Content image

Mot en renare morgondag

Gasum är Nordens största biogasproducent med produktionsanläggningar i både Finland och Sverige

LNG Gasum

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas till tunga fordon i Sverige och Norge

Under 2018 kommer Gasum att expandera sitt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge. De kommande stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs med de stora trafikstråken.

19.11.2018

Den tunga trafiken blir renare - flytande naturgas viktig etapp för Posti

Posti, Finlands statligt ägda postbolag, har börjat använda två transporter som går på flytande naturgas (LNG). Fordonen kommer att användas vid fjärrtransporter inom Posti. Posti har som mål att minska koldioxidutsläppen med 30 procent fram till år 2020.

Fordonen, som drivs av LNG, kommer att användas vid fjärrtransporter, exempelvis mellan Vanda–Uleåborg, Vanda–Villmanstrand och Vanda–Åbo. Fordonen kör cirka 900 kilometer per dygn, vilket är och verkligen kommer visa på de positiva fördelar man uppnår  jämfört med diesel. LNG är mer energirikt än diesel och minskar bränslekostnaderna. Posti använder fordon för tung trafik som går på olika typer av alternativa bränslen.

Genom effektiv ruttplanering, kombinerade transporter, ett högt kapacitetsutnyttjande och ekonimiskt körsätt ökas miljöeffektiviteten i transporterna. Alternativa bränslen för tunga fordon, som exempelvis LNG (flytande naturgas) och ED95, betraktas av Posti som ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser och därmed bromsa den globala uppvärmningen.

”Vi har som mål att minska utsläppen med 30 procent fram till 2020. För att nå målet behöver vi genomföra olika åtgärder och använda alternativa bränslen, som exempelvis LNG. Vi vill bidra till att bromsa den globala uppvärmningen och samtidigt vara en ansvarsfull förebild. På tio år har vi minskat koldioxidutsläppen i absoluta tal med över 34 000 ton,” säger Postis Hållbarhetsdirektör Noomi Jägerhorn.

”Vi har samarbetat med Posti under en lång tid. Posti har 40 distributionsfordon som går på biogas. LNG är ett sätt att minska påverkan på klimatet, särskilt inom tung trafik. Fordon som drivs på LNG kan också gå över till att använda inhemskt producerad flytande biogas (LBG), utan att det krävs några ytterligare investeringar,” säger försäljningschef Juha-Matti Koskinen på Gasum.

LNG (Liquified Natural Gas) är flytande naturgas som har kylts ner till -162 graderDet finns tankstationer med flytande naturgas i Helsingfors, Jyväskylä och Åbo. LNG-lastbilar går på flytande naturgas eller biogas. LNG-lastbilar är jämförbara med dieseldrivna modeller vad beträffar prestanda, köregenskaper och bränsleförbrukning.

Ytterligare information: 

Juha-Matti Koskinen, försäljningschef, Finland, Gasum
tfn +358 40 768 7188, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Mikael Antonsson, försäljningschef, Sweden & Norway, Gasum
tfn +467 24 543 382, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. www.gasum.com/sv

Läs mer
15.11.2018

Lidl Finland börjar använda en lastbil som går på biogas – varutransporterna görs med butikernas eget bioavfall

Gasum och Lidl Finland producerar i samarbete med Lidls matbutiker miljövänlig och inhemsk biogas av bioavfall. Lidl börjar även använda en lastbil som går på flytande biogas som produceras från  de egna butikernas bioavfall. Med den biogasdrivna lastbilen minskar Lidl sina utsläpp med så mycket som 193 ton om året.

Dagligvaruhandelskedjan Lidl och energibolaget Gasum samarbetar för en cirkulär ekonomi. Som en del av samarbetet levererar Lidl bioavfall från sina butiker till biogasanläggningen där man producerar förnybar inhemsk energi för användning i trafiken, miljövänlig biogas.

”Dagligvarubutiker kan förverkliga en cirkulär ekonomi genom att producera förnybar energi av bioavfall från butikerna. När man producerar biogas av exempelvis bioavfall återanvänds avfallet på ett effektivt sätt och företaget kan använda det som energi i sin verksamhet”, säger chefen för Gasums försäljningschef i Finland, Jani Arala.

”Den biogasdrivna dragande lastbilen är ett bra tillskott till vår fordonspark: varutransporterna ger låga utsläpp och förarna uppskattar att den ger ifrån sig så lite ljud. Utifrån de erfarenheter vi har gjort hittills kan vi utöka vår gasdrivna fordonspark mycket snabbt”, konstaterar ägaren av det fordon som används av Lidl, transportföretaget Antiokia Oy:s vd Eeva Virtanen.

Stora utsläppsminskningar med flytande biogas

Med biogas som används i trafik kan man minska växthusgasutsläppen under bränslets livscykel med upp till 85 procent jämfört med traditionella bränslen. Med den LBG-drivna lastbilen minskar Lidl sina utsläpp med så mycket som 193 ton om året. Ett ton koldioxidutsläpp motsvarar en körsträcka på cirka 7 500 kilometer med en dieseldriven kombibil, vilket skulle ta en från exempelvis Helsingfors till Paris och tillbaka.

”Med den nya biogasbilen kör man butiksleveranserna först från distributionscentret i Janakkala, Finland och senare främst från distributionscentret i Träskända. Vi är glada över att få tillgång till nya generationens utsläppssnåla transportfordon. Det här samarbetet stödjer våra satsningar på miljövänligt och effektivt utnyttjande av återvinningsavfall, säger Lidls projektchef Anna Liitiäinen.

Förnybar energi produceras exempelvis av matspill från hushåll och butiker, avloppsvatten och biflöden från industrin. Produktionen av biogas främjar även en cirkulär ekonomi eftersom det organiska material som uppstår som biprodukt vid produktionen kan användas som återvunnet gödsel på åkrarna.

”Distributionstrafik och tung trafik orsakar över en fjärdedel av utsläppen inom landsvägstrafiken i EU. En dragande lastbil ger beroende på storlek årliga utsläpp motsvarande cirka 40–50 personbilar. Med LBG kan man minska utsläppen betydligt. För att utsläppen från tung trafik ska kunna minskas behöver vi föregångare som Lidl”, säger Arala.

För närvarande investerar Gasum i byggandet av 50 nya gastankningsstationer för tung trafik som ska öppnas i början av 2020-talet i Finland, Sverige och Norge. Tankningsstationerna bidrar till att tung trafik kan drivas med utsläppssnål gas i de nordiska länderna.

 

Ytterligare information:

Jani Arala, enhetschef, försäljning, trafik, Gasum
tfn +358 44 054 8583, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Lidl Finland, Press och mediekontak,
tfn +358 9 234 56400, media(a)lidl.fi

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. www.gasum.com/sv

Läs mer
08.11.2018

We are looking for a Senior Sales Manager

We are strengthening the position and infrastructure of liquified natural gas (LNG) and liquified biogas (LBG), by investing in an infrastructure of gas stations for heavy duty road transport in the Nordic region.

We are now looking for a Senior Sales Manager for region Stockholm/Mälardalen responsible for sales towards the heavy-duty road traffic segment in the region.

The main goal is to drive sales within the segment, but there is a broad role in which you will also independently analyze the market and develop business models. In addition, you are responsible for the business and sales planning for your customers with your own P / L responsibility. You will be part of a Gasum sales team that will ensure business success.

Location: Stockholm

We are a Nordic energy company and the number one expert in the gas sector in the Nordic region. Together with our partners, we promote development towards a carbon-neutral future on land and at sea. We promote the circular economy by processing waste and producing biogas and recycled nutrients in Finland and Sweden. 

More information, please contact our partner Emelie Jörland, Made for Sales, +46 720660298

Apply here

Läs mer