Energiamarkkinoiden asiantuntija

Meille energiamarkkinoiden seuraaminen on työ 24-tuntia vuorokaudessa. Kumppaninamme hallitset sähkömarkkinoiden riskejä ja autamme tarvittaessa myös uusiutuvan sähkön hankinnassa.

 

Lue lisää

06.06.2019

Energia-alan murros vahvistaa Gasumin asiantuntijuutta energiamarkkinoilla

Perinteisesti selkeänä, pitkäsyklisenä, ennustettavana ja hidasliikkeisenä pidetty energia-ala on muuttunut äkkiarvaamatta moniulotteiseksi ja -ongelmaiseksi markkinaksi. Täyskäännöksiä muun muassa eri energiamuotojen hyväksyttävyydestä ja tulevaisuudesta tehdään kaikkialla maailmassa enemmän kuin koskaan aiemmin. Mikään ei viittaa siihen, että muutosten määrä tai niiden vaikuttavuus olisi pienentymässä. Todennäköistä on, että nyt trendikkäimmät hankkeet, jotka ovat ihmisen ja ympäristön kannalta lempeitä, pysyvät muodissa pitkään, koska ne säästävät energiaa, luonnonvaroja ja päästöjä.

Energia-ala ja kaasumarkkinat ovat tällä hetkellä kovassa murroksessa muun muassa ilmastonmuutoksen, energiatehokkuuden tavoittelun, vaativampien ja ympäristötietoisempien kuluttajien sekä digitalisaation takia. Valistuneimmat asiakkaat haluavat seurata tarkemmin hankkimansa energian hiilijalanjälkeä eli esimerkiksi sitä, miten ja missä energiaa tuotetaan, ja näin osoittaa sitoutumisensa hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Samalla toki halutaan hankkia energiaa myös kustannustehokkaasti.

Monimutkaistuvassa energiamarkkinassa ymmärrettävän kokonaiskuvan ylläpito muuttuu työläämmäksi ja haastavammaksi. Gasum Energiamarkkinapalveluiden keskeinen tehtävä on tulkata muuttuva maailma ymmärrettäviksi syy-seuraus-suhteiksi ja palvella tätä maailmankuvaa vasten asiakkaita energiaan liittyvissä tarpeissa.

Gasumin energiamarkkinapalvelut toimii asiakkaiden asiantuntija-apuna

Muutoksien keskellä Gasum haluaa tehdä kaupankäynnistä markkinoilla vaivatonta energiamuodosta riippumatta. Asiakkaiden asiantuntija-apuna työskennellään kellon ympäri. Reaaliaikainen tiedon jakaminen ja nopea reagointi ovat tärkeitä, kun kauppaa käydään energiamarkkinoilla, jossa hinnat vaihtelevat jopa tunnista tai sääolosta toiseen.

”Liikeideamme on yksinkertainen. Minimoimme asiakkaidemme energiakysymyksiin liittyvät huolet, murheet ja epävarmuudet.  Asiantuntijamme tarjoavat asiakkaillemme käyttöön hyvin pohditun ja selkokielisen markkinanäkemyksen. Autamme ennakoimaan ja hallitsemaan riskejä pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, jotta muu työ ja päätöksenteko asiakkaamme puolella olisi helpompaa”, Ville Pesonen, Head of Energy Market Services, Gasum, tiivistää.

Energiamarkkina ja -järjestelmä on kokonaisuudessaan äärimmäisen monimutkainen systeemi, jossa kaikki ovat tavalla tai toisella keskinäisessä riippuvuussuhteessa joka hetki. Esimerkiksi verkkoon syötetyn sähkön tuotantotehon on vastattava tismalleen kulloinkin verkossa olevaa kulutusta. Jotta sähkön tuotantoa olisi riittävästi kaikkina vuodenaikoina kaikissa sääoloissa, tarvitaan monipuolista tuotantoa ja näkemystä kunkin tuotantomuodon taloudellisuudesta sekä roolista nyt ja tulevaisuudessa. Vastaavasti sähkön käyttäjien näkökulmasta joskus voi olla kannattavampaa jättää sähkö käyttämättä kuin käyttää se.

”Olemme ylpeitä, että saamme olla asiakkaidemme apuna näissä pohdinnoissa joka päivä”, Pesonen jatkaa.

Energiamarkkinapalvelut auttavat asiakkaita kohti hiilineutraaliutta

Gasum Energiamarkkinapalvelut toimii asiantuntijana myös päästökaupassa ja sähkön alkuperäistakuissa. Näin helpotetaan asiakkaiden askeleita kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Päästökauppajärjestelmä on EU:n luoma ohjausväline EU:n sisäisten päästöjen vähentämiseen ja tarkkailuun. Päästökauppaan kuuluvat mm. suuret teollisuuslaitokset ja lämmön tuottajat sekä EU:n sisäinen lentoliikenne. Päästöoikeuden hinta muodostuu markkinoilla samalla tavalla kuin muidenkin hyödykkeiden. Tämä vaatii aktiivista markkinoiden seurantaa ja suunnitelmallista riskien hallintaa.

Energiamarkkinapalvelut ostaa asiakkaan puolesta myös sähkön alkuperäistakuita, joilla todennetaan sähkön alkuperä. Esimerkiksi pohjoismaisen vesi- ja tuulivoiman suosiminen helpottuu näin alkuperäistakuiden avulla.

”Autamme asiakkaita valitsemaan puhtaammin ja fiksummin. Myös päästöjen kompensaatio hoituu halutessa kauttamme. Asiakas voi olla varma, että toiminnan ympäristövaikutukset ja yritysvastuu on huomioitu”, Pesonen kertoo.

Gasumissa on tehty viimeiset vuodet suunnitelmallista työtä asiantuntijapalveluiden laajentamiseksi energian tukkumarkkinoilla. Näin asiakkaille luodaan laajempaa tuotetarjontaa ja tukea päätöksentekoon. Gasum on vahvasti mukana energia-alan murroksessa ja vastaa asiakkaiden vaatimuksiin kokonaisvaltaisesta palvelusta energiamarkkinoilla tänään ja tulevaisuudessa.

Lue lisää energiamarkkinapalveluista

 

Lisätietoja:

Ville Pesonen, Head of Energy Market Services, Gasum Oy

puh. 040 558 7890, etunimi.sukunimi(a)gasum.com