Avautuva kaasumarkkina Suomessa edellyttää alan sopimat säännöt ja toimintatavat. Tutustu avoimen kaasumarkkinan valmistelutyöhön.


Lue lisää

Maakaasu on puhtain fossiilinen energianlähde

Jaa:

Maakaasu on puhtain fossiilinen energianlähde, sillä sen palamisessa ei synny rikkiä tai raskasmetalleja. Maakaasun hiilidioksidipäästöt ovat myös selkeästi alhaisemmat kuin öljyn tai kivihiilen.

Maakaasua saadaan maakaasu- ja öljyesiintymistä sekä liuskekivestä, joita sijaitsee maankuoressa maalla ja merellä. Venäjän alueella on 33 prosenttia maailman todetuista kaasuvaroista.  Venäjä on ylivoimaisesti suurin yksittäinen kaasun myyjä ja myös Suomi hankkii maakaasua pitkäaikaisilla hankintasopimuksilla Venäjältä.

Euroopan Unionin osuus maailman kaasuvaroista on 2,2 prosenttia. Eurooppaan tuodaan maakaasua Venäjän lisäksi Algeriasta ja Turkista. Iso-Britanniassa puolestaan hyödynnetään Pohjanmeren laajoja maakaasuesiintymiä.

Mitä maakaasu on?

Maakaasu on lähes kokonaan metaanista koostuva ilmaa kevyempi luonnonkaasu. Maakaasu ei sisällä lainkaan raskasmetalleja ja hyvin pienen määrän rikkiä. Tämän takia maakaasu on puhtain fossiilinen polttoaine. Maakaasu on hajutonta, väritöntä ja myrkytöntä. Turvallisuuden takia ja mahdollisten kaasuvuotojen havaitsemiseksi maakaasun lisätään jalostusvaiheessa sille ominainen haju.

Fossiilista maakaasua voidaan korvata uusiutuvalla biokaasulla, joka jalostetaan ominaisuuksiltaan maakaasua vastaavaksi.