Kysely kaasuautoilusta ja haku kampanjakasvoksi Gasumin markkinointiin

Järjestäjä
Gasum Oy
Osoite: PL 21, 02151 Espoo, Y-tunnus: 0969819-3
(Jäljempänä "Järjestäjä")

Kysely kaasuautoilusta
Osoitteessa surveypal.com olevalla kyselyllä kartoitetaan kaasuautoilijoiden kokemuksia ja ajatuksia kaasuautoilusta. Kysely on auki 25.1.–17.2.2019.

Kyselyyn voivat vastata kaikki 18 vuotta täyttäneet yksityishenkilöt.

Kyselyn vastauksia voidaan hyödyntää anonyymisti Gasumin maksetussa mainonnassa sekä markkinointimateriaaleissa. Osallistujien tietoja käsitellään Gasumin tietosuojakäytännön mukaisesti. Kyselyyn vastanneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Kysely ei ole arvonta eikä kilpailu, eikä siihen vastaamisesta palkita.

Haku kampanjakasvoksi
Samalla kyselyllä etsitään kaasuautoilijoita Gasumin vuoden 2019 kampanjakasvoiksi. Hakeneiden joukosta valittavat yksityishenkilöt tulevat kertomaan kaasuautoilusta Gasumin markkinointimateriaaleissa.

Materiaalia hyödynnetään Gasumin verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä mahdollisesti muissa markkinointimateriaaleissa. Kampanjaan valitut saavat kolmen kuukauden maksuttomat biokaasutankkaukset Gasumilta (katso lisää kohdasta "Palkkio").

Kampanjakasvoiksi valittujen henkilöiden kanssa tehdään erillinen sopimus, jossa yhteistyön ehdot määritellään yksityiskohtaisesti.

Osallistumiskelpoisuus
Kampanjakasvohaku on avoinna kaikille 18 vuotta täyttäneille, pois lukien niiden organisaatioiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet haun tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla hakuun osallistujat hyväksyvät nämä säännöt ja valituiksi tulevat vahvistavat täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. Osallistujien tietoja käsitellään Gasumin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Hakumenettely
Haku kampanjakasvoksi alkaa 25.1.2019 ja päättyy 17.2.2019.

Hakuun osallistutaan täyttämällä osoitteessa surveypal.com oleva kyselykaavake ja sen pakolliset kentät, sekä jättämällä toimiva sähköpostiosoite yhteydenottoa varten.

Pakolliset kyselyssä annettavat tiedot ovat ikä, sukupuoli, kotipaikka, nykyinen autonmerkki, malli ja vuosimalli sekä se, haluaako osallistua kampanjakasvon valintaan ja suostuuko esiintymään nimellään ja kasvoillaan markkinointimateriaaleissa. Tietoja ei tallenneta muuta käyttötarkoitusta varten.

Vain hakuaikana lähetetty kyselykaavake huomioidaan.

Valinta ja valittujen informointi
Järjestäjä valitsee kampanjakasvot kyselykaavakkeen tietojen perusteella. Järjestäjä ei ole velvollinen huomioimaan muuta kautta tulleita hakemuksia. Hakijoille ilmoitetaan haun etenemisestä 8.3.2019 mennessä heidän hakukaavakkeessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Palkkio
Kampanjaan valitut saavat kolmen kuukauden maksuttomat biokaasutankkaukset Gasumin tankkausasemilla.

Palkinnon arvo on noin 300-500 euroa riippuen biokaasun tankkausmäärästä. Palkinnon arvo tarkistetaan kolmen kuukauden tankkausmäärän jälkeen. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi. Palkinnon lunastaminen edellyttää Gasumin GasCard-maksukortin omistamista tai sen tilaamista Gasumin asiakaspalvelusta.

Palkinto on lunastettava 31.12.2019 mennessä tai erikseen sovittavan ajankohdan sisällä. Palkinnon lunastamisesta sovitaan valittujen kanssa erikseen yhteistyön tarkemman sisällön määrittelevässä sopimuksessa.

Ehdot
Osallistuminen ei edellytä ostamista. Kyselyyn vastaaminen ei edellytä hakuun osallistumista.

Hakuun osallistutaan valitsemalla "kyllä" kohdissa Haluatko hakea Gasumin kaasuautoilun kasvoiksi? Ja Suostutko esiintymään kasvoillasi ja nimelläsi Gasumin markkinointimateriaaleissa?

Valituille ilmoitetaan valinnasta ja palkkion luovuttamisesta henkilökohtaisesti. Kaikki hakijat vapauttavat Järjestäjän ja kampanjan muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkkioiden arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kyselyn täyttämisessä tai hakuun osallistumisessa.

Nämä säännöt ja Järjestäjän niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Täyttämällä kyselyn osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Julkisuus ja markkinointi
Valinnan etenemisestä ilmoittamiseksi ja myöhemmin palkkion toimittamiseksi joudumme käsittelemään valittujen henkilötietoja, joita ilman ilmoitusta ja palkkiota ei voida toimittaa. Järjestäjä ei kerää arvonnan yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.

Palkkion verot
Palkinto on saajalleen veronalaista ansiotuloa.

Lisätietoja
Lisätietoja kampanjasta voi tiedustella Gasumin asiakaspalvelusta arkisin klo 8–17 puh. 0800 122 722 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@gasum.com.