27.09.2018

Valmistautuminen avoimeen kaasumarkkinaan etenee

Suomen valtio on tänään päättänyt omistusjärjestelystä, jonka avulla se valmistautuu maakaasumarkkinan avautumiseen vuoden 2020 alusta lukien. Tuolloin Gasumin kaasun myynti- ja siirtoliiketoiminta eriytetään toisistaan uuden maakaasumarkkinalain mukaisesti.

Gasum on perustanut uuden tytäryhtiön, ”Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy”:n, jonka omistukseen kaasuyhdysputkea Suomen ja Viron välille rakentava projektiyhtiö Baltic Connector Oy siirtyy tämän vuoden loppuun mennessä. Tämän tytäryhtiön tehtävänä on suunnitella siirtoverkkoliiketoiminnan kehittämistoimia eriyttämisen jälkeiselle ajalle erityisesti markkinoiden avautumiseen liittyvien palvelujen osalta.

Balticconnector-yhdysputki tulee olemaan osa Gasumista eriytettävää kaasunsiirtoyhtiötä. Integroimalla Balticconnector-hanke jo nyt Gasumiin pyritään varmistumaan siitä, että kaasuinfrastruktuuria kehitetään yhtenä kokonaisuutena niin, että se palvelee suomalaisia kaasunkäyttäjiä mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla.

Gasum luopui aikanaan Balticconnector-projektista, koska ei nähnyt sille markkinaehtoista kysyntää. Tilanne kotimaisella kaasumarkkinalla on tämän jälkeen kuitenkin muuttunut, sillä Suomen valtio päätti yhdysputken rakentamisesta hankkeen saatua mittavan EU-tuen ja kotimainen kaasumarkkina päätettiin avata kilpailulle vuoden 2020 alusta. Muuttuneessa tilanteessa on tärkeää varmistaa, että yhdysputki integroidaan saumattomaksi osaksi muuta kaasuverkkoa, jotta kaasujärjestelmää ja kaasun siirtoverkkoa kehitetään yhtenä kokonaisuutena palvelemaan kustannustehokkaasti suomalaista energiamarkkinaa.

Lisätietoja:

Olga Väisänen, johtaja, viestintä
p. 040 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com