Kaasuputkistovuoto Kouvolassa Inkeroisissa on korjattu

Kouvolan Inkeroisten alueella on havaittu tänään 27.5.2018 pieni kaasuputkistovuoto.

Välitön alue Inkeroisissa on eristetty ja siitä ei ole vaaraa ohikulkijoille. Sivullisilla ei ole pääsyä työskentelyalueelle ja avotulenteko on kielletty alueella. Maakaasu on ilmaa kevyempää ja nopeasti haihtuvaa.

Vuoto ei vaikuta kaasuntoimituksiin ja korjaus pystytään tämän hetkisen tiedon mukaan toteuttamaan niin, että asiakkaiden kaasun saanti ei keskeydy.

Yhtiö tiedottaa kaasuputkiston korjaustoimenpiteiden etenemisestä.

Päivitys tiedotteeseen 27.5.2018 klo 13:

Kaasuputkistolle on korjaavat toimenpiteet suoritettu. Putkisto on turvallisessa tilassa.

Lisätiedot:
Marko Ikävalko, Asset Manager, Gasum
p. 040 529 0511, etunimi.sukunimi@gasum.fi