Biokaasu on kiertotaloutta parhaimmillaan

Miltä kuulostaisi ajaa omista jätteistä valmistetulla polttoaineella? Tuotamme liikennebiokaasua muun muassa kotitalouksien biojätteistä, joten voi hyvinkin olla, että roskakoriin heittämäsi banaanin kuori on pian kaasuauton tankissa!

Biokaasun tuotannossa mitään ei myöskään heitetä hukkaan. Valmistuksen sivutuotteena syntyvä orgaaninen aines kierrätetään takaisin luontoon ja hyödynnetään ympäristöystävällisenä lannoitteena suomalaisilla pelloilla.


Lue lisää

Kaasuauton päästöt

Jaa:

Puhtaammat liikkumisen ratkaisut ovat edellytys ympäristöhaasteiden ratkaisemiselle. Liikenne tuottaa noin viidenneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä, jotka ovat merkittävin syy ihmisen aiheuttamalle ilmaston lämpenemiselle.

Kaasuautoilu on helppo ja kustannustehokas tapa vähentää liikenteen päästöjä. Myös hallituksemme tavoitteena on saada Suomen teille 50 000 kaasuautoa vuoteen 2030 mennessä.

Gasumin asemilla voit valita joko 100 % suomalaisen ja uusiutuvan biokaasun tai maakaasun, jonka hiilidioksidipäästöt ovat 25 % bensiiniä alhaisemmat.

Liikennebiokaasu ja -maakaasu ovat samaa kemiallista ainetta, eli metaania. Voit siis tankata joka kerta samaa tai vaihtaa milloin vain kaasusta toiseen.

Biokaasu on 100 % uusiutuva ja kotimainen polttoaine

Biokaasu on täysin kotimainen ja uusiutuva liikennepolttoaine, joka tuotetaan kotitalouksien, kauppojen ja teollisuuden biohajoavista jätteistä ja jätevesilietteestä. Biokaasun tuotantoon liittyy keskeisesti kiertotalous, sillä kaasua tuotetaan muun muassa biojätteestä, joka on päätynyt aiemmin kaatopaikalle tai jätteenpolttolaitokseen.

Biokaasun liikennekäytöllä vähennetään merkittävästi polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosenttia.

Biokaasulle on myönnetty kotimaisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä kertova Joutsenmerkki ja liikennebiokaasulle Avainlippu-tunnus.

Biokaasun tuotannon elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt

Gasumin kasvihuonekaasupäästölaskenta* perustuu Energiaviraston kestävyyskriteeriohjeeseen ja RES-direktiivin mukaiseen kasvihuonekaasupäästövähennyksen määrittämiseen. Biokaasun elinkaaren aikaisessa päästövähenemän laskennassa ei huomioida raaka-aineiden tuotannossa syntyviä päästöjä.

Biokaasun tuotannon elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt


1. Raaka-aineiden keräily, kuljetus ja käsittely

Biokaasulaitoksille kuljetetaan biokaasun tuotannossa käytettäviä raaka-aineita keskimäärin 100 kilometrin säteeltä laitoksesta. Raaka-aineiden keräilyn ja kuljettamisen aiheuttamat päästöt huomioidaan laskennassa polttoaineen kulutuksen ja kuljetusmatkojen perusteella. Näiden lisäksi laitosalueella aiheutuu laskennassa huomioitavia päästöjä raaka-aineen käsittelyssä ja hajujen torjunnassa.

2. Biokaasun tuotanto, jalostus ja syöttö kaasuverkkoon

Biokaasun tuotannossa ja jalostuksessa huomioidaan biokaasulaitoksilla kulutetun lämmön- ja sähköntuotannon päästöt, tuotannossa käytettävien kemikaalien valmistuksesta aiheutuvat päästöt sekä veden kulutukseen ja jätevedenpuhdistukseen liittyvät päästöt. Erikseen huomioidaan vielä biokaasun kaasuverkkoon syötöstä syntyvät sähkönkulutuksen päästöt.

3. Biokaasun jakelulogistiikka

Biokaasun siirto kaasuverkostossa koostuu metaanipäästöistä sekä kompressoriasemien ja siirtoputkiston hiilidioksidipäästöistä. Kaasutankkausasemilla kuluu sähköä, jonka tuotannon päästöt ovat mukana laskennassa.

4. Biokaasun liikennekäyttö

Biokaasun liikennekäytön hiilidioksipäästöjen katsotaan olevan laskennallisesti nolla muiden uusiutuvien polttoaineiden tavoin. Biokaasun palaessa syntyy hiilidioksidia, mutta nettomääräinen hiilidioksidin määrä ilmakehässä ei lisäänny, sillä biohajoavaan raaka-aineeseen on sitoutunut saman verran hiilidioksidia, kuin mitä biokaasun palamisessa vapautuu.

Maakaasulla 25 % pienemmät päästöt

Maakaasu on luonnonkaasu, jota saadaan maakaasu- ja öljyesiintymistä. Liikennemaakaasu vähentää hiilidioksidipäästöjä 25 prosenttia bensiiniin verrattuna. Maakaasu on puhtain fossiilinen polttoaine.

* Kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa huomioidaan hiilidioksidi- (CO2), typpioksiduuli- (N2O) ja metaanipäästöt (CH4). Fossiilisena vertailukohtana käytetään arvoa 83,8 g CO2-ekv/MJ (RES-direktiivi).