Kuljeta LNG:llä

Kuljeta puhtaasti LNG:llä

 LNG eli nesteytetty maakaasu on ensimmäistä kertaa saatavilla Suomessa raskaan kaluston ajoneuvoille.

 

Lue lisää

Uudistuva energiayhtiö Gasum kehittää pohjoismaista kaasumarkkinaa

Uudistuminen on keskeinen osa strategiaa. Gasum rakentaa LNG- ja biokaasumarkkinoita pohjoismaissa samalla huolehtien maakaasun kilpailukyvystä kotimaassa. Tutustu yritystarinaamme, taloudelliseen vuosikatsaukseemme ja yritysvastuuraporttiimme.

Content image
Content image

Uusiutuvan energian edelläkävijäksi

Tiesitkö, että biokaasu on yhä useamman yrityksen valinta elintarviketeollisuudesta logistiikkaan? Lue lisää asiakkaistamme ja tule tekemään kanssamme puhtaampaa huomista.

13.04.2018

Elisabet Salander Björklund Gasumin hallitukseen

Gasum Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 13.4.2018 Helsingissä.

Yhtiökokous nimitti Gasumin hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle. Hallitukseen valittiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Juha Rantanen, Stein Dale, Elina Engman, Timo Koponen, Päivi Pesola ja Jarmo Väisänen. Uutena jäsenenä Gasumin hallitukseen valittiin Elisabet Salander Björklund. Vuorineuvos Juha Rantanen valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen uudella jäsenellä Elisabet Salander Björklundilla (s. 1958, M.Sc (For.)) on yli 30 vuoden kokemus metsäteollisuuden alalta. Hän on toiminut Bergvik Skog AB:n toimitusjohtajana vuodesta 2010 lähtien ja sitä ennen useissa ylemmän johdon tehtävissä Stora Enso Oyj:ssä ja AssiDomän AB:ssa.

Lisätietoja:
Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy, puh. 050 469 0114, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Lue lisää
12.04.2018

Jätevesilietteiden käyttö biokaasun ja lannoitteiden tuotannossa tutkitusti turvallista

Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa tutkimuksessa selvitettiin jätevesilietefosforin pitkäkestoista lannoitusvaikutusta ohraan ja raiheinään sekä haitta-aineiden kulkeutumista kasveihin. Tutkimuksen mukaan jätevesilietteiden sisältämät haitta-aineet eivät siirtyneet maanpäällisiin kasvinosiin. Gasum käyttää jätevedenpuhdistamoiden lietettä noin 200 000 tonnia vuodessa biokaasun ja lannoitteiden tuotannossa. Yhtiö käsittelee koko Suomen yhdyskuntien puhdistamolietteistä tällä hetkellä noin neljänneksen.

Gasum käsittelee koko Suomen yhdyskuntien jätevesipuhdistamolietteistä tällä hetkellä merkittävän osan, arviolta noin neljänneksen. Puhdistamolietteet ovat merkittävä biokaasun ja kierrätysravinteiden raaka-aine. Luonnonvarakeskus Luken koordinoima tutkimus vahvistaa yhtiön näkemystä, että jätevesilietteitä on turvallista käyttää biokaasun ja lannoitteiden tuotannossa.

”Luonnonvarakeskuksen tuore tutkimus osoittaa puhdistamolietteellä lannoitetun viljan olevan haitta-aine vapaata. Haitta-aineet eivät ole kulkeutuneet viljaan. Tutkimustulokset vahvistavat näkemystämme ja tukevat Eviran hyväksyntää mädätysjäännöksen lannoitekäytölle. Puhdistamolietepohjaisen mädätysjäännöksen lannoitekäyttö ei ole kiellettyä. Ne ovat aina tarkkaan hygienisoitu, jolloin niissä mahdolliset taudinaiheuttajat tuhoutuvat. Kierrätyslannoitteiden laadun varmistamiseksi esimerkiksi Ruotsissa on Revaq -sertifiointijärjestelmä puhdistamolietteille, jonka myötä niistä tuotettujen ravinteiden lannoitekäytön laatu on parantunut. Haemme koko ajan uusia mädätysjäännöksen käsittelyratkaisuja ja käyttömahdollisuuksia”, sanoo Gasumin biokaasun tuotantojohtaja Ari Suomilammi.

Gasumin usean laitoksen verkosto mahdollistaa erityyppisten biomassajakeiden käsittelyn keskittämisen tietyille biokaasulaitoksille. Yhtiö laajentaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mädätysjäännöksen käyttömahdollisuuksia tuotantoverkostossaan. Gasum tuottaa jätevesilietteistä biokaasua erityisesti liikenteen käyttöön. Biojätteissä ja puhdistamolietteissä olevan energian arvo maksimoituu biokaasun liikennekäytössä, mutta sitä voidaan myös käyttää lämmön ja sähkön tuotannossa, teollisuudessa ja kotitalouksissa. Lannoitevalmisteita syntyy biokaasun sivutuotteena valtakunnallisesti seitsemässä teollisen kokoluokan biokaasulaitoksessa Suomessa yhteensä noin 500 000 tn/vuodessa ja Ruotsissa viidessä biokaasulaitoksessa reilut 400 000 tn/vuodessa.

Yhtiö käyttää jatkossakin yhdyskuntienpuhdistamolietteitä biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannossa. EU:n kiertotaloustavoitteet ohjaavat yhä enenevässä määrin lietteitä ja biojätteitä käsittelymuotoihin, jossa sivuvirroista saadaan suurin hyöty irti. Näiden tavoitteiden mukaan yhdyskuntien jätteistä 65 % tulee kierrättää vuoteen 2030 mennessä. Nykyisin vastaava taso on Suomessa keskimäärin 30–35 %.

Faktalaatikko:

  • Gasum edistää kiertotaloutta ja on Pohjoismaiden johtava biohajoavien jätteiden käsittelijä ja biokaasun tarjoaja. Yhtiö käsittelee kahdessatoista biokaasulaitoksessaan biomassoja noin 800 000 t/vuosi ja tuottaa biokaasua noin 650 GWh/vuosi.

  • Gasum tuottaa lannoitevalmisteita valtakunnallisesti seitsemässä teollisen kokoluokan biokaasulaitoksessa Suomessa yhteensä noin 500 000 tn/vuodessa ja Ruotsissa viidessä biokaasulaitoksessa reilut 400 000 tn/vuodessa.

  • Biokaasun tuotannossa syntyy lannoitevalmisteita maatalouteen ja mullantuotantoon sekä ravinnekonsentraatteja (esim. orgaanista hiiltä sisältävät typpi-fosfori -konsentraatteja), joita käytetään maataloudessa ja teollisuudessa.

  • Muita orgaanisia ravinnetuotteita, kuten ammoniumtyppeä ja vettä sisältävää typpiravinnetta sekä ammoniumsulfaattia käytetään teollisuuden eri kohteissa kuten esim. voimalaitoksissa savukaasujen puhdistuksessa. Kysyntä orgaanisille ravinteille on kehittymässä vauhdilla eri teollisuuden aloilla.

  • Gasumin biokaasulaitokset Suomessa sijaitsevat Huittisissa, Honkajoella, Kuopiossa, Oulussa, Riihimäellä, Turussa ja Vehmaalla. Lisäksi Gasum tuottaa biokaasua myös yhteistyökumppaneiden kanssa Espoossa, Kouvolassa ja Lahdessa. Ruotsissa Gasumilla on biokaasulaitokset Jordbergassa, Katrineholmissa, Lidköpingissä, Örebrossa sekä yhtiöllä on enemmistöosuus Västeråsissa sijaitsevasta tuotantolaitoksesta. Lisäksi Gasumilla on 50 prosentin omistusosuus Vadsbo Biogasissa.

  • Lue lisää tutkimuksesta Luken sivuilta

  • Lue lisää orgaanisista lannoitevalmisteista

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, johtaja, tuotanto ja hankinta, biokaasu, Gasum
puh. 0400 653 351
etunimi.sukunimi(a)gasum.com
www.gasum.fi 

 

Lue lisää
05.04.2018

Gasumin vastuullisuuden edistymisaskeleet vuonna 2017

Gasum otti vastuullisuudessa edistysaskeleita investoimalla ja laajentamalla kaasumarkkinaa yhteistyössä kumppaneidensa kanssa Pohjoismaissa vuonna 2017. Uudistuminen on keskeinen osa yhtiön strategiaa. Yhtiö solmi uusia kumppanuuksia kiertotalouden ja meriliikenteen alueilla. Valmistautuminen maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden avautumiseen aloitettiin. Vuoden aikana panostimme hyvään johtamiseen, henkilöstön hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Yhtiön yritysvastuuraportti kattaa ensimmäistä kertaa kaikki liiketoiminnot eri maissa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Gasumin yritysvastuun ja kestävän kehityksen keskeiset teemat ja tavoitteet johdetaan yhtiön strategiasta. Teemoja ovat hiilineutraali tulevaisuus ja kiertotalous, vastuullisuuden edistäminen yhdessä sidosryhmien kanssa, turvallisuus ja toimitusvarmuus sekä elinkaarenaikaisten vaikutusten hallinta. Yhtiö seuraa tavoitteiden edistymistä jatkuvasti.

Yhtiö edisti strategiaansa tuplaamalla biokaasutuotannon kapasiteetin 548 GWh (2016: 234) ja lisäämällä nesteytetyn maakaasun (LNG) toimitusvarmuutta ja tarjontaa merellä ottamalla käyttöön LNG:n bunkraus- ja jakelualuksen. Yhtiön oma laivasta laivaan -bunkraus sekä uudet, vuonna 2017 solmitut bunkrausyhteistyö-kumppanuudet tuovat merenkulun LNG-polttoaineen helpommin asiakkaiden saataville. Tämän lisäksi yhtiö laajensi kaasutankkausasemaverkostoa myös raskaaseen liikenteeseen Suomessa ja tarjosi uusiutuvaa biokaasua kuukausihintaan henkilöautoilijoille. Gasumin tarjoamat puhtaammat energiaratkaisut maa- ja meriliikenteessä auttavat yhtiön asiakkaita pienentämään omaa hiilijalanjälkeään ja tuottavat samalla yhteiskunnalle arvoa pienentämällä liikenteen ilmastovaikutusta.

Valmistautuminen vuoden 2020 alusta tapahtuvaan maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden avaamiseen aloitettiin yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa koordinoimalla maakaasumarkkinalakiin liittyvää kaasumarkkinasääntötyötä.

Gasum edisti kiertotaloutta aloittamalla yhteistyön usean uuden kumppanin kanssa, tarjoten mahdollisuuden yrityksille hyödyntää omista jätteistä tehtyä uusiutuvaa biokaasua. Biokaasun tuotanto on tehokas tapa toteuttaa kiertotaloutta. Kotimaista biokaasua käytetään lämmön ja sähkön tuotantoon, teollisuudessa, kotitalouksissa ja liikenteessä. Sivuvirtojen ja biojätteiden arvo voidaan maksimoida energiana ja orgaanisena kierrätysravinteena maataloudessa ja mullantuotannossa sekä ravinnekonsentraatteina maataloudessa ja teollisuudessa. Kiertotalous- ja kierrätysravinteet ovat myös vahvasti yhtiön T&K-toiminnan keskiössä.

Sosiaalinen vastuu

Uudistuminen on keskeinen osa yhtiön strategiaa, ja yhtiö on lyhyehkössä ajassa muuttunut suomalaisesta yhtiöstä Pohjoismaiseksi yhtiöksi, ja laajentanut samalla liiketoimintaansa perinteisestä maakaasun toimittajasta myös biokaasun ja LNG:n tarjoajaksi. Muutoksen myötä henkilöstömme on tärkeää omaksua uusia taitoja sekä työskentelytapoja. Yhtiö on lanseerannut henkilöstölle osaamisen kehittämisen tueksi Gasum Academyn. Yhtiön henkilöstöjohtamisen painopistealueina ovat hyvä johtaminen, henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus, joita kehitetään jatkuvasti yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Yhtiössä toteutettiin mittava työyhteisöselvitys loppuvuonna 2017. Työyhteisön työhyvinvointi indeksi oli 4,4, asteikolla 1–6. Yhtiössä työskentelee noin 410 henkilöä, joista 1/3 on naisia. 394 henkilöllä on vakituinen työsopimus.

Turvallisuus ja toimitusvarmuus

Yhtiön strategian keskiössä on työturvallisuus, johon yhtiö panosti vuoden aikana merkittävästi. Gasum haluaa varmistaa, että kaikki yhtiön toimet ovat turvallisia eri sidosryhmille, kuten henkilöstölle, kumppaneille ja asiakkaille. Safety First -kulttuuria vahvistettiin aktiivisin toimenpitein ja tapaturmataajuus pieneni. Kaasun toimitusvarmuus oli huipputasolla.

Ympäristövastuu

Puhtaamman huomisen saavuttaminen vaatii yhtiöltä kykyä ottaa huomioon ympäristö kaikessa toiminnassaan. Maakaasun, LNG:n ja biokaasun elinkaarenaikaisten vaikutusten ymmärtäminen on Gasumille tärkeää. Pyrimme minimoimaan omasta toiminnastamme syntyvät päästöt ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia tuotteita.

Vuoden 2017 aikana Gasum teki parannuksia ympäristövastuun eri osa-alueilla. Yhtiö vähensi metaanipäästöjä 35 % vuoteen 2016 verrattuna ja kasvatti kierrätyslannoitteiden ja ravinnekonsentraattien tuotantoa, ollen 732,000 t (2016: 252,000 t). Laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmä sertifioitiin uudelleen.

Energian tehokas käyttö on yksi tärkeimmistä toimista ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Gasum sitoutui Energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017–2025, jonka kokonaistavoitteena on vähentää energian käyttöä 7,5 prosenttia (6 000 MWh). Vuoden 2017 energiatehokkuustoimenpiteillä yhtiö saavutti noin prosentin verran energiansäästöjä, mm. parantamalla biokaasulaitosten, maakaasunsiirtoverkoston sekä LNG-terminaalien ja tuotantolaitosten energiatehokkuutta.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu merkitsee Gasumissa toimimista kannattavasti ja kilpailukykyisesti. Yhtiön tulos parani edellisvuodesta, liikevaihto oli 925 milj. euroa (2016: 843). Yhtiö on merkittävä taloudellinen toimija Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tuotamme lisäarvoa omistajillemme sekä haluamme olla luotettava työnantaja, sijoituskohde ja yhteistyökumppani. Gasum-konsernin investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin vuonna 2017 olivat yhteensä 58,1 miljoonaa euroa.

Yhtiö pyrkii lisäämään veroraportoinnin läpinäkyvyyttä sekä verojalanjäljen hyvää ymmärtämistä. Vuonna 2017 yhtiö maksoi yhteisöveroja yhteensä 32 miljoonaa euroa. Efektiivinen veroaste oli konsernissa 18,7 %.

Raportointia kehitettiin koko konsernissa

Gasum raportoi vastuullisuusasioista kattavasti GRI-raportoinnin mukaisesti. Vuoden 2017 raportti sisälsi ensimmäistä kertaa koko Gasum-konsernin biokaasuliiketoiminnan Ruotsissa ja Suomessa sekä ja LNG-liiketoiminnan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. 

Yritysvastuuraportti on luettavissa verkossa, gasum.verso.fi.

 

Lisätietoja:
Anna-Sofia Malmi, viestintäpäällikkö, Gasum
p. 050 4690 114
etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.

Lue lisää
Eerola-yhtiöt käyttävät ja tuottavat biokaasua

Eerola-yhtiöt käyttävät ja tuottavat biokaasua

Mahdollisimman tehokas jätejakeiden jalostaminen on Eerola-yhtiöille tärkeää. Ravintoloiden rasvakaivoihin kertyvä hankala jäte muuntuu biokaasuksi, jonka voimin jäteautot saadaan taas tien päälle.

Ravintola Bryggerin jäteongelma ratkesi biokaasun avulla

Tiesitkö, että Gasum on Suomen johtava biohajoavien jakeiden käsittelijä? Paikallisen biokaasulaitosverkostomme ansiosta palvelemme joustavasti sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Tutustu ja kysy tarjousta. 

Lue lisää