Kuljeta puhtaasti LNG:llä

Kuljeta puhtaasti LNG:llä

LNG eli nesteytetty maakaasu on ensimmäistä kertaa saatavilla Suomessa raskaan kaluston ajoneuvoille.

Tutustu
Content image

Uusiutuvan energian edelläkävijäksi

Tiesitkö, että biokaasu on yhä useamman yrityksen valinta elintarviketeollisuudesta logistiikkaan? Lue lisää asiakkaistamme ja tule tekemään kanssamme puhtaampaa huomista.Tutustu
11.09.2017

Lisää kaasua Keski-Suomeen – Jyväskylään avattiin uusi kaasutankkausasema

Suomen kaasutankkausverkosto on vuonna 2017 kasvanut usealla asemalla, ja elokuussa myös Keski-Suomen kaasuinfrastruktuuri vahvistui Jyväskylän uuden tankkausaseman myötä. Asemalla voi tankata paineistettua maa-ja biokaasua, jotka käyvät polttoaineeksi mm. henkilö-, jakelu-, jäteautoihin ja busseihin. Nesteytetty maakaasu soveltuu puolestaan raskaan liikenteen ajoneuvoihin. Asemaverkoston kehitys ja kaasuautojen määrän kasvu tukee siirtymistä puhtaampiin liikenneratkaisuihin yksityisessä ja julkisessa liikenteessä.

Gasum edistää puhtaampaa liikkumista ja on vahvasti sitoutunut suomalaisen kaasuautoilun kehittämiseen. Maakaasun ja biokaasun lisäksi nesteytetty maakaasu LNG tarjoaa merkittävän keinon vähentää päästöjä raskaassa liikenteessä. Euroopassa markkina kehittyykin jo vauhdilla - LNG-käyttöiset raskaat ajoneuvot yleistyvät ja tankkausasemaverkosto laajenee. Jyväskylään avattu kaasutankkausasema on Suomen toinen asema, joka tarjoaa polttoainetta sekä kevyen että raskaan liikenteen tarpeisiin. Raskaan liikenteen tarpeisiin LNG on saatavilla tämän vuoden aikana Jyväskylässä, Turussa, Helsingissä ja Vantaalla.

Liikennettä palveleva tankkausasemaverkosto kasvaa reipasta vuositahtia, ja elokuussa Jyväskylään avattu tankkausasema on jo neljäs vuoden 2017 aikana avattu uusi asema. Lähivuosien aikana Gasum tulee avaamaan kaikkiaan 35 uutta tankkausasemaa.

”Kuluttajat, yritykset ja kaupungit vaativat puhtaita sekä edullisia liikenneratkaisuja. Liikennekaasun lähteet laajenevat ja saatavuus paranee eri toimijoiden uusien kaasutankkausasemien myötä koko ajan. Jyväskylässäkin kasvavaan liikennekaasun kysyntään vastaa nykyisellään kaksi tankkausasemaa. Myös kaasua käyttävien ajoneuvomallien valikoima kasvaa parhaillaan ja kaasuajoneuvoja onkin saatavilla kaikilta tunnetuilta autonvalmistajilta kevyen ja raskaan liikenteen tarpeisiin. Olen iloinen, että uuden tankkausaseman myötä myös Jyväskylän runkoliikenteellä on oiva mahdollisuus vähänpäästöisempiin energiaratkaisuihin”, kertoo Gasumin biokaasuliiketoiminnan johtaja Jukka Metsälä.

Energiakysymykset kiinnostavat suomalaisia

Tuoreen paneelitutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista (76 %) on kiinnostunut energia-asioista. * Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat myös sitoutuneita puhtaampiin energiaratkaisuihin.. Samalla yksityisautoilusta ei kuitenkaan haluta tinkiä. Vastatakseen kuluttajien toiveisiin sekä tiukkeneviin päästötavoitteisiin kaupunkien ja yritysten tulee löytää ja tarjota liikenteeseen uusia ratkaisuja.

”Jyväskylän kaupungille tänä vuonna laaditun uusiutuvan energian kuntakatselmuksen mukaan meillä on hyviä mahdollisuuksia uusiutuvan energian lisäämiseen. Uusilla liikenneratkaisuilla on merkittävä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa, ja siksi olemme todella tyytyväisiä saadessamme Jyväskylään uuden tankkausaseman, joka palvelee monipuolisesti alueen liikennettä” iloitsee Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Liikenteen päästövähennykset osana yritysvastuuta

Myös Niemi Palvelut Oy:n asiakassuhdejohtaja Juha Niemi kokee, että yritysten tulee aktiivisesti ottaa käyttöön uusia tapoja, joilla liikenteen päästöjä voidaan pienentää. ”Aloitimme yhteistyön Gasumin kanssa vuonna 2015, ja nyt käytössämme on jo 15 ajoneuvoa, jotka kulkevat kotimaisella biokaasulla. Tavoitteenamme on saada pienhiukkaspäästömme nollaan vuoteen 2040 mennessä. Tankkausasemaverkoston kasvaminen mahdollistaa sen, että voimme ottaa biokaasuautot käyttöömme myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Olemmekin nyt uuden tankkausaseman myötä päässeet ottamaan käyttöön ensimmäisen biokaasulla kulkevan ajoneuvon Jyväskylässä”.

Gasumin tarjoama biokaasu on täysin kotimainen ja uusiutuva biopolttoaine. Se on ainoa Suomessa myytävä liikennepolttoaine, jolle on myönnetty sekä pohjoismainen Joutsenmerkki että Avainlippu-tunnus. Biokaasun tuotantoon liittyy vahvasti kiertotalous, sillä kaasua tuotetaan muun muassa biojätteestä, joka on päätynyt aiemmin kaatopaikalle tai jätteenpolttolaitokseen. Kiertotalous luo yrityksille ja kunnille erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää ajoneuvoissa polttoaineena omista biojätteistään tuotettua biokaasua.

”Eerola-yhtiöt siirtyi ensimmäisenä Suomessa ajamaan kotimaisella ja uusiutuvalla, itse keräämistään jätteistä tuotetulla biokaasulla. Aikaisemmin keräämämme ravintoloiden rasvakaivoliete on päätynyt hyödyntämättömänä jätevedenpuhdistamolle ja kaatopaikalle, mutta nyt saamme rasvan energiamäärän biokaasulaitoksella uusiokäyttöön. Kun tankkaamme kahdeksaan ajoneuvoon vuoden ajan biokaasua, vähenevät käytöstä syntyvät CO2-päästöt yhteensä huimat 2600 tonnia vuodessa. Olemme tästä edelläkävijyydestä erittäin ylpeitä”, kertoo Tom Sundell, Eerola-Yhtiöt Oy:n markkinointijohtaja.

*Pitkänen, Ville; Westinen, Jussi. Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa, Ajatuspaja e2, 2017.

Lisätietoja:

Jukka Metsälä, johtaja, biokaasu, Gasum Oy, puh. 040 563 3756, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy, puh. 040 554 0578, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Lue lisää
11.09.2017

Joutsenon metanointilaitoksen investointi ei vielä ole kannattava

Gasum, Kemira ja Lappeenrannan kaupunki toteuttivat keväällä 2017 Joutsenon uusiutuvan kaasun tuotantolaitoksen eli metanointilaitoksen teknistaloudellisen kannattavuusselvityksen. Metanointilaitokseen liittyvää selvitystyötä jatkettiin mm. kaasun tuotantokustannuksiin, toteutukseen ja kannattavuuteen liittyen. Toimijat päätyivät yhdessä pysäyttämään hankkeen jatkosuunnittelun sen taloudellisen kannattamattomuuden vuoksi. Hanketta ei tulla toteuttamaan lähitulevaisuudessa.

”Jatkoimme Joutsenon metanointilaitokseen liittyvää selvitystyötä erityisesti kaasun tuotantokustannuksia ja toteutusta sekä kannattavuutta tarkastellen. Kannattavuuslaskelmien tarkennuttua keskeytämme hankkeen. Päätimme tästä yhteistuumin kaikkien toimijoiden kesken. Tulevaisuudessa on mahdollista, että hanke voidaan ottaa uudelleen tarkasteluun teknologian ja uusiutuvan kaasun markkinan edelleen kehittyessä” kertoo Jouni Haikarainen Gasumin maakaasun johtaja.

”Uusiutuvan sähkön käyttö hiilivetyjen tuotantoon on yksi avainteknologioita, joilla tähdätään hiilineutraaliin yhteiskuntaan. LUT ja Lappeenranta ovat tämän teknologian kehityksen kärkijoukoissa. Harmi, että aika ei vielä ollut kypsä tälle kiertotalouden ja teollisen integraation kärkihankkeelle,” toteaa Lappeenrannan kaupungin kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen.

Metanointilaitos olisi toteutuessaan ollut maailman ylivoimaisesti suurin vedystä ja hiilidioksidista uusiutuvaa metaania 18–28 megawatin teholla tuottava laitos. Laitoskonsepti olisi perustunut paikallisen teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Teknistaloudellisen toteutettavuusselvityksen tulosten perusteella Joutsenon metanointilaitos olisi ollut teknisesti toteutettavissa.

 

Lisätietoja:

Jouni Haikaranen, johtaja, maakaasu, Gasum
p. 040 709 5690, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Markku Mäki-Hokkonen, kehityspäällikkö, Lappeenrannan kaupunki
p. 040 569 5515 etunimi.sukunimi(a)lappeenranta.fi

Lue lisää
05.09.2017

Helsingin Suomalaisen Klubin ravintolassa kokataan nyt uusiutuvalla ja kotimaisella biokaasulla

Gasum on solminut sopimuksen biokaasun käytöstä Helsingin Suomalaisen Klubin ravintolan kanssa. Tästä lähtien ruoka klubiravintolan keittiössä valmistuu uusiutuvalla ja kotimaisella biokaasulla.

Ydinkeskustassa, Kampin ostoskeskuksen vieressä sijaitsevalla Helsingin Suomalaisella Klubilla on pitkä historia perinteisenä suomalaisena herrojen klubina. Lähes Klubin perustamisesta, vuodesta 1876 lähtien on ollut tärkeää, että Klubilta on saanut hyvää ruokaa. A’la Carhu Oy on vastannut Klubin ravintolatoiminnasta vuodesta 2009 lähtien. Jatkossa ruoka valmistuu entistä ympäristöystävällisemmin uusiutuvalla ja kotimaisella biokaasulla. Biokaasun ravintolaan toimittaa paikallinen kaasunjakeluyhtiö Suomen Kaasuenergia Oy.

”Ravintolassamme tarjoillaan perinteisiä suomalaisia ruokia sesongin antimia hyödyntäen. Haluamme kuitenkin elää ajassa mukana ja tarjota asiakkaillemme myös tämän päivän uudempia herkkuja. Näemme uusiutuvan biokaasun vahvasti tämän päivän ratkaisuna ja arvostamme sitä kotimaisena energiana”, kertoo Miia Makkonen, Klubin ravintoloitsija.

Klubin jäsenien lisäksi ravintolan asiakkaina on myös paljon eri alojen yrityksiä ja yhdistyksiä. Ravintola tarjoaa upeat puitteet niin kokouksille kuin juhlille. Asiakkaiden viihtyvyydestä henkilökunta huolehtii aina ammattitaidolla.

”Meillä asiakkaiden kanssa keskustellaan eikä vain toimiteta ruokaa ja juomaa. Aiomme kertoa heille myös biokaasusta. Esimerkiksi, kuinka ravun perkuujätteet menevät biojäteastiaan ja kuinka niistä saadaan biokaasua kaasuliedellemme.”

”On hienoa saada tämänkaltainen kotimaisia arvoja vaaliva ravintola biokaasuasiakkaaksemme. Uskomme, että Suomalaisen Klubin ravintolan asiakkaat arvostavat uusiutuvalla ja suomalaisella biokaasulla valmistettua ruokaa”, sanoo Gasumin myyntipäällikkö Max Miilakangas.

Gasumin biokaasu on aina täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistettu kotimainen biopolttoaine. Gasumin biokaasulaitokset Suomessa sijaitsevat Huittisissa, Honkajoella, Kuopiossa, Oulussa, Riihimäellä, Turussa ja Vehmaalla. Lisäksi Gasum tuottaa biokaasua myös yhteistyökumppaneiden kanssa Espoossa, Kouvolassa ja Lahdessa. Biokaasu on monikäyttöinen energianlähde, jota myydään teollisuudelle, palveluita tarjoaville yrityksille, lämmön- ja voimantuotantoon, ruoanvalmistukseen kotitalouksille ja ravintoloille sekä liikenteen polttoaineeksi.

 

Lisätietoja:

Max Miilakangas, myyntipäällikkö, Gasum Oy
Puh. 0400 686 814, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Miia Makkonen, ravintoloitsija, ravintola Suomalainen Klubi
Puh. 050 582 9085, ravintola(a)klubiravintola.fi

 

Helsingin Suomalainen Klubi on perustettu vuonna 1876. Nykyinen ravintoloitsija A’la Carhu Oy on toiminut Klubin tiloissa vuodesta 2009 lähtien. Ravintola huolehtii ammattitaidolla ja suurella sydämellä klubiveljien ja heidän vieraidensa sekä muiden ryhmien tarpeista.

Kokous-, juhla- ja pöytävaraukset (myös lyhyellä varoajalla): 050 5721 531
Aukioloajat: Ma-pe aamusta iltaan ja viikonloppuisin tilauksesta ryhmille.
www.klubiravintola.fi ja www.klubi.fi

Lue lisää
Content image

Niemi valitsi biokaasun

Niemi Palvelut Oy käynnisti keväällä 2016 yhteistyön Gasumin kanssa biokaasulla toimivien autojen käyttämisestä muuttopalveluissa. Nyt biokaasuautot tunnistaa vihreästä biokaasumerkistä.


Lue lisää

Ravintola Bryggerin jäteongelma ratkesi biokaasun avulla

Tiesitkö, että Gasum on Suomen johtava biohajoavien jakeiden käsittelijä? Paikallisen biokaasulaitosverkostomme ansiosta palvelemme joustavasti sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Tutustu ja kysy tarjousta. 

Lue lisää