapojen löytämisessä ja mahdollistavat myös tilanteisiin puuttumisen silloin, kun johtamisessa kohdataan haasteita.

Kuparinen painottaa, että kaikilla gasumlaisilla on tärkeä rooli siinä, että periaatteet ovat käytössä.

"Esimiehillä on tärkeä rooli sen varmistamisessa, että johtamisen periaatteista keskustellaan jatkuvasti ja että ne muuttuvat konkreettisiksi. Kaikki gasumlaiset ovat kuitenkin yhdessä vastuusta siitä, millaista yrityskulttuuria rakennamme. Matka on vasta alussa, ja meidän on tehtävä määrätietoisesti ja vastuullisesti työtä sen eteen, että periaatteiden mukaan toimitaan. Kuusi johtamisen periaatetta ovat tärkeä osa Gasumin strategian toteutusta, ja uskon, että niiden ohjaamina onnistumme yhdessä uudistamaan yhtiömme yrityskulttuuria".

Content image

Tutustu uratarinoihimme

Henkilöstö on tärkeässä roolissa matkalla kohti tavoitteitamme rakentaa siltaa kohti puhtaampaa tulevaisuutta tarjoamalla vähäpäästöistä kaasua liikenteen, teollisuuden ja kotitalouksien käyttöön. Tätä tavoitetta varten tarvitsemme huippuosaajia.