Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?

Lue lisää


24.07.2019

SuomiAreena: Suomen meriteollisuus kasvaa yhteistyöllä ja ympäristöystävällisyydellä

Gasum, Rauma Marine Constructions ja Suomen Meriklusteri kutsuivat SuomiAreenan vieraat keskustelemaan kotimaan merialan tulevaisuudesta. Keskustelua hallitsivat Suomen edelläkävijyys meriteollisuuden saralla, yhteistyömahdollisuudet eri toimijoiden välillä sekä ympäristöystävälliset ratkaisut. Vähäpäästöinen nesteytetty maakaasu (LNG) nousi vahvasti esille meriliikenteen tulevaisuuden polttoaineena.

Maan suurin yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma SuomiAreena houkutteli jälleen Porin kadut täyteen kävijöitä. Myös Gasum osallistui jokavuotiseen tapahtumaan järjestämällä Rohkeasti edellä – Meriklusteri luo sinistä kasvua Suomeen -keskustelutilaisuuden yhdessä Rauma Marine Constructionsin ja Suomen Meriklusterin kanssa. Keskusteluun osallistui Gasumin LNG- ja maakaasuliiketoiminnan johtaja Kimmo Rahkamon lisäksi Satamaliiton Annaleena Mäkilä, Suomen Varustamoiden Tiina Tuurnala ja Wärtsilän Vesa Marttinen. Keskustelun hallitseviksi teemoiksi nousivat Suomen edelläkävijyys merialalla, eri toimijoiden välisen yhteistyön merkitys sekä meriliikenteen päästöjen hillitseminen. 

”Suomesta löytyy hyviä esimerkkejä innovatiivisia merenkulun ratkaisuja menestyksekkäästi kehittävistä edelläkävijäyrityksistä. Merkittävää koko alan kannalta on ollut esimerkiksi Wärtsilän työ laivateollisuudessa kuten myös Gasumin ponnistelut meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi”, Rahkamo mainitsi keskustelutilaisuudessa. ”Myös yhteistyö on onneksi Suomessa helppoa. Toinen toistamme auttaen meillä on hyvät mahdollisuudet nostaa Suomi entistä keskeisempään asemaan kansainvälisellä merialalla.”

Ympäristöstä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä puhuttaessa vähäpäästöinen LNG nousi esiin meriliikenteen puhtaampana polttoaineratkaisuna. Gasum on Pohjoismaiden suurin LNG:n jakelija, ja Rahkamo painottikin keskustelussa LNG:n merkitystä tulevaisuuden polttoaineena, jonka avulla voidaan saavuttaa merenkululle asetetut kansainväliset päästövähennystavoitteet. LNG:n käyttö mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähenemisen lisäksi muun muassa lähipäästöjen ja rikkipäästöjen merkittävän pienenemisen.

Kaikki panelistit uskoivat vahvasti Suomen ponnisteluihin ja esimerkkiin ilmastonmuutoksen hillinnässä. ”Koska merenkulku on lähtökohtaisesti kansainvälistä toimintaa, on kansainvälinen sääntely esimerkiksi päästöjen saralla ensiarvoisen tärkeää. Uskon silti vahvasti, että Suomessa saavutetaan globaalit päästötavoitteet kauan ennen tavoiteaikoja”, totesi Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Suomen edelläkävijyys ilmastoasioissa nousi esille erityisesti keskustelun siirtyessä vuoden 2020 rikkidirektiiviin. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on hyväksynyt päätöksen rahtilaivojen rikkipäästöjen rajoittamisesta 0,5 prosenttiin vuoden 2020 alusta alkaen, kun Itämeren alueella rikkipäästöjä on rajoitettu jo vuodesta 2015 lähtien. Itämeren alueen rikkidirektiivi on vielä tiukempi kuin vuoden 2020 direktiivi, sillä Itämerellä sallitaan vain 0,1 prosenttia rikkiä sisältävä polttoaine.

”On hienoa, että keskustelussa on noussut esille päästöjen vähentämisen tärkeys. Esimerkiksi juuri nämä rikkipäästörajat ovat osaltaan vahvistaneet Suomen kilpailukykyä ja maamme johtavaa asemaa kansainvälisen merenkulun saralla”, totesi keskustelua seurannut kansanedustaja Kristiina Salonen.

Kuuntele keskustelu kokonaisuudessaan mtv3:n verkkosivuilla.