Tankkaa rajattomasti 69 €/ kk

Tutustu
Energiayhtiö Gasum

Tankkaa rajattomasti 69 euroa / kk

Tutustu
Content image

Uusiutuvan energian edelläkävijäksi

Tiesitkö, että biokaasu on yhä useamman yrityksen valinta elintarviketeollisuudesta logistiikkaan? Lue lisää asiakkaistamme ja tule tekemään kanssamme puhtaampaa huomista.


Tutustu
17.01.2017

Gasumin asiakaslehti sai lukijoiltaan positiivista palautetta

Tuoreen lukijatutkimuksen mukaan Gasumin asiakas- ja sidosryhmälehti Gasetti on lukijoidensa keskuudessa todella pidetty. Otavamedia OMAn joulu-tammikuun vaihteessa toteuttamaan kyselyyn vastasi noin 450 Gasetin lukijaa.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin, mitä lehden lukijakunta ajatteli lehdestä, ja millaiset sisällöt lukijoihin vetosivat. Tulokset olivat kauttaaltaan positiivisia – yli kaksi kolmasosaa vastaajista antoi lehdelle yleisarvosanaksi joko neljä tai täydet viisi pistettä.

Lukijatutkimuksen mukaan useimmat Gasetin lukijat tarttuivat lehden paperiseen versioon. Jopa neljä viidestä vastaajasta koki sen vastaavan parhaiten heidän tarpeitaan lukijana. Yksi lukijoista perusteli lehtiversion suosimista sillä, että paperisena lehti on helppo viedä työpaikan taukohuoneeseen muidenkin luettavaksi. Joka neljäs vastaajista luki Gasetin juttuja myös sen verkosta.

”Olemme tyytyväisiä asiakkaille- ja sidosryhmille suunnatun Gasetin lukijatutkimuksen tuloksiin. Lukijat arvostavat laadukasta, hyvin toimitettua sisältöä ajankohtaisista ja tärkeiksi koetuista teemoista. Lukijoiden ajatukset kiinnostavista sisällöistä osuvat hyvin yksiin omiemme kanssa, joten tästä on hyvä jatkaa lehden kehittämistä. Moni kertoi säästävänsä lehden tai antavansa sen eteenpäin kollegalle luettavaksi," kertoo lehden päätoimittaja ja viestintäpäällikkö Anna Ailio Gasumilta.

Gasumin asiakas- ja sidosrymälehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa painettuna ja verkossa. Julkaisuissa käsitellään energia- ja kaasualaa eri teemojen kautta. Lehdessä nostetaan esiin myös tärkeitä alan trendejä ja uutisia kaasusta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Lehdessä on aina myös asiakasesimerkkejä, joissa kerrotaan, millä tavoin Gasum laajentaa asiakkaidensa kanssa yhteistyössä pohjoismaista kaasuekosysteemiä.

Uusimman lehden löydät osoitteesta www.gasetti.fi, tai voit tilata lehden painettuna viestinnästä.

Lisätietoja:
Anna Ailio, viestintäpäällikkö, Gasum
p. 050 4690 114, etunimi.sukunimi@gasum.fi

Energiayhtiö Gasum, puhtaampaa energiaa, tutustu yhtiöömme.

Lue lisää
17.01.2017

Gasumin uusi yritysvastuuohjelma ja tavoitteet – Kohti puhtaampaa huomista

Gasumin yritysvastuuohjelma on päivitetty ja uudet yritysvastuun tavoitteet asetettu. Gasumin arvolauseen ”Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia” mukaisesti vastuullisuus on keskeinen arvo, jota viedään eteenpäin yritysvastuuohjelman kautta. Ohjelma edistää yhtiön strategian mukaisesti kestävää kehitystä. Ohjelman etenemistä seurataan ja keskeisimmät tulokset viestitään vuosittain yritysvastuuraportissamme.

Yritysvastuuohjelma tukee yhtiön strategiaa ohjaamalla vastuullisuustyötä. Ohjelmassa olemme tiivistäneet yritysvastuun kannalta olennaiset asiat neljään teemaan ja niiden alla oleviin näkökohtiin. Näiden pohjalta on asetettu yritysvastuun tavoitteet. Teemat ja näkökohdat ovat merkittäviä yhtiön taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten kannalta tai ovat tärkeitä yhtiön eri sidosryhmille.

Seuraavassa on esitetty Gasumin yritysvastuun teemat ja näkökohdat sekä tavoitteet:

Hiilineutraali tulevaisuus ja innovaatiot

 • Päästöjä vähentävät ratkaisut
 • Kaasumarkkinoiden laajentuminen
 • Uusien liiketoimintamallien ja kumppanuuksien kehittäminen
 • Kaasun kilpailukyky

Tavoitteet

 • Kohdennamme T&K-toimintaa bioperäisen tuotannon kasvattamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.
 • Kasvatamme biokaasumarkkinan laajuutta vuositasolla terawattituntiluokkaan Suomessa vuoteen 2025 mennessä.
 • Luomme uusia liiketoimintakumppanuuksia ja hyödynnämme uutta teknologiaa.

Parempi yhteiskunta sidosryhmien kanssa

 • Avoimuus, läpinäkyvyys ja aktiivinen vuoropuhelu
 • Investoinnit ja verot
 • Henkilöstön työhyvinvointi ja ammattitaito

Tavoitteet

 • Investoimme pohjoismaihin ja vahvistamme osaltamme kansallista kauppatasetta
 • Kehitämme osaamistamme strategian toteuttamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Turvallisuuden ja toimitusvarmuuden edelläkävijä

 • Kaasun turvallisen käytön edistäminen
 • Yritys- ja henkilöturvallisuus
 • Toimitusten luotettavuus
 • Työssämme ei aiheudu tapaturmia tai onnettomuuksia
 • Kaasun toimituksessa ei tapahdu ennakoimattomia keskeytyksiä

Tavoitteet 

 • Kaasun turvallisen käytön edistäminen
 • Yritys- ja henkilöturvallisuus
 • Toimitusten luotettavuus

Elinkaarenaikaisten vaikutusten ymmärtäminen

 • Toimitusketjun tehokkuus ja vaikutukset
 • Käytön vaikutukset
 • Toimittajien vastuullisuus
 • Edistämme siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.
 • Saavutamme energiansäästötoimenpiteillä 7,5 % vähenemän energiankäytössä vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2015.
 • Varmistamme vastuullisuuden toteutumisen toimitusketjussa yhteistyössä toimittajiemme kanssa.

Tavoitteet 

 • Edistämme siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.
 • Saavutamme energiansäästötoimenpiteillä 7,5 % vähenemän energiankäytössä vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2015.
 • Varmistamme vastuullisuuden toteutumisen toimitusketjussa yhteistyössä toimittajiemme kanssa.

 

Lisätietoja:
Juha Häkämies, johtaja, strategia, Gasum
puh. 0400 770577, etunimi.sukunimi@gasum.fi

Energisyhtiö Gasum, puhtaampaa energiaa, tutustu yhtiöömme.

 

Lue lisää
16.01.2017

Tankkaa autoasi rajattomasti 69 eurolla kuukaudessa

Gasum tuo markkinoille täysin uuden tavan hinnoitella polttoainetta. Kaasuautoiluun alkuvuodesta 2017 siirtyvät uudet yksityisautoilijat voivat tankata jatkossa rajattomasti maakaasua 69 euron tai biokaasua 89 euron kiinteällä kuukausihinnalla. Kuukausiperusteinen hintamalli helpottaa vuotuisten polttoainekustannuksien arvioimista ja kannustaa yksityisautoilijoita siirtymään vähäpäästöiseen autoiluun.

Kiinteähinta-kampanja alkaa 16.1., ja uudet kaasuautoasiakkaat voivat hyödyntää tarjousta maaliskuun 2017 loppuun asti. Kampanjaan osallistuvat asiakkaat voivat tankata kiinteällä kuukausihinnalla kaikkiaan puolentoista vuoden ajan. Uusi kiinteä kuukausiperusteinen hinnoittelumalli tulee perinteisen kaasun tankkausmäärään pohjautuvan hinnoittelun rinnalle. Kiinteähinta-tarjous edellyttää Gasum GasCardin hankintaa, ja tankkaaminen onnistuu GasCardilla kaikissa Gasumin tankkauspisteissä.

Hintaedun piiriin kuuluvat kaikki autoliikkeiden myymät, yksityishenkilöiden ostamat (uudet tai käytetyt) sekä maahantuomat käytetyt kaasuautot. Kampanjan kuukausihinnat maa- ja biokaasulle ovat voimassa puolitoista vuotta sopimuksen tekemisestä. Sopimuskauden jälkeen kaasua voi tankata normaaliin hintaan.

”Gasum haluaa palvella asiakkaitaan uudella tavalla ja tuoda saataville markkinoilta vielä puuttuvan, vaivattoman polttoaineen hinnoittelumallin, jonka avulla on jo etukäteen mahdollista arvioida vuosittaiset polttoainekustannukset.”, kertoo Gasumin biokaasuliiketoiminnan myynnin yksikön päällikkö Jani Arala.

Kaasuautoilu on edullista ja ympäristöystävällistä

Kaasu on edullinen polttoaine suhteessa muihin polttoaineisiin. Jos keskikokoista autoa tankkaa 10 eurolla, pääsee bensiinillä 135 kilometriä ja dieselillä 184 kilometriä, kun taas biokaasulla pääsee 202 kilometriä ja maakaasulla jopa 241 kilometriä.*

Biokaasu on täysin kotimaista, biohajoavista raaka-aineista tuotettua päästötöntä polttoainetta. Sille on myönnetty sekä Avainlippu-tunnus että Joutsenmerkki. Maakaasu puolestaan on puhtain fossiilinen polttoaine, ja sen päästöt ovat 20 % pienemmät kuin bensiinillä. Yhdellä kaasutankillisella ajaa noin 400 kilometriä ja kaikissa kaasuautoissa on myös bensiinitankki, jolloin auton käyttösäde kasvaa jopa 1 300 kilometriin.

Gasum laajentaa kaasutankkausasemaverkostoaan tulevaisuudessa vahvasti. Uusia tankkausasemia tullaan avaamaan vuoden 2017 aikana Hämeenlinnaan, Poriin, Jyväskylään ja Vantaan Petikkoon. Suunnitteilla on myös useita muita kohteita ja yhtiö tulee rakentamaan 35 uutta tankkausasemaa seuraavien vuosien aikana. Tällä hetkellä Suomessa on 28 tankkausasemaa.

Kiinteähinta-kampanjan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.gasum.com/kiinteahinta.

* keskikulutus: 4,9 l bensiiniä / 3,9 l dieseliä / 3,4 kg kaasua, polttoainehinta: maakaasu 1,22 € / kg, biokaasu 1,47 € / kg, diesel 1,39 € / l ja bensiini 1,51 € / l. Dieselin ja bensiinin hintatiedot pk-seudun keskihinnan mukaan 5.1.2017. www.polttoaine.net

Lisätietoja:
Jani Arala, yksikön päällikkö, myynti, biokaasuratkaisut, Gasum Oy
puh. 044 054 8583, etunimi.sukunimi(at)gasum.fi

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy
puh. 040 554 0578, etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Energiayhtiö Gasum, puhtaampaa energiaa, tutustu yhtiöömme.

 

Lue lisää
Content image

Niemi valitsi biokaasun

Niemi Palvelut Oy käynnisti keväällä 2016 yhteistyön Gasumin kanssa biokaasulla toimivien autojen käyttämisestä muuttopalveluissa. Nyt biokaasuautot tunnistaa vihreästä biokaasumerkistä.

Lue lisää

Ravintola Bryggerin jäteongelma ratkesi biokaasun avulla

Tiesitkö, että Gasum on Suomen johtava biohajoavien jakeiden käsittelijä? Paikallisen biokaasulaitosverkostomme ansiosta palvelemme joustavasti sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Tutustu ja kysy tarjousta. 

Lue lisää