Kuljeta puhtaasti LNG:llä

Kuljeta puhtaasti LNG:llä

LNG eli nesteytetty maakaasu on ensimmäistä kertaa saatavilla Suomessa raskaan kaluston ajoneuvoille.

Tutustu

Uudistuva energiayhtiö Gasum kehittää pohjoismaista kaasumarkkinaa

Uudistuminen on keskeinen osa Gasumin strategiaa. Yhtiö on kasvanut viime vuosina suomalaisesta maakaasuyhtiöstä pohjoismaiseksi energiayhtiöksi, joka rakentaa LNG- ja biokaasumarkkinoita pohjoismaissa samalla huolehtien maakaasun kilpailukyvystä kotimaassa. Yhtiölle on tärkeää hyvä johtaminen, henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus.

Content image
Content image

Uusiutuvan energian edelläkävijäksi

Tiesitkö, että biokaasu on yhä useamman yrityksen valinta elintarviketeollisuudesta logistiikkaan? Lue lisää asiakkaistamme ja tule tekemään kanssamme puhtaampaa huomista.

18.12.2017

Hävikkiä vähennetään kiertotalouden keinoin – Gasumin asiakas- ja sidosryhmälehti ilmestyi

Kiertotalous luo mahdollisuuksia ja parantaa kansantalouttamme,
kilpailukykyämme sekä lisätä toimintamme kestävyyttä. Kyse on
luonnonvarojen aiempaa kestävämmästä hyödyntämisestä, kierrätettävyydestä ja jätteiden vähentämisestä. Gasumin vuoden viimeisen asiakas- ja sidosryhmälehden 03/2017 teemana on kiertotalous.

Kiertotalouteen pohjautuvat ratkaisut vaikuttavat positiivisesti koko ympäröivään ekosysteemiin. Lehdessä perehdymme biokaasun saloihin. Miten biokaasun tuotannossa yhdistyvät biohajoavan materiaalin käsittely sekä energian ja ravinteiden kestävä tuotanto. Biokaasun tuotantopotentiaali Suomessa on merkittävä, se kattaa noin kolmanneksen maantie liikenteen energiatarpeesta.

Lue lisää lehdestämme mm. Miten kiertotalous mullistaa lannoitteet ja miten esimerkiksi K-ryhmä vähentää hävikkiä kiertotalouden keinoin? Miten kaasuautojen myynti Suomessa kiihtyy ja miten IKEA Suomen vastuullisuuspäällikkö Tiina Suvanto uskoo kiertotalouteen.

Voit halutessasi tilata lehden maksuttomasti kotiisi, heini.lehtinen(a)gasum.fi.

Lehden voit lukea julkaisuarkistostamme tai jutut yksittäin ajassa-osiostamme. Lehtemme ilmestyy 3 kertaa vuodessa suomenkielisenä.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja juttuideoita lehteemme.

Lisätietoja:
Anna Ailio, viestintäpäällikkö, Gasum
etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Lue lisää
18.12.2017

Maakaasumarkkinalaki astuu voimaan vuoden 2018 alussa

Uusi maakaasumarkkinalaki astuu voimaan 1. tammikuuta 2018. Kaasumarkkinat toimivat nykyisellään pääsääntöisesti aina markkinoiden avautumiseen asti. Markkinat avautuvat Suomessa vuoden 2020 alusta.

Tammikuussa voimaan astuva maakaasumarkkinalaki ei vaikuta merkittävästi kaasumarkkinoiden toimintaan tässä vaiheessa. Uusi laki keventää maakaasun tukku- ja vähittäismyynnin sääntelyä ja luopuu suurelta osin hinnoittelun erityissääntelystä. Siirtoverkonhaltijan eriyttämistä koskevat säännökset ja maakaasumarkkinoiden avaamista kilpailulle koskevat säännökset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2020.

Lakiuudistuksen mukanaan tuomat muutokset toteutetaan niin, että yhtiö varmistaa maakaasun kilpailukyvyn säilymisen. Yhtiö on varautunut muutokseen hyvin ja tekee parhaansa, että siirtymä avoimiin markkinoihin sujuu saumattomasti muutosvaiheen aikana. Markkinoiden avaamisen yhteydessä Suomi luopuu oikeudestaan poiketa EU:n kaasumarkkinadirektiivin linjauksista. Tämän myötä Gasumin omistama kaasun siirtoverkko tullaan eriyttämään kaasun myynnistä.

Avautuva kaasumarkkina edellyttää uudistuneen lain lisäksi alan sopimat säännöt ja toimintatavat. Gasum koordinoi kaasumarkkinasääntötyötä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

 

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, maakaasu, Gasum Oy
puh. 040 709 56 90, etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Lue lisää kaasumarkkinasääntötyöstä Gasumin sivuilta >> 

Lue lisää
05.12.2017

Ruotsin valtiolta investointitukea Gasumille biokaasun tuotantoon

Energiayhtiö Gasum selvittää biokaasun tuotantoa Stora Enson Ruotsin Nymöllassa sijaitsevan sellu- ja paperitehtaan jätevesistä. Gasumin tavoitteena on tuottaa biokaasua pääasiassa Ruotsin kuljetussektorin käyttöön. Ruotsin ympäristöviranomainen Naturvårdsverket on myöntänyt Gasumin Nymölla-hankkeelle 12,4 miljoonan euron investointituen ‘Klimatklivet’-ohjelmastaan. Gasumin visio on rakentaa pohjoismaista kaasuekosysteemiä, jossa kiertotalous on vahvasti mukana.

Gasum viimeistelee parhaillaan selvitystä koskien biokaasun tuotantoa Stora Enson Etelä-Ruotsin Nymöllassa sijaitsevan sellu- ja paperitehtaan jätevesistä. Tavoitteena on tuottaa biokaasua, joka jalostetaan ja nesteytetään pääasiassa Ruotsin kuljetussektorin käyttöön. Gasum uskoo nesteytetyn biokaasun kysynnän nopeaan kasvuun Ruotsissa niin raskaassa maantieliikenteessä kuin meriliikenteessäkin.

Ruotsin ympäristöviranomainen Naturvårdsverket on myöntänyt Gasumin Nymölla-hankkeelle 12,4 miljoonan euron (121,5 miljoonan kruunun) investointituen ‘Klimatklivet’-ohjelmastaan, jolla tuetaan paikallisia ilmastoon ja ympäristöön liittyviä investointeja. 

Gasumin Nymölla hankkeen kokonaisinvestointi on noin 27 miljoonaa euroa. Gasum valmistelee hanketta investointipäätöstä varten.

”Haluamme kiittää Ruotsin ympäristöviranomaista myönteisestä investointitukipäätöksestä. Tukipäätös auttaa kiertotalous hankkeen toteutumisessa yhteistyössä Stora Enson Nymöllan sellu- ja paperitehtaan kanssa. Biokaasulaitos tarjoaa kestävän kehityksen mukaisen ratkaisun jätevesien käsittelyyn,” sanoo Gasum AB:n toimitusjohtaja Markus Olsson.

Gasum käsittelee jätteitä ja tuottaa biokaasua Suomessa ja Ruotsissa. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tuottaja. Biokaasu on täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistettu kotimainen polttoaine ja monikäyttöinen energianlähde.

Lisätietoja:
Markus Olsson, toimitusjohtaja, Gasum AB
puh. +46 76 146 98 79, etunimi.sukunimi@gasum.com

Lue tiedote ruotsiksi Gasum AB:n sivuilta

Lue lisää
Eerola-yhtiöt käyttävät ja tuottavat biokaasua

Eerola-yhtiöt käyttävät ja tuottavat biokaasua

Mahdollisimman tehokas jätejakeiden jalostaminen on Eerola-yhtiöille tärkeää. Ravintoloiden rasvakaivoihin kertyvä hankala jäte muuntuu biokaasuksi, jonka voimin jäteautot saadaan taas tien päälle.

Ravintola Bryggerin jäteongelma ratkesi biokaasun avulla

Tiesitkö, että Gasum on Suomen johtava biohajoavien jakeiden käsittelijä? Paikallisen biokaasulaitosverkostomme ansiosta palvelemme joustavasti sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Tutustu ja kysy tarjousta. 

Lue lisää

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa

Lue lisää Sulje