TJÄNAR GASMARKNADEN GENOM VÅR LEVERANSKEDJAN

Vi vill säkra stabila energileveranser till industri-, sjöfarts- och transportföretag.

Gasums biogasanläggning, Åbo

Våra biogasanläggningar

Gasums har biogasanläggningar i Sverige och Finland. Vi producerar biogas främst av restprodukter från jordbruks- och livsmedelsindustrin. Vi tillverkar även biogödsel för ekologisk odling.

Läs mer

Tankstationer med gas

I de nordiska länderna finns redan ett heltäckande nätverk av tankstationer som Gasum fortsätter expandera tillsammans med andra aktörer.

Läs mer
Pori LNG terminal in Finland

LNG-terminaler

Gasum äger och driver terminalerna i Øra och Ålesund, Norge, i Lysekil och Nynäshamn, Sverige och Björneborg, Finland. Gasum är delägare i Manga LNG joint venture i Torneå, Finland.

Läs mer