28.08.2020

Gasum odottaa markkinaoikeudelta selvyyttä vireillä olevasta Energiaviraston seuraamusmaksuesityksestä

Gasum Oy on noudattanut verkkoliiketoiminnan eriyttämisessä kaikkia eriyttämistä koskevia lakeja ja säännöksiä. Koko prosessi markkinoiden avaamiseksi ja Gasumin eriyttämiseksi tehtiin valtio-omistajan hyväksymällä tavalla ja laajassa yhteistyössä eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. 

Gasum on eri mieltä markkinaoikeudessa vireillä olevasta Energiaviraston seuraamusmaksuesityksestä. 

Yhtiö pitää vireillä olevaa prosessia valitettavana. Gasumin kannalta on hyvä asia, että asia käsitellään markkinaoikeudessa. Yhtiö ei voi kommentoida tuomioistuimessa vireillä olevaa asiaa yksityiskohtaisemmin.

Lisätietoja:

Tiia Ryhänen, General Counsel, Gasum Oy
puh. +358 40 835 5676, tiia.ryhanen@gasum.com