Juhani Viljakainen Gasum

Juhani Viljakainen

Tuotepäällikkö
Honkajoki, Huittinen, Turku, Vehmaa
p. 040 824 5575
juhani.viljakainen@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Antti Tuominen Gasum

Antti Tuominen

Tuotepäällikkö
Kuopio, Oulu, Riihimäki
p. 040 668 4528
antti.tuominen@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Tuotamme paikallisia kierrätys- ja luomulannoitteita

Jaa:

Osana biokaasun tuotantao Gasumin valtakunnallinen biokaasulaitosverkosto tuottaa laadukkaita kierrätyslannoitevalmisteita maatilojen hyödynnettäväksi. Palvelemme paikallisia viljelijöitä lähellä ja joustavasti – ympäri vuoden.

Biokaasulaitoksillemme toimitetut biohajoavat jakeet käyvät laitoksella läpi tarkan käsittelyprosessin, jossa ne jalostuvat orgaanisiksi lannoitevalmisteiksi. Ravinnetuotteemme ovat hygieenisiltä ominaisuuksiltaan korkealaatuisia, sillä mahdolliset taudinaiheuttajat, tuholaiset ja rikkakasvien siemenet tuhotaan kuumentamalla raaka-ainemassa yli 70 asteeseen. Kaikki kierrätyslannoitteemme ovat tuotettu lannoitevalmisteasetuksen mukaisesti ja toimintaamme valvoo Evira.

Biokaasun tuotantoprosessi hajottaa myös tehokkaasti hajua aiheuttavia yhdisteitä ja varastoinnin ja peltolevityksen hajuhaitat vähenevät.

Parempi lannoitusvaikutus ympäristö huomioiden

Monet perinteiset viljelytoimet ja luontainen eroosio vähentävät maan multavuutta ja orgaanisen aineksen määrää. Laadukkaat lannoitevalmisteemme sisältävät pää- ja hivenravinteiden lisäksi pellon kasvukuntoa parantavaa orgaanista hiiltä.

Hanki kierrätyslannoitteita

Gasum tarjoaa viittä eri lannoiteravinnetta: Perus, Humusvoima, Typpiravinne, Moniravinne ja Voimakas. Katso tarkat tiedot paikallisista lannoitetuotteistamme ja ota yhteyttä tuotepäällikköömme. Hän auttaa valitsemaan oikeat tuotteet ja viljelymenetelmät parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

Ajankohtaista

KAIKKI UUTISET
30.12.2019

Gasum jatkaa sitoumustaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen

Energiayhtiö Gasum edistää kestävää kehitystä ja on sitoutunut tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Yhtiö on uudistanut kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksensa ja jatkaa biokaasumarkkinan kasvattamista sekä puhtaamman liikennekaasun tarjonnan lisäämistä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteilla pyritään vastaamaan globaaleihin ympäristöön ja talouteen sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyviin haasteisiin. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, ja yritysten osallistuminen niiden edistämiseen on tärkeää. Kestävään liiketoimintaan tarvitaan hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö. Sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin parantamisen on tapahduttava ympäristömme kantokyvyn rajoissa.

Suomen kansalliseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen osallistuminen on Gasumille tärkeä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiskeino. Yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline YK:n globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman eli Agenda 2030:n tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa. Sen avulla yritykset ja muut yhteiskunnan toimijat voivat sitoutua edistämään toiminnassaan maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamista.

Gasum antaa oman panoksensa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen tarjoamalla vähäpäästöisiä energia- ja kiertotalousratkaisuja sekä auttamalla asiakkaitaan tekemään omasta liiketoiminnastaan kestävämpää.

Gasum teki ensimmäisen toimenpidesitoumuksensa Suomen kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden toteuttamiseksi vuonna 2016 ja asetti siinä itselleen kaksi tavoitetta:

1. Biokaasu: Kasvatetaan biokaasumarkkinan laajuutta terawattituntiluokkaan vuoteen 2025 mennessä.

2. Maantieliikenne: Panostetaan liikennekaasumarkkinan kehittämiseen lisäämällä liikennekaasun tarjontaa merkittävästi keskeisillä kysyntäalueilla Suomessa vuoteen 2018 mennessä.

Yhtiö on edistynyt tavoitteiden saavuttamisessa. Biokaasumarkkinan laajuutta on kasvatettu vuoden 2016 tilanteesta. Gasum omistaa nykyisin 13 biokaasulaitosta Suomessa ja Ruotsissa, ja yhtiön pohjoismainen biokaasun tuotantokapasiteetti on 650 gigawattituntia. Gasum on investoinut olemassa olevien laitosten tuotannon tehostamiseen sekä uusien laitosten rakentamiseen. Yhtiö myös ostaa biokaasua kumppaneiltaan. Gasum asetti vuonna 2016 tavoitteekseen lisätä kaasutankkausasemien määrää vuoden 2016 tasosta eli 18 asemasta kaikkiaan 34 asemaan vuonna 2018. Gasumilla on nykyisin 33 kaasutankkausasemaa Suomessa ja 6 Ruotsissa. 

Gasum uudisti tavoitteensa ja sitoutuu toimenpiteisiin liikennepäästöjen lisävähennysten mahdollistamiseksi

Yhtiö jatkaa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen toteuttamista seuraavilla tavoitteilla:

1. Biokaasu: Kasvatetaan biokaasumarkkinan laajuutta terawattituntiluokkaan vuoteen 2025 mennessä.

2. Maantieliikenne: Lisätään tietoisuutta kaasuautoilusta ja parannetaan liikennekaasun saatavuutta, tavoitteena 50 000 kaasuauton saaminen Suomen teille vuoteen 2030 mennessä Suomen kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti.

Gasum panostaa liikennekaasumarkkinan kehittämiseen lisäämällä kaasun tarjontaa merkittävästi keskeisillä kysyntäalueilla Pohjoismaissa. Yhtiö laajentaa raskasta liikennettä palvelevaa tankkausasemaverkostoaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa rakentamalla 2020-luvun alkuun mennessä kaikkiaan 50 nesteytettyä maakaasua (LNG) tarjoavaa tankkausasemaa. Investointi moninkertaistaa pohjoismaisen raskaan liikenteen kaasutankkausasemaverkoston koon ja mahdollistaa huomattavat liikennepäästövähennykset. Gasum jatkaa myös uusien kevyen kaluston, kuten henkilö-, jakelu- ja jäteautoja sekä busseja (CNG/CBG) palvelevien kaasutankkausasemien rakentamista. 

Gasum edistää strategiansa mukaisesti kestävää kehitystä. Yhtiön yritysvastuu on kiteytetty kuuteen teemaan ja niihin liittyviin tavoitteisiin. Gasum on määrittänyt ne YK:n keskeiset kestävän kehityksen tavoitteet, jotka ovat yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisiä, ja joihin se panostaa erityisesti omassa toiminnassaan. Lue lisää Gasumin yritysvastuuraportista.

 

Lisätietoja:
Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
P. 050 911 2668, etunimi.sukunimi(a)gasum.com
 


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
20.12.2019

Gasum saa Ruotsin Klimatklivet-ohjelmasta investointitukea biokaasulaitoksen ja neljän tankkausaseman rakentamiseen

Ruotsin ympäristöviranomainen on myöntänyt energiayhtiö Gasumille Klimatklivet-ilmastoinvestointiohjelmastaan tukea uudelle biokaasulaitokselle sekä neljälle uudelle raskaan liikenteen kaasutankkausasemalle. Gasum pyrkii vähentämään tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä nesteytetyn biokaasun (LBG) ja nesteytetyn maakaasun (LNG) käytöllä. Yhtiön uudet hankkeet tukevat pohjoismaisen kaasuekosysteemin kehittämistä.

Ruotsin ympäristöviranomainen on myöntänyt Gasumille 15 miljoonan euron (158 miljoonan Ruotsin kruunun) investointuen Ruotsin Göteneen rakennettavalle uudelle biokaasun tuotantolaitokselle. Pääraaka-aineenaan lantaa käyttävän biokaasulaitoksen tuottama biokaasu käytetään nesteytetyn biokaasun eli LBG:n tuotantoon. Lisäksi laitoksessa tuotetaan kierrätyslannoitteita, jotka ovat suurimmaksi osaksi luomusertifioituja. 

”Aloite biokaasulaitokseen tuli paikallisten viljelijöiden Götene Biogas Ekonomisk Förening ‑yhdistykseltä. Meille Gasumilla on tärkeää laajentaa läsnäoloamme maataloussektorilla. Odotamme innolla yhteistyötä paikallisen viljelijäyhdistyksen kanssa. Götenen biokaasulaitoshanke vahvistaa tuotantokapasiteettiamme, luo paikallisia työpaikkoja ja edesauttaa huomattavasti Gasumin työtä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Ruotsin ympäristöviranomaisen investointituella oli asiassa suuri merkitys ja haluammekin kiittää sitä kaukonäköisyydestä ja asiantuntevasta otteesta”, sanoo Erik Woode, Senior Manager of Business Development, Gasum Sweden.

Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun toimittaja. Yhtiöllä on Ruotsissa ja Suomessa yhteensä 13 biokaasulaitosta ja yhtiön tavoitteena on vahvistaa merkittävästi biokaasun saatavuutta uusien tuotanto- ja hankintamahdollisuuksien avulla. Kaikki biokaasulaitokset toimivat kiertotalousperiaatteen mukaisesti.

Neljä uutta raskaan liikenteen kaasutankkausasemaa vahvistamaan pohjoismaista kaasutankkausasemaverkostoa

Ruotsin ympäristöviranomaisen investointituella rakennetaan myös neljä uutta kaasutankkausasemaa Malmöhön, Halmstadiin sekä Itä- ja Länsi-Göteborgiin. Asemien arvioidaan aloittavan toimintansa vuonna 2020. Hankkeiden 3 miljoonan euron (32 miljoonan kruunun) investointituki myönnettiin Klimatklivet-ohjelmasta, jolla tuetaan ilmastoinvestointeja, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä Ruotsissa. Investointitukea saavat kaasutankkausasemat sijoitetaan vilkkaasti liikennöidyille paikoille. Uudet asemat ovat osa kaasutankkausasemaverkostoa, joka tarjoaa nesteytettyä biokaasua ja maakaasua raskaille ajoneuvoille.

”Klimatlivet-ohjelmasta saamamme tuki on ensiarvoisen tärkeä tekijä pyrkiessämme kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Ilman sitä emme pystyisi rakentamaan Ruotsiin näitä uusia asemia. Ruotsalaiset ovat entistä tietoisempia kaasun tarjoamista eduista, ja nyt on aika investoida puhtaan energian ratkaisuihin”, kertoo Mikael Antonsson, Director, Traffic, Gasum Sweden.  

Maantieliikenne on avainasemassa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Sekä EU:n että Ruotsin kansallisten päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuljetusalalta pikaisia muutoksia. Ruotsin kansallisena tavoitteena on vähentää maantiekuljetusten kasvihuonekaasupäästöjä 70 prosentilla vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Gasumin pohjoismaisen kaasutankkausasemaverkoston kehittäminen tuo ympäristöä säästävät vaihtoehdot entistä paremmin tarjolle ja tukee siirtymistä kohti puhtaampia maantiekuljetuksia. Nesteytetyn biokaasun (LBG) käytöllä voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 85 prosentilla dieseliin verrattuna, ja nesteytetyn maakaasun eli LNG:n käytöllä voidaan päästä 20 prosentin päästövähenemään.


Lisätietoja:
Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
p. +46 72 454 33 82, mikael.antonsson@gasum.com

Erik Woode, Senior Manager of Business Development, Gasum Sweden
p. +46 13 991 96 63, erik.woode@gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
17.12.2019

Gasumilla on sopimus Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotosta

Energiayhtiö Gasumilla on sopimus Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotosta. Palveluhintataso on samalla tasolla kuin se on ollut jo vuosien ajan. Nyt astuvaan sopimukseen on tehty indeksimuutosten suuruiset korotukset.

Salon seudun sako- ja umpikaivolietteiden vastaanoton hinnankorotukset eivät liity Gasumiin, koska yhtiö ei ole erityisesti korvamerkinnyt vastaanottoa Salon seudulle.

”Jos Salossa on kustannustehokkaampi vaihtoehto sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottoon olemassa, puolestamme sitä voi käyttää, ja kustannuksia nostava lietteiden kuljettaminen urakoitsijoiden toimesta Turkuun voidaan välttää. Keräämästämme sako- ja umpikaivolietteistä tuotetaan uusiutuvaa biokaasua puhtaamman liikenteen käyttöön ,” kertoo Ari Suomilammi, Circular Economy, johtaja, Suomi, Gasum.

Biokaasun tuotanto on ympäristöystävällisin ja kestävin tapa hyödyntää biohajoavat jätteet ja lietteet. Biohajoavien jätteiden mädätyksessä syntyvällä energialla voi vähentää liikenteen päästöjä ja korvata fossiilisia polttoaineita. Tuotannossa jäljelle jääneet ravinteet Gasum kierrättää kierrätyslannoitteina maanviljelyyn tai jalostaa teollisuudelle ravinnetuotteiksi.

 


Lisätietoja:

Ari Suomilammi, Gasum, kiertotalousjohtaja, biokaasu
puh. 0400 653 351, etunimi.sukunimi(a)gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää