Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?

Lue lisää


25.05.2018

Hiilineutraali tulevaisuus rakennetaan yhteistyössä

Eri verkostoissa ja kumppanuuksissa mukanaolo on vuosien aikana kehittynyt tärkeäksi osaksi Gasumin arkea. Sitoutuminen Baltic Sea Actionin Groupin, Climate Leadership Coalitionin sekä Ilmastokumppaneiden tavoitteisiin edistää vastuullisuustyötämme, kun otamme sidosryhmien kanssa askeleita kohti puhtaampaa huomista.

Gasum edistää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta yhdessä kumppanien ja sidosryhmien kanssa eri foorumeilla ja verkostoissa sekä käymällä laajaa vuoropuhelua.

”Jotta voimme toimia vastuullisesti osana ympäröivää yhteiskuntaa ja rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta onnistuneesti, tarvitsemme ympärillemme ison joukon kumppaneita. Yritysvastuu ja kestävä kehitys ovat tavoitteina ja teemoina keskeisiä strategiassamme”, Gasumin viestintäjohtaja Olga Väisänen kuvaa Gasumin yhteistyötä erilaisten kumppanien ja sidosryhmien kanssa.

Gasum on mukana mm. Itämeren ekologisen tasapainon palauttamista edistävässä Baltic Sea Action Groupissa, hiilidioksidin hinnoittelulla puhtaampia investointeja ajavassa Climate Leadership Coalitionissa sekä uusiutuvan biokaasun hyödyntämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun energiantuotannossa ja joukkoliikenteessä ajavassa Ilmastokumppaneissa.

Baltic Sea Action Group

Baltic Sea Action Groupissa Gasum edistää kiertotaloudelle keskeistä biohajoavien jätteiden käsittelyä ja ravinteiden kiertoa. Näin vähennämme ravinteiden valumisen riskiä Itämereen. Olemme sitoutuneet kehittämään maatalouden ja teollisuuden käyttöön turvallisia kierrätysravinteita. Tällaisia voidaan valmistaa muun muassa jätevesilietteestä tuotetun biokaasun mädätysjäännöksestä.

Olemme Baltic Sea Action Groupissa sitoutuneet edistämään kiertotaloutta myös hyödyntämällä laivoilla syntyviä biohajoavia jätteitä biokaasun tuotannossa. Kehitämme mahdollisuuksia käyttää nesteytettyä maakaasua (LNG) meriliikenteen polttoaineena sekä kehitämme kokonaisvaltaisesti LNG-markkinoita Pohjoismaissa. Nämä toimet vähentävät merkittävästi laivojen päästöjä ekosysteemiltään herkällä Itämerellä.

Climate Leadership Coalition

Climate Leadership Coalitionissa olemme mukana teemaryhmissä, jotka käsittelevät yritysten ja tuotteiden hiilijalanjälkeä, liikennettä, rakentamista ja asumista sekä uusiutuvaa energiaa ja energiavarastoja.

Climate Leadership Coalitionin tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn, sekä niiden valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin. Tämän ohella järjestö pyrkii hyödyntämään tästä syntyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Hiilidioksidin hinnoittelulla pyritään ohjaamaan investointeja puhtaisiin ratkaisuihin sekä ilmastoon liittyvien riskien tunnistamisella varautumaan muuttuviin olosuhteisiin.

Energian tehokas käyttö on yksi tärkeimmistä toimista ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Vuoden 2017 energiatehokkuustoimenpiteillä Gasum saavutti noin prosenttiyksikön verran energiansäästöjä, mm. parantamalla biokaasulaitosten, maakaasunsiirtoverkoston sekä LNG-terminaalien ja tuotantolaitosten energiatehokkuutta.

Ilmastokumppanit

Ilmastokumppanit on Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkosto. Sen kautta meillä on mahdollisuus edistää uusiutuvan biokaasun hyödyntämistä pääkaupunkiseudun energiantuotannossa ja joukkoliikenteessä yhdessä kumppaniemme kanssa. Ilmastokumppaneissa toimimalla edistämme myös tavoitettamme puhtaammasta meriliikenteestä Itämerellä.

Kumppanuuksissa tehdyt ponnistelut olivat tukemassa työtämme, kun tuplasimme vuonna 2017 biokaasutuotannon kapasiteettimme (2017: 548 GWh, 2016: 234) ja lisäsimme LNG:n toimitusvarmuutta ja tarjontaa merellä ottamalla käyttöön LNG:n bunkraus- ja jakelualuksen. Vähensimme myös metaanipäästöjä 35 prosentilla vuoteen 2016 verrattuna ja kasvatimme kierrätyslannoitteiden ja ravinnekonsentraattien tuotantoa (2017: 732 000 t, 2016: 252 000 t).

EU:n Green Week (21.–25.5.2018)

Edellä mainittujen kumppanuuksien lisäksi Gasum on aktiivisesti mukana myös tällä viikolla käynnissä olleella EU:n Green Weekillä.

”EU:n Green Week tarjoaa meille mahdollisuuden keskustella kokonaisvaltaisesti kiertotaloudesta ja siitä, miten jätteiden paremmalla kierrättämisellä ja biokaasuksi muuttamisella tulevaisuuden kaupunkeja saadaan kehitettyä puhtaammiksi ja hiilineutraaleiksi”, Gasumin biokaasuliiketoiminnan johtaja Jukka Metsälä kertoo.

Eri verkostoissa ja kumppanuuksissa mukanaolo on vuosien aikana kehittynyt tärkeäksi osaksi toimintaamme. Yritykset eivät voi olla nykyään erillisiä saarekkeita. Meidän on oltava jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja keskusteluyhteydessä ympäröivän yhteiskunnan kanssa, jotta siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa voidaan rakentaa kestävästi ja vastuullisesti.

Lue lisää Gasumin vastuullisuudesta ja sidosryhmäyhteistyöstämmeyritysvastuuraportistamme.