Content image

Swedish Biogas International är nu Gasum

Gasum har förvärvat aktiestocken i den svenska biogasproducenten SBI. Efter förvärvet är Gasum den största producenten av biogas i Norden.

LNG Gasum

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas till tunga fordon i Sverige och Norge

Under 2018 kommer Gasum att expandera sitt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge. De kommande stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs med de stora trafikstråken.

Content image

Råvara

Våra biogasanläggningar kan ta emot en stor bredd av råvaror. I stort sett kan allt organiskt material användas.

Content image

Biogas

Biogas är en förnybar gas som framställs av att organiskt material bryts ner i en syrefri miljö.

Content image

Biogödsel

Våra biogasanläggningar levererar inte bara gas utan även ett högkvalitativt gödningsmedel. 

22.02.2018

Gasum tilldelas investeringsstöd för att etablera tankstationer för flytande gas

Energibolaget Gasum följer sin vision att bygga ett nordiskt gasekosystem. Detta görs bl.a. genom att investera i tankstationer för flytande gas till tunga fordon. Målsättningen för Gasum är att etablera en tankinfrastruktur som uppfyller det tunga transportsegmentets behov av rationell logistik och tillgänglighet. Dessa etableringar har tilldelats ett investeringsbidrag av Naturvårdsverket inom programmet Klimatklivet. Investeringsstödet avser etablering av 16 tankstationer i landet och motsvarar en summa på 92,6 miljoner kronor.

Genom att ersätta diesel med flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG) inom segmentet för tunga fordon, går det att kraftigt minska utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxid (NOx), partiklar och buller. I framtiden kommer gas att spela en viktig roll vid övergången till ett fossilfritt samhälle. Under de kommande åren ämnar Gasum att etablera ett stationsnät för flytande gas i Sverige, Norge och Finland. Stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs de stora trafikstråken för att på så vis knyta samman den nordiska marknaden.

Investeringsstödet som Gasum beviljats möjliggör att företaget kan gå in i en mer detaljerad fas för att slutföra detaljplanen för de enskilda etableringarna. De regioner som Gasum beviljats stöd för är Västerbottens-, Norrbottens-, Värmlands-, Västernorrlands-, Gävleborgs-, Örebro-, Västmanlands-, Uppsala-, Västra Götalands-, Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs- och Skåne län.

 ”Investeringsstödet, inom ramen för Klimatklivet, skapar den trygghet som krävs för att Gasum skall genomföra en omfattande investeringsplan i en marknad som ännu är i sin linda. Därmed kommer omställningstakten till fossilfria transporter öka. Detta investeringsstöd kommer att stödja oss i vidareutvecklingen av den nordiska gas- och transportmarknaden, säger Jukka Metsälä, Vice President Biogas, Gasum Oy.  

Ytterligare information:

Jukka Metsälä, Vice President Biogas, Gasum Oy
Telefon: +358 40 5633 756, jukka.metsala@gasum.com

Markus Olsson, VD, Gasum AB
Telefon: +46 (0)76 146 98 79, markus.olsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjö-transporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstat-ioner som betjänar tungt materiel. Dotterbolaget Skangas är den ledande aktören på den nordiska mark-naden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. Gasumkoncernen har cirka 400 anställda. Bolagets intäkter år 2017 uppgick till 925 miljoner euro. www.gasum.com

Läs mer
22.02.2018

5 fakta om det nordiska ekosystemet för gas

Gas är en avgörande faktor i vår strävan efter en renare framtid och ett koldioxidneutralt samhälle. Gasum har under de senaste åren stegvis utvecklat det nordiska gasekosystemet med utgångspunkt i inhemsk biogas, flytande naturgas (LNG) och energieffektiv naturgas. Gasums syn på det nordiska ekosystemet för gas grundar sig på följande fem fakta.

1. Ren producktion och transport är möjligt.

Naturgas är den renaste av de fossila energikällorna och biogas är ett helt förnybart bränsle vars användning inte orsakar några betydande utsläpp. Gas och andra rena alternativ kommer även fortsättningsvis ersätta förorenande bränsle. Kol kommer fasas ut.

2. Förändringen drivs av konsumenterna.

Förändringen är oundviklig eftersom konsumenter kräver miljövänliga alternativ. Energi- och transportsektorn behöver en variation av rena energialternativ för att kunna välja det alternativ som passar dem bäst.

3. Ökad användning av lokal energi.

Lösningar med cirkulära system blir allt vanligare. Alltfler kommuner utnyttjar exempelvis nedbrytbart avfall till biogastillverkning för sin lokaltrafik.

4. Vikten av nordiskt samarbetet ökar.

Framväxten av en nordisk infrastruktur och marknad för LNG och biogas spelar en viktig roll för att skapa ett hållbart ekosystem för energi. Samarbete blir som starkest på de områden där det ger mervärde och effektivitet för de nordiska konsumenterna.

5. Det lönar sig att ligga i framkant.

De modiga har redan börjat sitt arbete. Att vara en föregångare vad gäller små LNG-terminaler och cirkulära lösningar kommer bidra till att Norden etablerar sig som världsledande inom hållbar energi.

Läs mer om vår företagsberättelse

Läs mer
21.02.2018

Marketing Communication Manager, Linköping

Gasum är den ledande aktören i Norden inom Biogas och på att hantera biologiskt nedbrytbart avfall. Både i Sverige och globalt finns det tydliga och tidsbestämda hållbarhetsmål vilket gör att ett bolag som Gasum ligger helt rätt i tiden. Företaget är i ett spännande skede och har en tydlig tillväxtstrategi där det svenska bolaget inom koncernen nu gör en rejäl satsning för att öka tillväxten ytterligare i Sverige. Därför söker nu Gasum en Marketing Communication Manager som ska ansvara för marknadsföring och kommunikation i Sverige.

I rollen som Marketing Communication Manager kommer du att ansvara för bolagets marknadsföring och kommunikation i Sverige. Gasum står för hållbarhet varför ett intresse för miljöfrågor är viktigt för att lyckas i rollen. Gasum har vuxit från ett finskt naturgasföretag till att bli ett nordiskt energibolag som utvecklar LNG- och biogasmarknaderna i Norden. Här får du möjlighet att använda både din strategiska förmåga och dina operativa färdigheter i en entreprenörsmiljö, där mycket av arbetet bedrivs digitalt. I rollen ingår även att arbeta med press- och PR relaterade frågor. Du kommer att bidra till Gasums framtida utveckling och tillväxt samtidigt som du skapar samhällsnytta i en bransch med fokus på hållbarhet.

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av självständigt och kvalificerat arbete med marknadsföring och kommunikation. Du har ett genuint intresse av miljö– och hållbarhetsfrågor samt är van att uttrycka dig på både svenska och engelska. Du har erfarenhet av att arbeta med press– och PR frågor och arbetar obehindrat med både de strategiska och de mer operativa arbetsuppgifterna. Du drivs av tillväxt och utveckling vilket gör att du gärna vill vara med på en tillväxtresa inom ett av de största globala tillväxtområdena. Som person är du strategisk och har ett intresse och erfarenhet av att arbeta digitalt. Vidare har du lätt för att samarbeta med kollegor och du har förmågan att snabbt sätta dig in i nya verksamheter och utmaningar. Du har en akademisk examen inom marknadsföring och kommunikation. Geografiskt bor du förmodligen i Linköpingstrakten alternativt i Göteborgsområdet.

Du erbjuds en mycket intressant roll i ett ledande bolag som är mycket stabilt men också snabbrörligt och framtidsorienterat. Du får vara med om att bygga upp något nytt i ett bolag som verkar inom ett av de stora tillväxtområdena i världen. Det här är ett roligt affärsutvecklande arbete där du bidrar till en framtidslösning som i förlängningen skapar samhällsnytta och skall leda till ett fossilfritt samhälle.

Är du den vi söker? Sänd in dina ansökningshandlingar senast den 21 mars, genom att klicka på knappen nedan, urval sker löpande. Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Made for Sales Emelie Jorland på 072-066 02 98.

Ansök här

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstationer som betjänar tungt materiel. Dotterbolaget Skangas är den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge.Gasumkoncernen har cirka 400 anställda. Bolagets intäkter år 2016 uppgick till 843 miljoner euro. www.gasum.com

Läs mer