Content image

Swedish Biogas International är nu Gasum

Gasum har förvärvat aktiestocken i den svenska biogasproducenten SBI. Efter förvärvet är Gasum den största producenten av biogas i Norden.

Content image

Swedish Biogas International är nu Gasum

Energibolaget Gasum förvärvade den svenska biogasproducenten Swedish Biogas International under början av 2017 och bolaget har blivit en del av Gasums biogasrörelse. Nu ändras namnet på Swedish Biogas International till Gasum och bolaget kommer i fortsättningen att verka med Gasums varumärke. 


Läs mer
Content image

Råvara

Våra biogasanläggningar kan ta emot en stor bredd av råvaror. I stort sett kan allt organiskt material användas.


Läs mer
Content image

Biogas

Biogas är en förnybar gas som framställs av att organiskt material bryts ner i en syrefri miljö.


Läs mer
Content image

Biogödsel

Våra biogasanläggningar levererar inte bara gas utan även ett högkvalitativt gödningsmedel. 


Läs mer
20.04.2017

Energiföretaget Gasum utser Markus Olsson till verkställande direktör för sitt dotterbolag i Sverige, Gasum AB

Markus Olsson M.Sc. (Econ.) har 18.4.2017 utsetts till verkställande direktör för Gasum AB, som är ett dotterbolag till det finska energiföretaget Gasum. Han kommer att ansvara för försäljning, biogasverksamhet och marknadsutveckling i Sverige. Gasum förvärvade 100 % av aktierna i den svenska biogasproducenten Swedish Biogas International i slutet av 2016. Förvärvet gjorde Gasum till den största producenten av biogas i Norden. Swedish Biogas International AB döptes om till Gasum AB och verkar under varumärket Gasum i Sverige. 

“Gasums strategiska målsättning är att aktivt utveckla det nordiska gasekosystemet där biogas spelar en viktig roll. Biogas har en enorm tillväxtpotential i Sverige i olika segment inom transport- och industribranschen. Markus Olsson kommer att ansvara för försäljning, biogasverksamhet och marknadsutveckling i Sverige och han kommer att spela en viktig roll när det gäller att vidareutveckla biogasverksamheten”, säger Gasums vice VD Jukka Metsälä.

Innan han fick uppdraget hos Gasum-koncernen, har verkställande direktör Markus Olsson arbetat som affärschef för Lantmännen Agroetanol. Markus ansvarade för företagets marknadsförings-, försäljnings- och logistikavdelning.

Gasum är en av de största producenterna av biogas i Sverige och har en årlig biogasproduktion som motsvarar omkring 300 gigawattimmar. Gasum har 12 biogasanläggningar varav fem är belägna i Sverige – Jordberga, Katrineholm, Lidköping, Örebro och Västerås. Gasum äger även 50 % av aktierna i Vadsbo Biogas. Dessutom är Gasum Finlands ledande leverantör av biogas. Gasum bearbetar avfall och producerar biogas i sina sju biogasanläggningar i Finland.

Gasums dotterbolag Skangas är den ledande nordiska experten inom flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). Företaget har LNG-produktionsanläggningar i Norge och Finland och LNG-terminaler i Norge, Sverige och Finland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jukka Metsälä, vice VD, Biogas, Gasum
Telefon: +358 40 5633 756
Olga Väisänen, vice VD, kommunikation, Gasum
Telefon: +358 40 5540 578,

fornamn.efternamn@gasum.com

Läs mer
13.04.2017

Swedish Biogas International är nu Gasum

Energibolaget Gasum förvärvade den svenska biogasproducenten Swedish Biogas International under början av 2017 och bolaget har blivit en del av Gasums biogasrörelse. Nu ändras namnet på Swedish Biogas International till Gasum och bolaget kommer i fortsättningen att verka med Gasums varumärke.

Namnet på Swedish Biogas International AB ändras till Gasum AB från den 18 april 2017. Bolagets FO-nummer förblir detsamma. Även namnen på dotterbolagen ändras, exempelvis:

  • SBI Jordberga AB - Gasum Jordberga AB
  • Swedish Biogas International Örebro AB - Gasum Örebro AB
  • osv. 

Vi ber våra kunder att observera att namnet på det fakturerande bolaget ändras på fakturorna. I övrigt föranleder ändringen inte några åtgärder av våra kunder. Vi ber våra leverantörer att beakta de nya faktureringsuppgifterna från den 18 april 2017. Vi har informerat våra kunder och leverantörer med ett separat meddelande.

Läs den tidigare publicerade nyheten om företagsförvärvet här.

Läs mer
01.01.2017

Gasum blir Nordens största producent av biogas

Gasum har köpt aktiestocken i det svenska bolaget Swedish Biogas International som producerar biogas. I och med köpet blir Gasum den största producenten av biogas i Norden. Företagsköpet som fastslogs idag innebär att i Gasums ägo övergår fem svenska biogasanläggningar i Jordberga, Katrineholm, Lidköping och Örebro samt att bolaget får en majoritetsandel av aktierna i produktionsanläggningen i Västerås. Swedish Biogas International äger också 50 procent av Vadsbo Biogas.

Swedish Biogas International är en av de största biogasproducenterna i Sverige och bolaget producerar för närvarande cirka 300 gigawattimmar biogas per år. Swedish Biogas International grundade sin första produktionsanläggning år 2009 och företaget sysselsätter idag direkt 35 personer. Företaget har sitt säte i Linköping.

I samband med att Gasum förvärvar Swedish Biogas International kommer även ägarförändringar att ske i dotterbolaget SBI Jordberga. Swedish Biogas International förvärvar samtliga aktier av Skånska Biobränslebolaget, E.ON och Nordic Sugar och kommer därmed att äga 100% av SBI Jordberga. E.ON, Skånska Biobränslebolaget och Nordic Sugar är medgrundare av SBI Jordberga och har varit mycket betydelsefulla för att etablera bolaget som en producent av biogas i Skåneregionen.

Swedish Biogas International använder i sina anläggningar som råvaror i huvudsak biprodukter som uppstår inom lantbruket och livsmedelsindustrin, såsom gödsel, biomassa från åkrar och biprodukter av spannmål. Den biogas som bolaget producerar används i huvudsak inom trafiken.

Företagsförvärvet stärker det nordiska gasekosystemet

Gasums strategiska mål är att aktivt utveckla det nordiska gasekosystemet. Tack vare investeringarna kan Gasum förbättra tillgången till biogas särskilt i objekt utanför naturgasnätverket, utvidga avfallsbehandlingskapaciteten och möjliggöra regionala gaslösningar samt erbjuda sina kunder ett allt större serviceutbud.

”Företagsförvärvet är en del av Gasums strategi och bidrar till utvidgningen av biogasverksamheten. Vår vision är att vara en ledande aktör inom det nordiska gasekosystemet. I Sverige har man kommit långt när det gäller att utnyttja biogas i trafiken, och det här är ett ypperligt tillfälle för oss att hämta kunskap till Finland. I gengäld kan vi dela med oss av vår kunskap och erfarenhet om industriell användning av naturgaser till Sverige”, konstaterar Johanna Lamminen, Gasums verkställande direktör.

”Vi ser med tillförsikt fram emot att ingå i en expansiv och framåtsyftande verksamhet, som dels utgör en förutsättning för att nå övergripande klimatmål och som dels utvecklar den stora potential som finns inom Swedish Biogas International”, säger Lars Sjösvärd tf. VD Swedish Biogas International AB.

”Genom försäljningen till Gasum hjälper vi till att säkerställa den långsiktighet som våra lojala och mycket kunniga medarbetare är värda och som skapar goda möjligheter till en fortsatt spännande utveckling för Swedish Biogas International”, säger Hans Pihl styrelseordförande och Carl-Fredrik Grönhagen representant för huvudägarna i Swedish Biogas International AB.

Gasum är en ledande biogasleverantör och aktör inom behandlingen av bionedbrytbart avfall i Finland. Det aktuella köpet är Gasums första biogasförvärv utanför Finland. Gasums dotterbolag Skangas är en ledande expert på flytande naturgas (LNG) i Norden med LNG-anläggningar i Risavika i Norge och Borgå i Finland samt LNG-terminaler i Øra i Norge, Lysekil i Sverige och Björneborg i Finland.

Närmare information:

Johanna Lamminen, verkställande direktör, Gasum
tel. +358 20 44 78 602
Olga Väisänen, vice direktör, kommunikation, Gasum
tel. +358 40 55 40 578

Hans Pihl, Chairman, Swedish Biogas International AB
tel. +46 36 04 014, hans.pihl@mcfab.se

Läs mer