Content image

Mot en renare morgondag

Gasum är Nordens största biogasproducent med produktionsanläggningar i Finland och i Sverige.

LNG Gasum

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas till tunga fordon i Sverige och Norge

Under 2018 kommer Gasum att expandera sitt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge. De kommande stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs med de stora trafikstråken.

16.10.2018

Delta i Gasums enkät om vårt företagsansvar

På Gasum arbetar vi för en renare morgondag. Som en ledande aktör inom gassektorn i Norden arbetar vi fokuserat med att ta vårt företagsansvar. Du kan hjälpa oss att bli bättre genom att berätta vad som är viktigt för dig.

Delta i vår enkät senast Den 31/10 2018 och hjälp oss att bli bättre. Enkäten är på engelska och tar 5–10 minuter. Delta i vår enkät här.

Vi är den ledande experten inom gas i Norden och arbetar med att möjliggöra renare lösningar för industrin, el- och värmeproduktionen samt för land- och sjötransporter med biogas och naturgas.

Din åsikt är viktig för oss, tack på förhand för din tid!

Läs mer
10.10.2018

Gasum förvärvar resten av Skangas och stärker sin position som ledande leverantör av LNG i Norden

Energibolaget Gasum ökar sin ägarandel i Skangas till 100 procent. Förvärvet ingår i Gasums strategi, vars kärna är att utveckla den nordiska gasmarknaden och LNG-infrastrukturen. Med företagsförvärvet stärks ytterligare Gasums position som ledande leverantör av flytande naturgas (LNG) och som vägvisare på gasmarknaden.

Gasum förvärvar återstoden av aktierna i den norska LNG-leverantören Skangas av norska Lyse-koncernen. År 2014 blev Gasum majoritetsägare i Skangas med en ägarandel på 51 procent, och föregående år ökade andelen till 70 procent.

”Då Skangas sammanslås helt med Gasum får vi ännu bättre förutsättningar att bygga och utveckla det nordiska gasekosystemet och svara på den ökande efterfrågan. Vi tackar Lyse-koncernen för det goda samarbetet med att utveckla LNG-marknaden”, säger Gasums vd Johanna Lamminen. ”Behovet av renare bränslelösningar inom både industrin och trafiken ökar betydligt, och av bränslen med låga utsläpp är LNG det alla mest konkurrenskraftiga alternativet. Vi vill vara vägvisare och föra de nordiska länderna mot en renare morgondag.”

Gas har en stor betydelse då vi försöker minska koldioxidavtrycket i de nordiska länderna. Efterfrågan på renare bränslelösningar ökar snabbt inom samtliga områden inom transport och industri söker lösningar för att minska på utsläppen och för att bekämpa klimatförändringen. LNG lämpar sig för både sjöfart och tung trafik samt industrin. I samma användningsobjekt kan man utnyttja också förnybar flytande biogas (LBG).

Under de senaste åren har Gasum målmedvetet utvecklat den nordiska LNG-infrastrukturen för att förbättra tillgången för både industrins och landsvägs- och sjötrafikens behov. I september offentliggjorde Gasum sin avsikt att utvidga det nordiska nätverket av LNG-tankstationer till cirka 50 stationer under början av 2020-talet. Det breda nätverket av tankstationer i Finland, Sverige och Norge möjliggör att användningen av flytande natur- och biogas kan ökas betydligt inom transport- och distributionstrafiken.

Företagsförvärvet som nu offentliggjorts är ett naturligt följande steg inom utvecklingen av den nordiska LNG-infrastrukturen. Sammanslagningen säkerställer att Gasum får ett starkt fotfäste på den växande marknaden och den ledande kompentens i branschen samt tillgång till de senaste tekniska innovationerna.

Mer information:
Johanna Lamminen, verkställande direktör, Gasum Oy, 
tfn +358 20 44 78 661 (Henna Walker, ledningens assistent), fornamn.efternamn(a)gasum.fi

Olga Väisänen, direktör, kommunikation, Gasum Oy,
tfn + 358 40 554 0578, fornamn.efternamn(a)gasum.fi

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har i Finland gastankstationer som betjänar tungt materiel. Dotterbolaget Skangas är den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge.

Läs mer
09.10.2018

Cirkulärt samarbete med Stora Enso – Gasum producerar biogas av spillvatten från Pappersbruket i Nymölla

Energiföretaget Gasum och Stora Enso har undertecknat ett avtal att om bygga en biogasanläggning vid Stora Ensos Pappersbruk i Nymölla. Anläggningen som byggs och drivs av Gasum kommer att omvandla fabrikens spillvatten till förnybar energi.

Gasum planerar att producera flytande biogas (LBG) till försäljning som bränsle för bilar, bussar, lastbilar och marin trafik. Biogasanläggningen i Nymölla inkluderar biogasproduktion, uppgradering och förvätskning. Den förväntade produktionen för anläggningen är 220 MWh per dag. Produktionen beräknas börja under 2020.

“Det gläder oss att ingå i ett projekt som kommer att förvandla avfall till förnybar energi, säger Michael Lindemann, fabrikschef på Nymölla bruk. ”Att ersätta samhällets fossilbaserade bränslen med förnybara lösningar är för Stora Enso ett viktigt steg mot att bekämpa den globala uppvärmingen. Samarbetet med Gasum är ett utmärkt exempel på de gemensamma projekt som Stora Enso deltar i för att arbeta med detta.”

“Vi är nöjda med det cirkulära ekonomisamarbetet med Stora Ensos massa- och pappersfabrik i Nymölla. Biogasanläggningen är en hållbar lösning för att ta hand om avloppsvatten. Gasum bygger aktivt ett gasekosystem för industri-, sjö-, och vägtransportsektorn i de nordiska länderna. På grund av en ökande efterfrågan på trafik med låga utsläpp, planerar vi att bygga ett betydande antal gastankstationer för den tunga fordonstrafiken i Sverige", berättar Johanna Lamminen, verkställande direktör för Gasum.

Gasums totala investering i projektet ligger runt 27 miljoner euro och för Stora Enso runt 5 miljoner euro. Gasum har tilldelats ett investeringsbidrag på 121,5 miljoner kronor (12,7 miljoner euro) av Naturvårdsverket under programmet Klimatklivet.

Stora Ensos Pappersbruk i Nymölla ligger i södra Sverige, har en årlig produktionskapacitet på 340 000 ton massa och 485 000 ton träfritt obestruket (WFU) papper för kontors bruk. Stora Ensos välkända varumärke för kontorspapper Multicopy, tillverkas i Nymölla.

Gasum är den ledande producenten av biogas i de nordiska länderna

LBG är ett förnybart och miljövänligt bränsle. Om tunga fordon använder LBG som bränsle, kan minskningen av utsläpp uppgå till så mycket som 85 %, jämfört med fossila bränslen. Flytande naturgas (LNG) och LBG erbjuder den tunga transportsektorn ett praktiskt, miljövänligare och kostnadseffektivt alternativ till traditionella fossila bränslen.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Markus Olsson, Commercial Director, Gasum AB
Telefon: +46 76 146 98 79, firstname.surname@gasum.com

Läs mer