Biokaasun kysyntä kasvaa

Biohajoavia jätteitä tarvitaan jatkuvasti lisää raaka-aineeksi tuotantoon. Lue lisää biokaasun tuotannosta.

 

Lue lisää 

Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


11.05.2021

Jätevesilietteiden ravinteet keskittäen kiertoon

Gasum kehittää uusia konsepteja jätevesilietteiden ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen. 

Biokaasuteknologialla on keskeinen rooli sekä lietteiden ravinteiden kierrätyksessä että uusiutuvan liikennepolttoaineen tuotannossa osana energiatehokasta lietteidenkäsittelyä. Jätevesilietteiden käsittely ja ravinteiden talteenotto entistä jalostetummissa muodoissa on ollut viime vuosien aktiivinen tutkimusaihe niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Kehittyneet käsittelymenetelmät vaativat usein merkittäviä investointeja, jolloin keskitetty käsittely on perusteltua.

Ympäristöministeriön tukemassa kaksivuotisessa JÄRKKI (Jäteveden ravinteet keskittäen kiertoon) -hankkeessa yhdistetään uusia jätevesilietteiden käsittelyteknologioita keskitetyiksi lietteidenkäsittelykonsepteiksi ja arvioidaan näiden ympäristökestävyyttä elinkaaritarkastelun avulla.

”Jätevesilietteet ovat tärkeä resurssi, ja erityisesti ravinteiden hyödyntämisessä haemme uusia käsittelyratkaisuja ja käyttömahdollisuuksia, sanoo Gasumin biokaasun tuotannon johtaja Ari Suomilammi.

”Lietteiden käsittelyyn tarvitaan kokonaisvaltaista näkökulmaa, jossa uusia teknologioita kyetään yhdistämään parhaalla mahdollisella tavalla huomioiden niin lietteiden kuin lopputuotteidenkin logistiikkaan liittyvät reunaehdot, kertoo Gasumin projektipäälikkö Viljami Kinnunen.

”Keskitetyssä lietteiden käsittelyssä logistiikka on olennaisessa osassa, ja hankkeessa etsitäänkin logistiikan mallinnustyökaluilla sopivia laitoskokoja ja sijaintipaikkoja kertoo tutkijayliopettaja Maritta Kymäläinen Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Hanke toteutetaan Gasumin ja HAMK:n yhteistyönä – osallistaen työpajojen avulla alan laajaa sidosryhmää.

Järkki - hankkeen kokonaisarvo on noin 245 000 euroa, josta ympäristöministeriön myöntämän rahoituksen osuus on 98 000 euroa.

Ensimmäinen työpaja järjestettiin 15.6.2021 Teamsissä. Osallistujia oli yli 20 organisaatiosta. Työpajassa esiteltiin Suomen jätevesilietteiden ja ravinteiden nykytilaa sekä logistiikan simulointia ja siinä huomioitavia tekijöitä.

Toinen työpaja järjestettiin 1.9.2021 Teamsissä. Työpajassa esiteltiin alustavia tuloksia lietelogistiikan mallinnuksesta ja lietteenkäsittelykonseptit.

Kolmas työpaja järjestetään 16.3.2022 kello 13–15.
Työpajan teemana on ravinnetuotteet. Minne typpi ja fosfori päätyvät erilaisissa jäteveden ja lietteen käsittelyn vaihtoehtoisissa prosesseissa?


Lue lisää hankkeen verkkosivuilta. 

Lisätietoja:
JÄRKKI-hankkeen sivut
Viljami Kinnunen, senior development engineer Gasum
p. 050 33 10308, viljami.kinnunen@gasum.com


Päivitetty 10.3.2022