Content image

Swedish Biogas International är nu Gasum

Gasum har förvärvat aktiestocken i den svenska biogasproducenten SBI. Efter förvärvet är Gasum den största producenten av biogas i Norden.

LNG Gasum

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas till tunga fordon i Sverige och Norge

Under 2018 kommer Gasum att expandera sitt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge. De kommande stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs med de stora trafikstråken.


Läs mer
Content image

Råvara

Våra biogasanläggningar kan ta emot en stor bredd av råvaror. I stort sett kan allt organiskt material användas.


Läs mer
Content image

Biogas

Biogas är en förnybar gas som framställs av att organiskt material bryts ner i en syrefri miljö.


Läs mer
Content image

Biogödsel

Våra biogasanläggningar levererar inte bara gas utan även ett högkvalitativt gödningsmedel. 


Läs mer
07.12.2017

Platschef till Gasum

Vårt erbjudande

Vill du vara med på en ny spännande, utvecklande och rolig resa? Gasum AB är ett bolag som nu stort satsar på förnybar energi och kommer att bryta in på en ny väg inom drivmedel.

Gasum AB i Sverige äger och driver fem anläggningar för produktion av biogas och är idag cirka 40 anställda. Anläggningarna finns i Örebro, Västerås, Katrineholm, Lidköping och Jordberga (Trelleborg). Dessa drivs med stöd från kontoret i Linköping, där centrala funktioner som ekonomi, produktionsplanering, automation, teknisk support finns. Bolaget kommer nu att satsa på att utveckla produktionen. Bolaget kommer även att satsa på tankstationer för fordonssegmentet där man ser att större lastbilstillverkare ser en framtid inom just förvätskad gas.

Till produktionsanläggningen i Örebro med idag 3 anställda söker vi nu ytterligare en person, inför kommande planerade investeringar. Du kommer jobba delvis som platschef, då ordinarie platschef kommer jobba 50% på anläggningen, och du kommer även att ha arbetsuppgifter motsvarande drifttekniker.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

  • Ansvara för att den dagliga driften och underhållet sköts på ett optimalt sätt.

  • Ansvara för att regler och rutiner i kontrollsystemet upprättas och efterlevs.

  • Tillsammans med dina kollegor ansvara för att nå uppsatta produktionsmål.

  • Medverka i produktionsstyrning och att utveckla anläggningen och produktionen.

  • Leda personalen vid anläggningen i Örebro.

  • Ansvarar på plats för att lagar följs (ex miljö, arbetsmiljö, ABP).

  • Hålla en god relation och kommunikation med berörda delägare, entreprenörer, leverantörer och kunder. 

  • Arbeta praktiskt med matning av substrat, service och underhåll, reparationer, övervakning av produktion samt ingå i beredskap.

  • Arbeta tillsammans med kollegor från Gasum AB´s andra anläggningar, och även besöka dessa för kortare arbetsinsatser.

  • Kontakt med myndigheter.

Din profil

För rollen som platschef söker vi dig som har erfarenhet av en teknisk roll, har förmågan att jobba lösningsfokuserat och erfarenhet av att leda personal. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samtidigt som du är en problemlösare. Du bör rent operativt förstå vad som behöver göras. Meriterande är om du har ett intresse och kunskap avseende el, teknik, automation och process eller biologi. Vi ser gärna att du har god erfarenhet från tex jordbruksrelaterat arbete, reningsverk, processindustri eller liknande arbetslivserfarenhet. Har du erfarenhet från gasproduktion, uppgraderingsutrustning eller kompressorer är det starkt meriterande.

Vi söker dig som har ett driv, en positiv och problemlösande attityd. Du är strukturerad och ordningsam med förmåga att jobba i team mot ett gemensamt mål. Vi ser gärna att du är kommunikativ, trivs med att skapa långsiktiga relationer och har lätt för att samarbeta.

För tjänsten krävs att du kan uttrycka dig väl i tal och skriv på svenska, har språkkunskaper i engelska samt har körkort.

Nyfiken?

Är du intresserad av tjänsten? I den här rekryteringen samarbetar Gasum med Experis. För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marcus Kahanek på Experis, 072-505 39 48 eller marcus.kahanek@se.experis.com.

Välkommen med din ansökan

Urval och intervjuer görs löpande, välkommen med din ansökan redan idag!

Sista ansökningsdag är 2017-12-18.

Ansök

Läs mer
05.12.2017

Cirkulär ekonomi blir verklighet - Gasum tilldelas investeringsbidrag för biogasproduktion från industriellt avloppsvatten

Energiproducenten Gasum utvärderar möjligheterna att producera biogas i stor skala från industriellt avloppsvatten hos massa- och papperstillverkaren Stora Enso Nymölla i södra Sverige. Målet för Gasum är att producera biogas för användning primärt inom transportsektorn i Sverige. Gasums Nymölla-projekt har tilldelats ett investeringsbidrag på 121,5 miljoner kronor av Naturvårdsverket inom programmet Klimatklivet. Gasums vision är att bygga ett nordiskt gasekosystem med det hållbara samhället i centrum.

Gasum är i slutfasen av en studie om produktion av biogas från avloppsvatten från massa- och papperstillverkaren Stora Enso Nymölla i södra Sverige. Gasums målsättning är att producera biogas som kommer att uppgraderas och förvätskas för primär användning inom transportsektorn i Sverige. Gasum förutser en snabbt ökande efterfrågan på flytande biogas i den svenska sektorn för tunga vägtransporter såväl som inom sjöfartssektorn.

Gasums Nymölla-projekt har tilldelats ett investeringsbidrag på 121,5 miljoner kronor av Naturvårdsverket inom programmet Klimatklivet. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Under perioden 2015–2020 fördelas 4 miljarder kronor till klimatsmarta projekt.  

Den totala investeringsvolymen för projektet är omkring 270 miljoner kronor och Gasum övergår nu till projektets investeringsbeslutsfas.

”Vi vill tacka Naturvårdsverket för det positiva beslutet att stödja svensk biogasproduktion. Detta kommer att stödja den cirkulära ekonomin och en möjlig utveckling tillsammans med Stora Enso Nymölla. Biogasanläggningen kommer att vara en hållbar lösning för behandling av avloppsvatten”, säger Markus Olsson, VD för Gasum AB.

Gasum och partners behandlar avfall och producerar biogas på 16 biogasanläggningar i Finland och Sverige. Gasum är den ledande producenten av biogas i de nordiska länderna. Biogas är ett inhemskt biobränsle som produceras från förnybara råvaror och är en mångsidig energikälla.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Markus Olsson, VD, Gasum AB
Telefon: +46 76 146 98 79, markus.olsson@gasum.com

Var vänlig och läs på engelska Gasum.com

Gasum är en nordisk gasaktör (naturgas och biogas) som avser att leda omställningen till ett kolneutralt samhälle. Gasum bidrar till skapandet av en hållbar energiförsörjning genom att öka utbudet av biogas, utveckla det nordiska gasekosystemet och säkerställa gasens konkurrenskraft. Gasum importerar naturgas till Finland, producerar och uppgraderar biogas i Finland och Sverige. Gasum är Nordens ledande leverantör av biogas. Gasums dotterbolag Skangas är Nordens ledande expert inom flytande naturgas (LNG). Skangas fortsätter att stärka sina positioner inom LNG marknaden. Skangas har LNG-produktionsanläggningar och LNG-terminaler i Norge, Finland och Sverige. Gasumkoncernen har cirka 400 anställda. Bolagets intäkter år 2016 uppgick till 843 miljoner euro. www.gasum.com

Läs mer
29.11.2017

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas till tunga fordon i Sverige och Norge

Det finska energigasföretaget Gasum följer sin vision, att bygga ett nordiskt gasekosystem, genom att investera i tankstationer för flytande gas till tunga fordon. Genom att ersätta diesel med flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG) går det att kraftigt minska utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxid (NOx), partiklar och buller. I framtiden kommer gas att spela en viktig roll vid övergången till ett fossilfritt samhälle.

Under 2018 kommer Gasum att expandera sitt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge. De kommande stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs med de stora trafikstråken. Genom en samtidig satsning i alla tre länder knyter Gasum samman den nordiska marknaden och gör det enkelt för åkerier att tanka oavsett land.

Under 2017 har Gasum fokuserat på Finland och nu sker expansionen i Sverige och Norge. Parallellt med en utbyggnad av tankstationer ser Gasum ett behov av att bygga ut produktionskapaciteten för biogas.

“Vi tror att tidpunkten är helt rätt för en expansion då vi ser att efterfrågan ökar i takt med skärpta utsläppskrav. Utsläppen från transporter spelar en viktig roll i de flesta företags värdekedjor och vår kunders kunder kräver hållbara produkter och tjänster. Från myndighetshåll har det också införts stödsystem för att främja såväl tillgängligheten som efterfrågan på LBG och LNG, säger Jukka Metsälä, vice VD, Biogas, från Gasum.

Gasum är den största producenten av biogas i Sverige och Finland. Gasum är även en stor distributör av LNG till industri och sjöfart via sitt dotterbolag Skangas.


Ytterligare information:

Jukka Metsälä, vice VD, Biogas, Gasum Oy
Telefon: +358 40 5633 756, jukka.metsala@gasum.com

Markus Olsson, VD, Gasum AB
Telefon: +46 (0)76 146 98 79, markus.olsson@gasum.com

Gasumkoncernen importerar och distribuerar naturgas i Finland samt producerar, uppgraderar och säljer biogas i Finland och Sverige. Gasums dotterbolag Skangas är en ledande leverantör av flytande naturgas i den nordiska marknaden. Gasum har ca 400 anställda i de nordiska länderna. Företagets omsättning 2016 uppgick till totalt 843 miljoner euro.

Läs mer