Content image

Swedish Biogas International är nu Gasum

Gasum har förvärvat aktiestocken i den svenska biogasproducenten SBI. Efter förvärvet är Gasum den största producenten av biogas i Norden.

LNG Gasum

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas till tunga fordon i Sverige och Norge

Under 2018 kommer Gasum att expandera sitt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge. De kommande stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs med de stora trafikstråken.

06.04.2018

Gasum Jordberga AB bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Information till närboende gällande förändring av biogasanläggningen på Lilla Jordberga 4:49 Trelleborgs kommun.

Gasum AB ser över verksamheten för att anpassa den till möjlig framtida regelförändring (ILUC) som i sådana fall träder i kraft 2020, som gör det svårare att ta emot odlad råvara som substrat. Syftet är att utveckla anläggningen för att möjliggöra fortsatt produktion baserat på en bredare substratmix.

I bilagorna finns mer information om den tänkta förändringen.

Samrådsinbjudan
Samrådsunderlag Jordberga
Ritning/ombyggnation över ev. Framtida Jordberga Biogasanläggning
Skiss över ev. framtida Jordberga Biogasanläggning

Det kommer även att finnas möjlighet att deltaga i ett samrådsmöte i Herrskapsstallet på Jordberga Gård den 19 april kl. 18.30. Anmälan till deltagande senast måndag 16 april (se kontaktuppgifter nedan). Mötet är en del av samrådsförfarandet i tillståndsprocessen enligt 6 kap. Miljöbalken och syftar till att ge alla berörda möjligheter att ställa frågor och lämna synpunkter, förslag och invändningar mot projektet.

Om du vill veta mer om den planerade verksamheten och tillståndsprövningen, eller framföra synpunkter, är du även välkommen att höra av dig till miljö- och kvalitetschef Mariana Fridfjell, se kontaktuppgifter nedan.

Vi tar emot skriftliga synpunkter på det planerade projektet fram till den 14 maj 2018 på adress

Mail: mariana.fridfjell@gasum.com
Postadress: Gasum AB Linköping, Gjuterigatan 1b, 582 73 Linköping

Läs mer
13.03.2018

Maskindemonstration - sönderdelning av ensilage och gödsel

I ett projekt finansierat av Energimyndigheten har RISE i samarbete med DBFZ och Gasumtestat tre maskiner för sönderdelning. I samarbete med tyska Rasspe och ANNABURGER ska nu en av maskinerna demonstreras i Sverige för första gången. Maskindemonstrationen riktar sig mot biogasanläggningar, lantbrukare, maskinentreprenörer, forskare, kommun och Länsstyrelsen.

RS CutMasterär en tysk nyutvecklad maskin för mekanisk sönderdelning. Det är en mobil maskin som är speciellt lämpad för sönderdelning av balat ensilage och fastgödsel.

Tid: tisdagen den 27 mars kl. 09:30-ca 14:30

Plats: Gasum Jordberga biogasanläggning, Lilla Jordbergav. 349-0, Klagstorp

Program:

kl. 09:30 –10:00 Kaffe och inledande presentation av Gasum, RS CutMasteroch projektet
kl. 10:00 –11:30 Demonstration av sönderdelning av ensilage på Jordberga
kl. 11:30 -13:00 Lunch och transport till platsen för eftermiddagens demo
kl. 13:00 –ca 14:30 Demonstration av sönderdelning av svingödsel djupströ på Kvarnlyckansgård, Äspövägen 428, Klagstorp (ca 6 km från anläggningen)

Välkomna! Vi bjuder på fika & macklunch! Anmälan görs senast den 23/3 till:

Carina Gunnarsson, tel: 010-516 69 32, carina.gunnarson@ri.se
Johanna Lund, tel: 010-516 69 23, johanna.lund@ri.se

Läs mer
02.03.2018

Gasum AB, Lidköping bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Information till närboende gällande förändring av biogasanläggningen på fastigheten Kartåsen 1:3, Lidköpings kommun.

Gasum AB ser över verksamheten för att anpassa den till möjlig framtida regelförändring (ILUC) som i sådana fall träder i kraft 2020, som gör det svårare att ta emot odlad råvara som substrat. Syftet är att utveckla anläggningen för att möjliggöra fortsatt produktion baserat på en bredare substratmix. Bolaget vill gärna ha en fortsatt lokal förankring, och vill därför möjliggöra att ta om hand lokala substratalternativ.

I bilagorna (länkarna) finns mer information om den tänkta förändringen.

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Information till öppet hus Gasum Lidköping

Det kommer även att finnas möjlighet att besöka anläggningen den 12 mars kl. 16:00-18:00 för att få en rundtur, ställa frågor och framföra synpunkter. Anmäl ert intresse för att komma på öppet hus senast den 5 mars, till kontaktuppgifterna nedan.

Om du vill veta mer om den planerade verksamheten och tillståndsprövningen, eller framföra synpunkter, är du även välkommen att höra av dig till miljö- och kvalitetschef Mariana Fridfjell, se kontaktuppgifter nedan.

Mail: mariana.fridfjell@gasum.com
Telenr: 070-569 81 95
Postadress: Gasum AB Linköping, Gjuterigatan 1b, 582 73 Linköping

Vi vill ha dina synpunkter senast den 2 april 2018.

Läs mer