Gasum LNG

Polttoainevalinnalla on merkitystä

Olemme matkalla kohti puhtaampaa huomista, mutta päästötavoitteet vaativat yrityksiltä konkreettisia toimia. Haluatko toimia suunnannäyttäjänä?

Lue lisää
Content image

Gasum on nyt kumppanisi myös energiamarkkinoilla

Me haluamme tarjota energiamarkkinoiden kattavimmat palvelut. Kumppaninamme hallitset sähkömarkkinoiden riskejä ja pysyt ajantasalla markkinoiden muutoksista. 

 

14.01.2019

FREJA aloitti kuljetukset ympäristöystävällisellä LBG-rekalla yhteistyössä Gasumin kanssa

Joulukuun 2018 alusta lähtien FREJAn kuljetuksia on Suomessa hoidettu biokaasulla. FREJA aloitti yhteistyön Gasumin kanssa irtoperäliikenteessä ajamalla kuljetuksia Ivecon Stralis NP -puoliperäveturilla. Yhteistyön taustalla on elokuuhun 2020 asti jatkuva CIVITAS ECCENTRIC -hankkeeseen kuuluva ja osin EU-rahoitteinen tutkimus, joka tuottaa tutkittua tietoa kaasun käytöstä raskaan liikenteen kuljetuksissa. CIVITAS ECCENTRIC -hankkeessa kehitetään puhdasta liikkumisjärjestelmää testaamalla biokaasuautoja sekä biokaasun käytön kasvamista logistiikassa.

"Toimintasäteemme on noin tuhat kilometriä, ja Gasumin tankkausasemia löytyy esimerkiksi Turusta, pääkaupunkiseudulta ja Jyväskylästä, joten tankkaaminen onnistuu kuljetusreitin varrella helposti", FREJAn liikenteenhoitaja Antti Setälä kertoo.

Ympäristöystävällisen biokaasun liikennekäytöllä on mahdollista vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonepäästöjä jopa 85 prosenttia verrattuna perinteisiin polttoaineisiin.Uusiutuvaa biokaasua tuotetaan esimerkiksi kotien ja kauppojen ruokahävikistä, jätevesilietteestä ja teollisuuden sivutuotteista. Biokaasun tuotanto edustaa myös kiertotaloutta parhaimmillaan, sillä valmistuksen sivutuotteena syntyvää orgaanista ainesta voidaan hyödyntää ympäristöystävällisinä kierrätyslannoitteina suomalaisilla pelloilla.

 "On hieno, että FREJAn kaltaiset edelläkävijäyritykset tekevät ympäristöystävällisiä polttoainevalintoja, sillä raskaan liikenteen päästöjen vähentäminen on tärkeää. LBG:n liikennekäytöllä on mahdollista saada huomattavia päästövähennyksiä ja tämän hankkeen avulla vähennetään Turun alueen CO2- ja pienhiukkaspäästöjä", Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala kertoo.

"Tutkimuksen avulla saadaan alalle tietoa, jotta useammatkin toimijat ottaisivat käyttöön kaasulla liikkuvia autoja", Setälä jatkaa.

"Haluamme kehittää tehokkaita kuljetusratkaisuja, joiden ympäristökuormitus on mahdollisimman pieni. Laatu ja vastuullisuus ovat ydinarvojamme", FREJAn liikennejohtaja Sampo Koulu sanoo.

Lisätietoja:
Jani Arala, Senior Sales Manager, liikenne. Gasum
Puh. +358 44 054 8583, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

CIVITAS ECCENTRIC -hanke on aloitettu älykkään ja puhtaan liikkumisjärjestelmän kehittämiseksi. Suomen ensimmäinen CIVITAS-kaupunki Turku pyrkii hiilineutraaliuteen muun muassa sähköistämällä joukkoliikennettä ja laajentamalla biopolttoaineiden käyttöä. Syyskuussa 2016 alkaneessa, EU:n rahoittamassa CIVITAS ECCENTRICissä testataan biokaasuautoja sekä biokaasun käytön lisäämistä logistiikassa. Gasum haluaa hankkeen kautta todentaa kaasun hyötyjä raskaalle liikenteelle ja ympäristölle. CIVITAS ECCENTRIC-hanke mahdollistaa kokeilun vuoteen 2020 asti.

Lue lisää
07.01.2019

Scanian kuljettajakilpailussa Suomessa kisaillaan ensimmäistä kertaa biokaasukäyttöisillä rekkavetureilla

Scanian kuljettajakilpailussa Suomessa kisataan tänä vuonna ensimmäistä kertaa biokaasukäyttöisillä rekkavetureilla. Vähäpäästöisyys ja puhtaammat polttoaineet onkin nostettu tämän vuoden kilpailun keskiöön. Gasum on yhteistyökumppanina Suomen kilpailussa, joka on osa maailman suurinta kuljettajakilpailua raskaan kaluston ajoneuvojen kuljettajille. 

Gasum on yhteistyökumppanina Scanian kuljettajakilpailussa Suomessa, jossa voitosta mittelöidään ensimmäistä kertaa biokaasulla kulkevilla ajoneuvoyhdistelmillä. Käyttämällä biokaasurekkavetureita kuljettajakilpailussa paitsi ajetaan puhtaammin, myös esitellään kaasukäyttöisiä nykyaikaisia ajoneuvoyhdistelmiä osallistujille. Scanian kuljettajakilpailu on kaikille ammattikuljettajille avoin kansainvälinen kisa.

”Scanian kuljettajakilpailussa ajetaan kahdella biokaasukäyttöisellä rekalla tänä keväänä. Ympäristöystävällisyys on alaamme nopeasti uudistava tekijä sekä kuljettajakilpailumme kantava voima. Siksi halusimme ottaa vähäpäästöisemmät ajoneuvot käyttöön kilpailuumme ensimmäistä kertaa”, kertoo valmennuspäällikkö Erno Sirviö Scanialta.

Puhtaammat polttoaineet ovat merkittävä teema tämän vuoden kuljettajakilpailussa. Biokaasun käyttäminen voi vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä hiilidioksidipäästöjä jopa 85 prosentilla verrattuna esimerkiksi dieseliin. Tänä vuonna kuljettajia myös mitataan ympäristöystävällisessä ajamisessa. Heille on luvassa paitsi ajo- myös teoriakokeet.

”Tämän vuoden kuljettajakilpailu on osoitus siitä, kuinka hurjasti teknologia on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt. Kilpailuun osallistuu tasokkaita ja osaavia kuljettajia, joista moni ei ole aiemmin ajanut kaasuajoneuvolla. Kilpailu on oiva mahdollisuus esitellä heille uutta kaasuajoneuvoteknologiaa”, Sirviö kehuu.

”On kunnia olla mukana yhteistyökumppanina Scanian kuljettajakilpailussa. Kilpailu osoittaa, kuinka kaasu yleistyy raskaassa liikenteessä ja on ratkaisu vähäpäästöiseen liikenteeseen. Kaasukäyttöinen rekkaveturi on käytettävyydeltään ja ajettavuudeltaan vastaavanlainen kuin dieselkäyttöinen rekkaveturi, ja siten oiva ajoneuvo kuljettajakilpailuun. Toivotamme osallistujille menestystä tuleviin aluefinaaleihin!”, Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala kertoo.

Suomen kuljettajakilpailuun ilmoittautuminen alkaa 7.1.2019. Kilpailu huipentuu Kuljetus-Logistiikka-messuilla järjestettävään finaaliin Helsingin Messukeskuksessa 11. toukokuuta. Voittaja edustaa Suomea 25. toukokuuta Euroopan finaalissa Södertäljessä Ruotsissa. Finaalipaikan lisäksi voittaja saa käyttöönsä rekkaveturin Scanian mallistosta.

Lisätietoja:
Jani Arala, Senior Sales Manager, myynti, liikenne
puh. +358 44 054 8583, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.

Lue lisää
07.01.2019

Gasumin vuoden 2019 kaasurahaston apurahat nyt haettavissa

Tutkimus, teknologia ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa matkalla kohti puhdasta ja kestävää pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Kaasu- ja energia-alan edelläkävijänä Gasum panostaa uusien teknologioiden, konseptien ja energiajärjestelmien kehitykseen. Gasum jakaa vuosittain apurahoja tutkijoille. Vuoden apurahojen hakuaika käynnistyy 10.1. ja kestää 8.2.2019 asti.

Kaasurahaston tavoitteena on vastata yhteiskunnan muutoshaasteeseen kehittämällä kaasuun perustuvia energiaratkaisuja ja tuottamalla kaasualan kehitystä tukevaa tietoa.

Tuettavat aihealueet voivat liittyä esimerkiksi:

  • kaasuun liittyvää kierto- ja biotaloutta
  • kaasun kuljettamista ja logistiikkaa
  • kaasun käyttöä edistäviä hajautettuja energiaratkaisuja tai
  • kaasuun perustuva energian varastointiteknologioita (esim. power-to-gas).

Kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta ja hallinnoinnista vastaa TES. Vuoden 2019 apurahojen hakuaika on 10.1.2019–8.2.2019. Hakuilmoitus löytyy TES:n verkkosivuilta. https://tekniikanedistamissaatio.fi/fi/apurahat/

Apurahoja myönnetään jatko-opiskelijoille väitöskirjatyöhön. Poikkeustapauksissa voidaan myöntää rahoitusta myös korkeatasoisiin maisteritason lopputöihin. Tukea myönnetään Suomessa tehtävään tutkimukseen mukaan lukien mahdolliset työn ulkomaanjaksot. Kaasurahaston tavoitteena on tukea päätoimista tutkimusta. Päätoimista tutkimusta pyritään tukemaan kokopäivärahojen avulla. Lisäksi kaasurahasto pyrkii opiskelijan pitkäjänteiseen rahoittamiseen. Näin ollen rahaston kautta on mahdollista hakea rahoitusta myös useampana peräkkäisenä vuotena. Tämä edellyttää kuitenkin näyttöä edistymisestä. Edistyminen tulee käydä ilmi sekä hakemuksesta että työn ohjaajan tai valvojan suosituskirjeestä.

Kaasurahastolle osoitetut hakemukset käsitellään rahaston neuvottelukunnassa. Sen puheenjohtaja on TkT Lars Gädda ja muita jäseniä ovat professori Jukka Rintala Tampereen teknillisestä yliopistosta, professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Marianna Jokila Tekniikan edistämissäätiöstä ja Gasumin toimitusjohtaja TkT Johanna Lamminen.

Vuonna 2018 kaasurahastosta myönnettiin 7 apurahaa, arvoltaan 40 800 euroa. Apurahoja on myönnetty vuodesta 2005 alkaen.

Lisätietoja:

Inkeri Kauppi, kehitysinsinööri, Gasum
p. +358 40 486 8288, etunimi.sukunimi@gasum.com
www.gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.

Lue lisää

Polttoainevalinnalla on merkitystä

LNG eli nesteytetty maakaasu on ensimmäistä kertaa saatavilla Suomessa raskaan kaluston ajoneuvoille, laajenemma myös aktiivisesti LNG-tankkausasemaverkostoa Pohjoismaissa. Kuljeta sinäkin puhtaammin!

Gasum heavy duty LNG

Niemi Palvelut on kestävän liikennöinnin edelläkävijä