Gasum LNG

Polttoainevalinnalla on merkitystä

Olemme matkalla kohti puhtaampaa huomista, mutta päästötavoitteet vaativat yrityksiltä konkreettisia toimia. Haluatko toimia suunnannäyttäjänä?

Lue lisää
Content image

Gasum on nyt kumppanisi myös energiamarkkinoilla

Me haluamme tarjota energiamarkkinoiden kattavimmat palvelut. Kumppaninamme hallitset sähkömarkkinoiden riskejä ja pysyt ajantasalla markkinoiden muutoksista. 

 

Content image

Kiertotalousratkaisuja yhdessä

Me Gasumilla olemme ylpeitä voidessamme tarjota asiakkaillemme kotimaisteen uusiutuvaan biokaasuun ja kiertotalouteen perustuvia energiaratkaisuja. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin ja tule mukaan rakentamaan puhtaampaa huomista.

15.02.2019

TSO:n alustava kaasun siirtohinnasto on julkaistu

TSO:n alustava kaasun siirtohinnasto on julkaistu.

Suomen kaasunsiirtoverkoston järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjestää 15.2.–31.3.2019 julkisen kuulemisen uudesta kaasun siirtotariffistosta.

Lue lisää >
 

Lisätietoja:
Janne Grönlund, Chief Operations Officer, TSO, Gasum
p. +358 400 368 825, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

 

Lue lisää
14.02.2019

Suomen, Viron ja Latvian kaasun siirtoverkonhaltijat sopimukseen uudesta vapaaehtoisesta siirtoverkonhaltijoiden välisestä korvausjärjestelmästä

Suomen, Latvian ja Viron kaasun siirtoverkonhaltijat (Transmission System Operator, TSO) – Gasum Oy, AS Conexus Baltic Grid ja Elering AS – ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen siirtoverkonhaltijoiden välisistä korvauksista (Inter TSO Compensation, ITC), jonka avulla Suomeen, Viroon ja Latviaan voidaan perustaa toimiva yhtenäinen kaasutariffialue vuoden 2020 alusta.

ITC-sopimus yhtenäistää syöttömaksut alueen ulkorajoilla ja poistaa maiden välisten liityntäpisteiden tariffit. Sen ansiosta kaasua voi siirtää Suomen, Viron ja Latvian alueilla ilman lisämaksuja.  Lisäksi ITC-sopimus tarjoaa siirtoverkonhaltijoille korvauksen kohtuullisista muuttuvista kustannuksista ja asettaa periaatteet syöttömaksujen tuoton jakamiselle verkonhaltijoiden kesken.

Sopimuksen odotetaan parantavan markkinoiden likviditeettiä helpottamalla kaasun myyjien (”trader”) ja toimittajien (”shipper”) toimintaa koko markkina-alueella.

ITC-sopimus tuli voimaan Eleringin ja Conexusin välillä allekirjoituspäivänä, ja Gasumin osalta se tulee voimaan, kun tällaisen sopimuksen solmimisen Suomen siirtoverkonhaltijalle mahdollistava lainsäädäntö tulee voimaan. ITC-korvausmekanismi tulee käyttöön 1.1.2020.

 

Lisätietoja:

Jouni Haikarainen, Senior Vice President, Gasum Oy,
puh. +358 40 709 5690, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

Lue lisää
14.02.2019

Maailman ensimmäinen LNG-jäänmurtaja Polaris bunkrattiin Porissa ja Torniossa

Maailman ensimmäinen LNG-jäänmurtaja Polaris tankkasi LNG:tä (Liquefied Natural Gas) tammikuussa Porin LNG-tuontiterminaalissa ja helmikuussa ensimmäistä kertaa nesteytetyn maakaasun Manga LNG-terminaalissa Torniossa, Röyttän satamassa. Polaris on maailman ensimmäinen LNG:llä kulkeva jäänmurtaja. Tornion tuontiterminaalin kaupallinen käyttö alkaa tänä vuonna.

Pohjois-Suomen kaasu- ja polttoainemarkkinat monipuolistuvat, kun Tornion tuontiterminaalin kaupallinen käyttö alkaa tänä vuonna. LNG:n saatavuus on tärkeä kilpailukykytekijä alueen nykyiselle teollisuudelle ja Tornion satamalle. Terminaali on suunnattu sekä teollisuuden että meri- ja maantieliikenteen tarpeisiin.  

”LNG soveltuu meriliikenteeseen hyvin, koska se on erinomainen vaihtoehto korvaamaan öljyä ja ympäristöystävällisyys on yksi sen vahvuuksista. Olemme toimittaneet LNG:tä jo Pohjoiseen satamiin mm. Luulajaan, Kemiin ja Ouluun. Polaris on ensimmäinen alus, jota bunkrattiin Torniossa. Tornion Manga LNG-terminaalin toiminnan käynnistyminen vahvistaa Gasumin LNG:n toimitusketjua Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa teollisuuteen ja meriliikenteeseen, sanoo Gasumin maakaasun ja LNG:n markkinoinnin ja myynnin johtaja, Tommy Mattila.

LNG on ympäristöystävällisin polttoaine meriliikenteessä. LNG täyttää meriliikenteen rikkidirektiivin vaatimukset ja myös tulevaisuuden tiukemmat päästörajoitukset. Se ei sisällä rikkiä ja palaessaan se tuottaa 87 % vähemmän typen oksideja. Merenkulussa saavutettu käytön aikainen hiilidioksidipäästövähenemä on vähintään 9 % verrattuna merenkulun dieseliin. Tämän lisäksi pienhiukkasten päästöt ovat olemattomia. LNG:n avulla voidaan korvata öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä myös teollisuudessa, energiantuotannossa ja raskaassa maantieliikenteessä. LNG:n käyttö mahdollistaa nesteytetyn biokaasun (LBG) käyttöön siirtymisen ilman lisäinvestointeja.

Gasumilla on LNG-tuotantolaitos ja -terminaali Norjan Risavikassa, LNG-terminaalit Norjan Ørassa, Ruotsin Lysekilissä ja Porissa. Gasum on Tornion Manga LNG-terminaalissa mukana Outokumpu Oyj:n, SSAB Europe Oy:n ja EPV Energia Oy:n kanssa.

 

Lisätietoa:

Tommy Mattila, johtaja, maakaasu ja LNG, myynti ja markkinointi, Gasum
p. +358 40 5819 247, etunimi.sukunimi(a)gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

*Tornio terminal and Polaris icebreaker photo: Studio Timo Heikkala Oy. Rights: Arctia Ltd, Business Finland, Gasum Ltd, Finnish Transport Infrastructure Agency.

Lue lisää

Niemi Palvelut on kestävän liikennöinnin edelläkävijä