Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


Kysyimme asiakkailtamme – yli 70 % suosittelisi kaasuautoilua lähipiirilleen

Kaasuautoilun nähdään edustavan tulevaisuuden autoilua. Syitä kaasuautoilun kannatukseen ovat esimerkiksi ajoneuvojen ympäristöystävällisyys sekä edulliset polttoainekustannukset. Kaasuautoilevista asiakkaistamme yli 70 prosenttia on valmiita suosittelemaan kaasuautoilua tuttavilleen.

Teetimme asiakastyytyväisyyskyselyn yksityisasiakkaillemme, joilla on käytössään Gasumin GasCard-kortti. Tutkimus osoittaa, että jopa 72 %* kyselyyn vastanneista ja kaasuautoilua kokeilleista asiakkaista suosittelisi kaasuautoilua lähipiirilleen ja tuttavilleen.

”Kaasulla ajo on yhtä vaivatonta kuin bensallakin, mutta se on ympäristöystävällisempää ja halvempaa. Lisäksi biokaasun käyttö tukee suomalaista työllisyyttä”, kiteyttää eräs kaasuautoilun etuihin mieltynyt vastaaja.

Usealle kyselyyn vastanneelle asiakkaallamme kaasuautoilu on ollut positiivinen kokemus juuri ympäristöystävällisyyden, puhtauden ja kotimaisuuden takia. Monessa vastauksessa kaasuautoilun valintakriteeriksi nostettiin lisäksi edulliset polttoainekustannukset.

Kaasuautoilu on tulevaisuuden ratkaisu

Teettämästämme asiakaskyselystä käy ilmi, että autoilun ympäristövaikutukset mietityttävät asiakkaitamme. Moni kokee, että kaasuautoilu tarjoaa ratkaisun autoilun päästöjen hallintaan tulevaisuudessa.

”Arvostan kotimaista ja puhdasta energiaa ja näen kaasun parhaana siirtymäkauden käyttövoimana”, eräs vastaajista muotoilee.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet uskovat, että he tulevat hankkimaan tai saattavat hankkia kaasuauton myös tulevaisuudessa. Lisäksi asiakkaat uskovat, että ihmisten ympäristötietoisuus vahvistuu tulevaisuudessa ja vaikuttaa positiivisesti kaasuautokannan kasvuun. Kuluttajien kiinnostuksen ja tiedon leviämisen uskotaan vaikuttavan pitkällä tähtäimellä myös siihen, että markkinoille syntyy yhä edullisempaa ja ympäristöystävällisempää autoilua.

Tankkausasemaverkostoa laajennetaan entisestään

Laajennamme jatkuvasti olemassa olevaa kaasuautojen tankkausverkostoa. Tätä toivovat myös kyselyyn vastanneet asiakkaamme. Kyselyssä asiakkaiden kiitosta keräsivät tankkausasemilla käteväksi koettu GasCard-maksukortti sekä asioinnin sujuvuutta parantava tekstiviestipalvelu, joka ilmoittaa esimerkiksi, jos jokin tankkausasemista on huollossa.

”Kaasu on ympäristöystävällisempää kuin perinteiset polttoaineet ja uskon, että laajeneva tankkausverkosto yhdistettynä positiiviseen mielikuvaan ja ympäristöystävällisyyteen luovat kiinnostusta”, toteaa yksi vastaajista.

Asiakkaamme kaipaavat myös autojen parempaa tankkikapasiteettia sekä ekologista autoilua suosivaa veroetua. Vastauksista nousivat esille myös toive säilyttää kiinteähintaiset, kuukausimaksulliset tankkaukset ympäri vuoden.

Gasumin biokaasuliiketoiminnan kehityspäällikkö Jussi Vainikka on tyytyväinen kyselyn tuloksiin ja asiakkaiden aktiivisuuteen. Kyselyssä saatiin myös konkreettisia parannusehdotuksia, joihin on heti ryhdytty kehittämään ratkaisuja.

”Olemme käyneet läpi kaikki kyselyn vastaukset ja ryhtyneet niiden mukaisiin toimenpiteisiin. Olemme jo toteuttaneet monille asemille toivotun kahdenpuolisen tankkauksen ja parannamme myös eri tavoin itse tankkauskokemusta. Tulemme myös panostamaan pidetyn GasCardin ohella maksujärjestelmiemme kehittämiseen entisestään, jotta asiakkaamme pääsisivät jatkossa nauttimaan uusien maksutapojen tuomasta helppoudesta”, Vainikka kertoo.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

*Vastaajat, jotka antoivat kysymyksessä Kokemuksesi mukaan, asteikolla 0-10, kuinka todennäköisesti kysyttäessä suosittelisit kaasuautoilua lähipiirillesi ja tuttavillesi? vastausarvon 9 tai 10.