Juhani Viljakainen Gasum

Juhani Viljakainen

Tuotepäällikkö
Honkajoki, Huittinen, Turku, Vehmaa
p. 040 824 5575
juhani.viljakainen@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Antti Tuominen Gasum

Antti Tuominen

Tuotepäällikkö
Kuopio, Oulu, Riihimäki
p. 040 668 4528
antti.tuominen@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Orgaanisia lannoitevalmisteita läheltä

Jaa:

Gasumin valtakunnallinen biokaasulaitosverkosto tuottaa biokaasun lisäksi laadukkaita orgaanisia lannoitevalmisteita maatilojen hyödynnettäväksi. Palvelemme paikallisia viljelijöitä lähellä ja joustavasti – ympäri vuoden.

Valvottua laatua

Biokaasulaitoksillemme toimitetut biohajoavat jakeet käyvät laitoksella läpi tarkan käsittelyprosessin, jossa ne jalostuvat orgaanisiksi lannoitevalmisteiksi. Ravinnetuotteemme ovat hygieenisiltä ominaisuuksiltaan korkealaatuisia, sillä mahdolliset taudinaiheuttajat, tuholaiset ja rikkakasvien siemenet tuhotaan kuumentamalla raaka-ainemassa yli 70 asteeseen. Kaikki lannoitteemme ovat tuotettu lannoitevalmisteasetuksen mukaisesti ja toimintaamme valvoo Evira.

Biokaasun tuotantoprosessi hajottaa myös tehokkaasti hajua aiheuttavia yhdisteitä ja varastoinnin ja peltolevityksen hajuhaitat vähenevät.

Parempi lannoitusvaikutus ympäristö huomioiden

Monet perinteiset viljelytoimet ja luontainen eroosio myös vähentävät maan multavuutta ja orgaanisen aineksen määrää. Laadukkaat lannoitevalmisteemme sisältävät pää- ja hivenravinteiden lisäksi pellon kasvukuntoa parantavaa orgaanista hiiltä.

Hanki kierrätyslannoitteita

Gasum tarjoaa viittä eri lannoiteravinnetta: Perus, Humusvoima, Typpiravinne, Moniravinne ja Voimakas. Katso tarkat tiedot paikallisista lannoitetuotteistamme ja ota yhteyttä tuotepäällikköömme. Hän auttaa valitsemaan oikeat tuotteet ja viljelymenetelmät parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

Ajankohtaista

KAIKKI UUTISET
06.11.2018

Vesihuollon uusilla ratkaisuilla ja ravinteiden kierrättämisellä suojellaan ympäristöä

Tutkimustyö ja innovaatiot ovat merkittävässä asemassa kestävää kaasuekosysteemiä rakentaessa sekä ilmastonmuutosta hillittäessä. Kaasu- ja energia-alan edelläkävijänä Gasum panostaa vuosittain tulevaisuuden teknologioiden ja energiajärjestelmän uusien ratkaisujen tutkimus- ja kehitystyöhön.

Yhtiö kehittää uusia innovaatioita jatkuvasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa uusiutuvan kaasun tuotannon lisäämiseksi ja kaasuverkon laajentamiseksi. Ravinteiden kierrätys on keskeisessä roolissa biokaasun tuotannossa. Maatalouskäytön lisäksi uusia avauksia on löytynyt muun muassa biokaasun tuotannossa syntyvien ravinteiden jalostamisessa teollisuuden prosessien tarpeisiin. Lisää konkreettisia ideoita muun muassa ravinteiden parempaan kierrättämiseen saatiin loka-marraskuussa yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa eri tilaisuuksissa.

Vesihuollon energiatehokkuus keskeinen osa ympäristön suojelua

Gasumin kehitysinsinööri Viljami Kinnunen osallistui KEHÄ-hankkeen tulosseminaariin 31.10. Seminaarissa keskusteltiin vesihuollon energiatehokkuudesta ja tulevaisuuden näkymistä sekä miten ravinteiden kierrätystä voidaan parantaa.

”Jätevesien tehokas puhdistaminen on yksi toimivan yhteiskunnan perustoimintoja. Suomessa niin jätevesien puhdistus kuin juomaveden valmistuskin ovat varsin hyvällä tasolla, mutta energiatehokkuudessa ja ravinteiden saamisessa kiertoon on aina parantamisen varaa”, Kinnunen kuvailee keskustelua.

Seminaarissa esiteltiin tuloksia muun muassa NPharvest-projektista, jossa Gasum on mukana kehittämässä uusia menetelmiä jätevedessä olevien ravinteiden talteen saamiseksi.

”Seminaarin paneelikeskustelussa nousi esiin ajatuksia siitä, kuinka Suomen vesihuolto-osaamista voitaisiin viedä ulkomaille sekä kuinka tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta voitaisiin lisätä ja kohdentaa paremmin”, Kinnunen jatkaa.

Ravinteiden kierrättäminen auttaa irti fossiilisista lähteistä

Ravinteiden kierrättämistä käsiteltiin myös Lounais-Suomen Jätehuollon ja Tampereen teknillisen yliopiston järjestämässä jätevesilietteiden työpajapäivässä 1.11. Työpajoissa pohdittiin muun muassa, miten jätevesien ravinnekiertoa saadaan lisättyä ja riskejä minimoitua sekä miten yhdyskuntien lietteitä voitaisiin hyödyntää paremmin paikallisesti. Gasumin kehityspäällikkö Eeli Mykkänen oli mukana vetämässä yhtä työpajaa.

”Haasteenamme on saada vertailukelpoista tietoa jätevesilietteiden todellisista haitta-ainepitoisuuksista, jotta ei oltaisi mielikuvien varassa. Esimerkiksi Luonnonvarakeskus Luke julkaisi 10.4.2018 tutkimuksen, jonka mukaan jätevesilietepohjaisten lannoitteiden käyttö ei ole uhka ruokaturvalle”, Mykkänen kuvaa alan nykyistä tilannetta.

Työpajassa käytiin päivän aikana hyvää keskustelua jätevesilietteiden hyödyntämisestä.

”Ravinnekierto on keskeinen asia siirtyessämme pois fossiilisesta taloudesta kohti kierto- ja biotaloutta. Viisailla ratkaisuilla saamme ravinteet paremmin kiertoon ja siten meidän tarvitsee hankkia niitä vähemmän fossiilisista ja mineraalisista lähteistä”, Mykkänen summaa työpajan johtopäätöksiä.

Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, kehitysinsinööri, Gasum
p. +358 50 331 0308, etunimi.sukunimi@gasum.fi

Eeli Mykkänen, kehityspäällikkö, Gasum
p. +358 40 777 4327, etunimi.sukunimi@gasum.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.

Lue lisää
29.10.2018

Ketterästi ja puhtaasti kaupungeissa – Lue lisää Gasumin asiakas- ja sidosryhmälehdestä kaupunkiliikenteestä

Gasumin asiakas- ja sidosryhmälehti 02/2018 käsittelee puhtaampaa liikennettä kaupunkiliikenteessä. Kaasun ja erityisesti biokaasun kysyntä kasvaa vauhdilla, sillä ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää siirtymistä puhtaampiin ratkaisuihin erityisesti liikenteessä.

Ilmastonmuutos pakottaa kaupungit pohtimaan kasvihuonepäästöjään eri näkökulmasta. Raskas kalusto tuottaa noin kolmanneksen kaikkien autojen päästöistä ja neljänneksen koko tieliikenteen päästöistä. Yritykset harkitsevat tarkkaan logistiikkaketjunsa, sillä asiakkaat odottavat tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Kysyimme asiakkailtamme käyttövoimista kaupunkiliikenteessä ja haastattelimme Trafin pääjohtaja Mia Nykoppia liikenteen päästöjen vähentämisestä. Teimme gallupin raskaan liikenteen toimijoille heidän näkemyksistään liikenteen ympäristötehokkuuden kehittymisestä tulevaisuudessa. Lue lisää lehdestämme >

Lehtemme ilmestyy 3 vuodessa ja on luettavissa painettuna, pdf-tiedostona ja digiversiona. Julkaisuarkistostamme löydät kaikki julkaistut lehtemme.

Kerro mielipiteesi lehdestä ja lähetä palautetta & juttuvinkkejä. Voit myös tilata lehtemme ilmaiseksi.

Lisätietoja: 
Anna-Sofia Malmi, viestintäpäällikkö, Gasum
puh. 050 4690 114, etunimi.sukunimi(a)gasum.fi
Twitter: @annasofiamalmi

Lue lisää
08.06.2018

Gasum mukana Ravinteet kiertoon -kärkihankkeen innovaatioleirillä

Gasum oli mukana hallituksen Ravinteet kiertoon -kärkihankkeen järjestämällä innovaatioleirillä. Leirin tavoitteena oli edistää alueellisia ravinnekierrätyksen yhteistyömalleja ja edistää kiertotalouden mukaista yritystoimintaa. Leirillä ideoitiin ravinteiden kierrätystä edistävä kokeilu. Kiertotalous- ja kierrätysravinteet ovat vahvasti Gasumin tutkimuksen ja tuotekehityksen keskiössä.

Ravinteet kiertoon -kärkihankkeen järjestämällä innovaatioleirillä tavoitteena oli muun muassa synnyttää ja edistää alueellisia ravinnekierrätyksen yhteistyömalleja, edistää kiertotalouden mukaista yritystoimintaa sekä antaa leiriläisille uusia ideoita toimintansa kehittämiseen. Tilaisuuteen osallistui alan yrityksiä, tutkijoita, viljelijöitä sekä muita ravinnekierrätyksen asiantuntijoita.

Osallistujat ideoivat joukkueissa ravinteiden kierrätystä edistävän kokeilun, joista tuomaristo valitsi voittajaksi kasvihuone- ja biokaasutuotannon symbioosin kuvauksen. Gasumin lisäksi voittajajoukkueessa olivat mukana  Ramboll Finland Oy, Eco WWS Oy, ProAgria, Kymen Vesi Oy, Aurinkotarhat, Hämeen ammattikorkeakoulu, Gascow, Envitecpolis Oy ja Helsingin yliopisto. Voittajajoukkue esitteli konseptin myös energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

”Kokeiluideamme tavoitteena oli löytää lisäarvoa kasvibiomassalle, jotta kasvibiomassaa olisi saataisiin kestävästi myös biokaasun tuotantoon. Yksi keino voisi olla kasveista tuotettava nitraattilannoite, jota tarvitaan erityisesti kasvihuoneviljelyssä. Symbioosiin on kytkettävissä myös kasvinviljely, lannat, sekä biokaasulaitosten jalostetut lannoitetuotteet - esimerkkinä biohiili - jonka tuotantoa parhaillaan pilotoimme. On hienoa, että joukkueessamme on aktiivisia toimijoita, jotka haluavat viedä konseptia käytäntöön. Innovaatioleiriltä sain paljon ideoita omaan työhöni kehittäessäni menetelmiä kiertotalouden ja ravinteiden kierrätykseeen,” kertoo Viljami Kinnunen Gasumin kehitysinsinööri.

Ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi tulevaisuudessa tarvitaan lisää tekijöitä, kumppanuuksia ja kaikkien hallinnonalojen yhteistyötä. Gasum panostaa kaasu- ja energia-alan edelläkävijänä teknologioiden, konseptien ja energiajärjestelmien kehitykseen. Tutkimus ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa matkalla kohti kestävää kaasuekosysteemiä.

Innovaatioleiri oli osa Ravinteet kiertoon -kärkihanketta, joka on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus, tiiviissä yhteistyössä kiertotalouden kärkihankkeesta vastaavien maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.
 

 

Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, kehitysinsinööri, Gasum
p. +358 503310308, etunimi.sukunimi@gasum.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.

Lue lisää