Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?

Lue lisää


23.09.2018

Katse tulevaisuuteen – millaisia ratkaisuja Gasum kehittää tutkimus- ja kehitystyössään?

Kaasu- ja energia-alan edelläkävijänä Gasum panostaa vuosittain tulevaisuuden teknologioiden ja energiajärjestelmän uusien ratkaisujen tutkimus- ja kehitystyöhön. Tutkimus ja innovaatiot ovat merkittävässä asemassa kestävää kaasuekosysteemiä rakentaessa. Uusia ratkaisuja kehitetään jatkuvasti esimerkiksi uusiutuvan kaasun tuotannon lisäämiseksi ja kaasuverkon laajentamiseksi.

Gasum panostaa tutkimus- ja kehitystyössään jatkuvasti uusien ratkaisujen ja innovaatioiden löytämiseen. Tutkimus- ja kehitystyö keskittyy kolmeen aihealueeseen: uusiutuvaan kaasuun, energiajärjestelmään ja kaasun uusiin mahdollisuuksiin sekä kaasun käyttökohteisiin ja energiatehokkuuteen. Näiden aihealueiden sisällä kehitetään ratkaisuja esimerkiksi uusiutuvan energian varastoimiseen, kaasun toimitusketjuun sekä uuden tekniikan mahdollistaviin murroksiin.

Tutkimus- ja kehitystyö on ollut keskeisessä roolissa esimerkiksi ympäristöystävällisen biokaasun tuotannossa ja kaupallistamisessa. Gasumin biokaasuyksikössä tutkimus- ja kehitystyöhön panostetaan edelleen eri osa-alueilla.

Biokaasu ja ravinteiden kierrätys

Biokaasun tutkimus- ja kehitystyöyksikössä tutkimuksen kohteet jakautuvat niin ikään kolmeen eri alueeseen: ravinteiden kierrätykseen ja mädätysjäännösten käsittelyyn, biokaasutuotannon kasvattamiseen sekä olemassa olevan biokaasutuotannon ja -infrastruktuurin tukemiseen. Tällä hetkellä erityisesti kierrätysravinteet ovat tutkimus- ja kehitystyön keskiössä.

"Kun biokaasua tuotetaan mädättämällä, tehdään samalla paljon muutakin", kertoo Gasumin kehitysinsinööri Viljami Kinnunen. "Yksi biokaasun tuotantoprosessin tärkeimmistä eduista on siinä, että otamme jätteistä ravinteet talteen ja jalostamme ne käyttökelpoiseen muotoon. Tutkimme ja kehitämme koko ajan uusia ratkaisuja siihen, miten saisimme ravinteet vielä paremmin kierrätettävään muotoon", Kinnunen jatkaa.

Biokaasu on täysin uusiutuva ja kotimainen energianlähde, jota käytetään esimerkiksi liikennepolttoaineena sekä lämmön ja sähkön tuotannossa. Biokaasua voidaan tuottaa lähes kaikesta eloperäisestä materiaalista, joskin esimerkiksi puu on perinteiselle biologiselle prosessille hankala. Mahdollisuuksia uusien raaka-aineiden kuten puun käyttöön biokaasun tuotannossa kartoitetaankin jatkuvasti.

"Yritämme lisätä tuotantoa monin eri tavoin. Tällä hetkellä tutkimme esimerkiksi puupohjaista biokaasua eli bio-SNG:tä, jota voidaan tuottaa kaasutus-metanointi-teknologialla metsäteollisuuden sivuvirroissa syntyvästä puupohjaisesta aineesta", Kinnunen kuvailee.

Osana uusiutuvan energian tuotannon edistämistä Gasum on myös mukana monissa eri hankkeissa, kuten Power-to-Gas-konseptissa, jossa tavoitteena on tuottaa kaasua uusiutuvan sähkön hetkellisistä ylijäämistä.

Kumppanuudet myös tutkimustyössä ensiarvoisen tärkeitä

Tutkimustyö on keskeisessä roolissa matkalla kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Gasumin tukemiin hankkeisiin kuuluu niin ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista kehittävä ohjelma Raki2, kuin CLIC Innovation Oy:n työhön osallistuminen. CLIC Innovationin tavoitteena on luoda ratkaisuja bio- ja kiertotalouden sekä energiajärjestelmien eri osa-alueisiin.

Hankkeiden ja yritysyhteistöiden lisäksi Gasum myöntää myös vuosittain apurahoja tutkijoille. Gasumin kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista, minkä tavoitteena on kehittää kaasuun perusutuvia energiaratkaisuja ja tuottaa kaasualan kehitystä tukevaa tietoa.

"Kaasurahasto lisää alan tunnettuutta ja kannustaa opiskelijoita perehtymään kaasun tutkimiseen. Lisäksi apurahojen avulla tehty tutkimus on meille tärkeää, koska esimerkiksi biokaasuntuotannossa riittää runsaasti tutkittavia nyansseja. Uusien innovaatioiden kehittämiseen tarvitaan aina myös perustutkimusta", Kinnunen toteaa.
Rahastosta myönnetään apurahoja pääosin jatko-opiskelijoille väitöskirjatyöhön. Vuonna 2018 kaasurahasto myönsi seitsemälle tutkijalle yhteensä 40 800 euroa apurahoja.

Tulevaisuuden ratkaisut odottavat löytäjäänsä

Vaikka Gasumin tutkimus- ja kehitystyössä on jo löydetty lukuisia uusia ratkaisuja, on työtä vielä jäljellä. Kinnunen uskookin, että tulevaisuudessa biokaasun tutkimuksen myötä syntyy vielä lisää täysin uudenlaisia innovaatioita. Esimeriksi biokaasun tuotannossa syntyy mädätysprosessin aikana välituotteina myös muitakin aineita kuin metaania, kuten erilaisia haihtuvia rasvahappoja.

"Haihtuvat rasvahapot voivat olla talteen otettuina jopa biokaasua arvokkaampia. Niitä voisi mahdollisesti käyttää esimerkiksi biomuovin raaka-aineena tai jopa lääkeaineissa. Nämä ovat kuitenkin vielä alustavia ajatuksia ja asiaa pitää tutkia vielä tarkemmin", Kinnunen pohtii.