Biokaasun mahdollisuudet kaupunkiliikenteessä

Mietitkö, miten saavuttaa kaupunkinne ilmastotavoitteet?

Laadimme kuntapäättäjille oman asiantuntijamateriaalin vähäpäästöiseen liikenteeseen ja biokaasun hyödyntämiseen.

Materiaalissa esitellään esimerkiksi puhtaiden ajoneuvojen direktiiviin sopivia polttoaineita, kiertotalouden periaatetta ja biokaasun käyttöä kaupunkien omien ajoneuvojen polttoaineena.

Lataa opas

Ari Suomilammi

Ari Suomilammi

johtaja, Suomen biokaasun tuotanto
p. 040 065 3351
ari.suomilammi@gasum.com

Gasum mukana Niemen 40-vuotishaasteessa – Haastaa kunnat leikkaamaan päästöjään biokaasulla

Gasumin pitkäaikainen yhteistyökumppani Niemi Palvelut täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Juhlan kunniaksi Niemi haastaa yritykset päästövähennyksiin esimerkiksi puhtaalla logistiikalla. Gasum osallistuu Niemi40haaste-kampanjaan haastamalla mukaan myös kaupungit ja kunnat. Täysin uusiutuva biokaasu on paikallisesti tuotettu polttoaine, jonka tuotannossa suomalaisten biojätteet ja lietteet muuttuvat energiaksi ja ravinteiksi.

Gasum on mukana muutto- ja logistiikka-alan palveluyritys Niemen 40-vuotisjuhlahaasteessa. Niemi haastaa juhlavuotensa kunniaksi suomalaisia edelläkävijäyrityksiä asettamaan itselleen kunnianhimoiset tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi esimerkiksi kalustonsa suhteen. Gasum lähestyy juhlavuotta haastamalla suomalaiset kunnat leikkaamaan päästöjään täysin uusiutuvan biokaasun avulla – Niemen tapaan. Niemi on käyttänyt biokaasulla kulkevia kuorma-autoja vuodesta 2016 lähtien. Tällä hetkellä yrityksen kalustosta 25 prosenttia kulkee biokaasulla.

”Ajatus haasteesta juhlavuoden kunniaksi lähti elämään viime keväänä, ja lopulta se konkretisoitui nopeasti. Gasumia pyysimme mukaan aivan ensimmäisten joukossa, koska olemme tehneet heidän kanssaan päästövähennysten suhteen töitä jo usean vuoden ajan”, Niemen toimitusjohtaja Juha Niemi kertoo.

Lue myös: Biokaasumuutot ovat Niemen valttikortti – Kysyntä kasvaa jatkuvasti

Paikallisesti tuotetulla biokaasulla osaksi kiertotaloutta

Biokaasu on edullinen tapa vähentää polttoaineen elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia. Lisäksi se on kunnille ja kaupungeille erinomainen mahdollisuus käyttää paikallisesti tuotettua polttoainetta, sillä Gasumin laitokset tuottavat jo nyt uusiutuvaa biokaasua useilla paikkakunnilla kunnallisen jätehuollon toimittamasta biojätteestä sekä alueen muusta orgaanisesta jätteestä, kuten puhdistamolietteistä ja teollisuuden biohajoavista sivuvirroista.

”Kuntien ja kaupunkien rooli päästövähennyksissä on kilpailutusten kautta suuri. Biokaasu puolestaan on edullinen ja tehokas tapa vähentää päästöjä välittömästi sekä oiva tapa toteuttaa kiertotaloutta. Yhä useamman paikkakunnan jätehuollosta vastaa kunta, joten kunnilla on mahdollisuus osallistua myös biokaasun tuotantoon. Parhaassa tapauksessa kunta voi toimittaa biojätteensä laitoksellemme, joka tuottaa biokaasua esimerkiksi kunnan joukkoliikenteen, jätehuollon tai vaikkapa muuttopalveluiden polttoaineeksi”, kertoo Ari Suomilammi Gasumin Suomen biokaasun tuotannosta vastaava johtaja.

Suomessa kuntien ja kaupunkien kilpailutuksia säätelee asetus puhtaista julkisista hankinnoista, joka edellyttää, että tietty osa muun muassa hankituista ajoneuvoista kulkee puhtaalla energialla. Lisäksi laki ohjaa kiertotalouden huomioimiseen kuntien jätteenkäsittelyssä. Tämä nostaa myös biokaasun merkitystä kuntien joukkoliikenteessä ja logistiikassa ja myös jätteenkäsittelyssä.

Biojäte kiertää kaasuna ja ravinteena

Biojätteen erilliskeräilyssä on edelleen parantamisen varaa. Sekajätteestä keskimäärin 30–40 prosenttia on biojätettä, josta suurin osa saataisiin erilliskeräilyn avulla lajiteltua ja hyödynnettyä biokaasun tuotannossa. Suomilammin mukaan biojäte biokaasun raaka-aineena voi kuulostaa pieneltä purolta, mutta todellisuus on toinen. Gasum käsittelee Suomen biokaasulaitoksissaan vuosittain lähes 500 miljoonaa kiloa orgaanista massaa, josta 200 miljoonaa kiloa on kotitalouksien ja yrityksien biojätettä.

”Biojäte kerätään pienistä lähteistä, mutta niistä muodostuu iso virta. Lisäksi biokaasulaitos pystyy käsittelemään paikallisesti laajan joukon muuta orgaanista jätettä. Kaasun lisäksi laitos tuottaa kierrätysravinteita, kuten typpeä, fosforia ja kaliumia lannoitekäyttöön. Kierrätetyn ravinteen arvo on merkittävä, koska esimerkiksi fosfori on uusiutumaton mineraali, jota louhitaan maaperästä. Se on tärkeää saada kiertoon”, Suomilammi kertoo.

Gasum tutkii parhaillaan myös sekajätteen joukkoon jääneen biojätteen hyödyntämistä hankkeessaan Oulun Energian kanssa. Hankkeessa sekajätteestä pyritään ottamaan talteen biokaasu ennen sen päätymistä sekajätteelle tarkoitettuun käsittelyyn.

Niemi40haaste-nimeä kantava haaste on voimassa juhlavuoden 2021 loppuun. Tämän jälkeen haasteen tulokset summataan yhteen. Juha Niemen mukaan tarkoitus on kuitenkin, että teot eivät lopu tähän. Ajatuksissa onkin ollut jonkinlainen seuranta haasteen vuosittaisista vaikutuksista myös tulevaisuudessa.

Tutustu haasteeseen www.niemi.fi/yritys/niemi40haaste.

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Biokaasuvallankumous vauhdittaa kiertotaloutta

Kiertotalouden merkitys kasvaa koko ajan sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Gasum tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden vähentää kasvihuonekaasupääs...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Uusiutuva biokaasu näyttää mallia koko yhteiskunnalle

Biokaasu on polttoaine, joka mahdollistaa kiertotalouden ja edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Sillä on kuitenkin myös muita etuja. Koska biokaasu on...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Biokaasun saatavuuden parantaminen on yksi tapa vähentää päästöjä heti

Uusiutuvan biokaasun ja muiden päästöttömien metaanipohjaisten polttoaineiden käyttöönotto on olennainen tekijä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Gasum...

Lue lisää