Kuljeta LNG:llä

Polttoainevalinnalla on merkitystä

LNG eli nesteytetty maakaasu on ensimmäistä kertaa saatavilla Suomessa raskaan kaluston ajoneuvoille. Kuljeta sinäkin puhtaammin!

Lue lisää
Content image

Uusiutuvan energian edelläkävijäksi

Tiesitkö, että biokaasu on yhä useamman yrityksen valinta elintarviketeollisuudesta logistiikkaan? Lue lisää asiakkaistamme ja tule tekemään kanssamme puhtaampaa huomista.

06.11.2018

Vesihuollon uusilla ratkaisuilla ja ravinteiden kierrättämisellä suojellaan ympäristöä

Tutkimustyö ja innovaatiot ovat merkittävässä asemassa kestävää kaasuekosysteemiä rakentaessa sekä ilmastonmuutosta hillittäessä. Kaasu- ja energia-alan edelläkävijänä Gasum panostaa vuosittain tulevaisuuden teknologioiden ja energiajärjestelmän uusien ratkaisujen tutkimus- ja kehitystyöhön.

Yhtiö kehittää uusia innovaatioita jatkuvasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa uusiutuvan kaasun tuotannon lisäämiseksi ja kaasuverkon laajentamiseksi. Ravinteiden kierrätys on keskeisessä roolissa biokaasun tuotannossa. Maatalouskäytön lisäksi uusia avauksia on löytynyt muun muassa biokaasun tuotannossa syntyvien ravinteiden jalostamisessa teollisuuden prosessien tarpeisiin. Lisää konkreettisia ideoita muun muassa ravinteiden parempaan kierrättämiseen saatiin loka-marraskuussa yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa eri tilaisuuksissa.

Vesihuollon energiatehokkuus keskeinen osa ympäristön suojelua

Gasumin kehitysinsinööri Viljami Kinnunen osallistui KEHÄ-hankkeen tulosseminaariin 31.10. Seminaarissa keskusteltiin vesihuollon energiatehokkuudesta ja tulevaisuuden näkymistä sekä miten ravinteiden kierrätystä voidaan parantaa.

”Jätevesien tehokas puhdistaminen on yksi toimivan yhteiskunnan perustoimintoja. Suomessa niin jätevesien puhdistus kuin juomaveden valmistuskin ovat varsin hyvällä tasolla, mutta energiatehokkuudessa ja ravinteiden saamisessa kiertoon on aina parantamisen varaa”, Kinnunen kuvailee keskustelua.

Seminaarissa esiteltiin tuloksia muun muassa NPharvest-projektista, jossa Gasum on mukana kehittämässä uusia menetelmiä jätevedessä olevien ravinteiden talteen saamiseksi.

”Seminaarin paneelikeskustelussa nousi esiin ajatuksia siitä, kuinka Suomen vesihuolto-osaamista voitaisiin viedä ulkomaille sekä kuinka tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta voitaisiin lisätä ja kohdentaa paremmin”, Kinnunen jatkaa.

Ravinteiden kierrättäminen auttaa irti fossiilisista lähteistä

Ravinteiden kierrättämistä käsiteltiin myös Lounais-Suomen Jätehuollon ja Tampereen teknillisen yliopiston järjestämässä jätevesilietteiden työpajapäivässä 1.11. Työpajoissa pohdittiin muun muassa, miten jätevesien ravinnekiertoa saadaan lisättyä ja riskejä minimoitua sekä miten yhdyskuntien lietteitä voitaisiin hyödyntää paremmin paikallisesti. Gasumin kehityspäällikkö Eeli Mykkänen oli mukana vetämässä yhtä työpajaa.

”Haasteenamme on saada vertailukelpoista tietoa jätevesilietteiden todellisista haitta-ainepitoisuuksista, jotta ei oltaisi mielikuvien varassa. Esimerkiksi Luonnonvarakeskus Luke julkaisi 10.4.2018 tutkimuksen, jonka mukaan jätevesilietepohjaisten lannoitteiden käyttö ei ole uhka ruokaturvalle”, Mykkänen kuvaa alan nykyistä tilannetta.

Työpajassa käytiin päivän aikana hyvää keskustelua jätevesilietteiden hyödyntämisestä.

”Ravinnekierto on keskeinen asia siirtyessämme pois fossiilisesta taloudesta kohti kierto- ja biotaloutta. Viisailla ratkaisuilla saamme ravinteet paremmin kiertoon ja siten meidän tarvitsee hankkia niitä vähemmän fossiilisista ja mineraalisista lähteistä”, Mykkänen summaa työpajan johtopäätöksiä.

Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, kehitysinsinööri, Gasum
p. +358 50 331 0308, etunimi.sukunimi@gasum.fi

Eeli Mykkänen, kehityspäällikkö, Gasum
p. +358 40 777 4327, etunimi.sukunimi@gasum.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.

Lue lisää
05.11.2018

Vaihda GasCard-korttimaksun paperilasku e-laskuksi tai sähköpostilaskuksi

Kaasuautoilijat voivat vaihtaa GasCard-korttimaksun paperilaskun käteväksi ja ympäristöystävälliseksi e-laskuksi tai sähköpostilaskuksi.

E-laskun voit aktivoida omassa verkkopankissasi tai verkko-operaattorisi kautta

Siirtyminen e-laskutukseen säästää aikaa ja vaivaa: kaikki tiedot, kuten viite- ja tilinumerot ovat laskussa valmiina, joten niitä ei tarvitse erikseen näppäillä. Sinun tarvitsee ainoastaan tarkistaa ja hyväksyä lasku nappia painamalla.

Toimi näin:

  • Kirjaudu omaan verkkopankkiisi

  • Tee uusi e-lasku sopimus ja valitse laskuttajaksi Gasum Oy

  • Lisää lisätietoja kohtaan oma asiakasnumerosi

Yritykset saavat aktivoitua e-laskun verkko-operaattorinsa kautta.

Tilaa jatkossa sähköpostilasku

Vaihda perinteinen paperilasku sähköpostilaskuksi soittamalla asiakaspalveluumme 0800 122 722 tai laittamalla sähköpostia invoicing@gasum.com.

Kun otat käyttöösi sähköpostilaskun, saat jatkossa laskusi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostin liitteenä on paperilasku pdf-muodossa.

Lue lisää
01.11.2018

Gasumin tytäryhtiö Skangas ja Gothia Tanker Alliance sopimukseen nesteytetyn maakaasun toimittamisesta polttoaineeksi uusille tankkereille

Gasumin tytäryhtiö Skangas solmi sopimuksen Gothia Tanker Alliancen kanssa nesteytetyn maakaasun (LNG, liquefied natural gas) toimittamisesta polttoaineeksi uusille tankkereille. Uusi sopimus kattaa nykyiset sekä uudet LNG-käyttöiset alukset.

Sopimus koskee ruotsalaisia varustamoja: Furetank Rederi AB, Erik Thun AB ja Rederi AB Älvtank. Varustamot ovat investoineet yhteensä kuuteen uuteen nesteytetyllä maakaasulla kulkevaan alukseen. Uusia aluksia sekä vanhaa Fure West -alusta operoi Gothia Tanker Alliance.

Ruotsissa merenkulkualan laivanomistajien yhdistys Svensk Sjöfart pyrkii aktiivisesti vähentämään merenkulun aiheuttamia ympäristöhaittoja. Tavoitteena on nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

”Nesteytetyllä maakaasulla kulkeviin aluksiin investointi on osa työtämme tavoitteen saavuttamiseksi. Uusissa aluksissa painopisteenä ovat energiatehokkuus ja innovaatiot. Valitessamme käyttöömme puhtaampaa polttoainetta, hiilidioksidipäästömme ovat vähentyneet merkittävästi ja ei pidä unohtaa myöskään pienempiä hiukkaspäästöjä ja typen oksidien vähentymistä,” kertoo varustamo Furetankin toimitusjohtaja Lars Höglund.

Polttoainetta maalta tai mereltä

Skangas toimittaa nesteytettyä maakaasua kaikkialla Pohjoismaissa. Yhtiön kuljetuskalustossa on perävaunullisia rekkoja ja bunkrausalus Coralius. Laivasta laivaan -bunkraukseen suunniteltu Coralius voi täyttää laivan polttoainesäiliöt vaikkapa ankkurissa Ruotsissa Göteborgin edustalla, kansainvälisillä merialueilla Tanskan edustalla tai Norjassa satamissa.

”Skangas on erittäin tyytyväinen sopimukseen Furetankin ja Gothia Tanker Alliancen kanssa. Olemme luotettava LNG:n toimittaja ja toimitamme polttoainetta nyt myös uusiin aluksiin, mikä kertoo toimintamme varmuudesta. Jatkamme investointeja ja kehitystyötä. Tulemme jatkossakin vastaamaan laivanomistajien vaatimuksiin ja odotuksiin”, kertoo Skangasin myynti- ja markkinointijohtaja Tommy Mattila.

Nesteytetty maakaasu (LNG) on puhtain merenkulun polttoaine, soveltuu kaikille alustyypeille, mm. lautoille, matkustaja-aluksille, säiliöaluksille, irtolastialuksille, huoltoaluksille ja konttialuksille. LNG tarjoaa useita etuja päästöjen vähentämiseen niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Siirtyminen öljypohjaisista tuotteista LNG:hen vähennetään merkittävästi rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä sekä typenoksidipäästöt vähenevät jopa 85 prosenttia. LNG:n käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 20 prosenttia. Nesteytetyn maakaasun käyttö merenkulun polttoaineena varmistaa vaatimustenmukaisuuden nykyisten ja tulevien IMO:n ja EU:n säädösten kanssa. 

Lisätietoa:

Lars Höglund, toimitusjohtaja, Furetank
P. +46 705 74 96 41, lars.hoglund@furetank.se

Tommy Mattila, myynti- ja markkinointijohtaja, Skangas
Puh. +358 40 581 9247, tommy.mattila@skangas.com

Gotthia Tanker Alliance on yksi Euroopan johtavista rannikkoalusten verkostoista. Yhdeksän yhteistyöyritystämme tarjoavat asiakkaillemme kattavan palveluverkoston. Gothia Tanker Alliance pystyy tarjoamaan merkittävästi suurempaa kapasiteettia ja entistä suurempia aluksia. Tavoitteemme on olla tunnustettu alan johtaja ja asiakkaidemme ykkösvalinta. Pääsemme tavoitteeseen tarjoamalla turvallisia ja kestäviä kuljetuksia sekä luotettavaa ja sujuvaa palvelua. Pystymme tarjoamaan sopivan kokoisen aluksen oikeassa paikassa haluttuun aikaan. Laivastossamme on 15 alusta, joiden kantavuus on 5 000–10 000 dwt ja 24 alusta, joiden kantavuus on 10 000–40 000 dwt. Lisäksi kasvatamme tulevaisuudessa laivastoamme neljällä uudella 5 000–10 000 dwt:n aluksella ja kahdeksalla 10 000–40 000 dwt:n aluksella. www.gothiatankers.com

Lue lisää
Pirkka-jäätelöt kiertotalouden asialla

Pirkka-jäätelöt kiertotalouden asialla

Päivittäistavarakauppojen hävikki on merkittävä biojätteen lähde. Kun virrat ohjataan biokaasun tuotantoon, saadaan energia talteen ja hyötykäyttöön, tehtaanjohtaja Tuukka Kaukoranta kiittää.

Niemi Palvelut on kestävän liikennöinnin edelläkävijä

Tiesitkö, että Gasum on Suomen johtava biohajoavien jakeiden käsittelijä? Paikallisen biokaasulaitosverkostomme ansiosta palvelemme joustavasti sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Tutustu ja kysy tarjousta. 

Lue lisää