Mille kasveille kierrätyslannoitteita voidaan käyttää?

Kierrätyslannoitteemme, jotka tuotetaan Huittisten, KuopionOulun, Riihimäen ja Turun laitoksillamme soveltuvat sellaisenaan käytettäväksi maanparannusaineena ja ravinnelisänä mm. viljoille, öljykasveille sekä nurmelle perustettaessa suojaviljaan jota ei korjata tuorerehuksi.

Näillä lannoitetuotteilla on noudatettava rehujen osalta yhden vuoden ja elintarvikkeiden osalta kahden vuoden varoaikaa. Varoaikana ei saa viljellä ihmisravinnoksi tai rehuksi kasveja, jotka voidaan syödä tuoreena ja niiden syötävät osat voivat olla välittömässä kosketuksessa maahan tai kasveja, joiden maanalainen osa on tarkoitettu syötäväksi. Huomioithan viljelyssä viljelytuotteiden ostajien ja sopimuskumppanien omat ehdot käytettävistä tuotantopanoksista.

Honkajoen, Kouvolan ja Vehmaan laitoksilla tuotetut kierrätyslannoitteemme soveltuvat käytettäväksi kaikilla viljelykasveilla tavanomaisessa tuotannossa. 

Lohjan laitoksellamme tuotamme luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvaa lannoitetta.

Soveltuvatko lannoitetuotteet luomutuotantoon?

Lohjan laitoksen lannoitetuotteemme soveltuvat luonnonmukaiseen tuotantoon. Muilla laitoksilla emme tuota luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvia lannoitteita.

Miten kierrätysravinteet levitetään peltoon?

Tuotamme markkinoille pääsääntöisesti kahden tyyppistä kierrätyslannoitetta. Nestemäisempi Gasum Perus voidaan levittää lietelannan levityskalustolla ja kuiva-ainepitoisempi Gasum Humuvoima voidaan levittää kuivalannan levitykseen soveltuvalla kalustolla. Kiertoravinne Oy:n asiantuntijoilta saat lisätietoja eri laitosten levitysurakoitsijoista.

Mitä raaka-aineita lannoitetuotteiden valmistuksessa on käytetty?

Lannoitetuotteemme tuotetaan biokaasuprosessissa, jossa yhtenä prosessivaiheena on hygienisointi kuumennuskäsittelyllä (70 astetta, 1 tunti). Tuotteina syntyy laadukkaita orgaanisia lannoitevalmisteita - lietemäinen Gasum Perus sekä kuivajae Gasum Humusvoima. Biokaasun tuotannossa hyödynnämme muun muassa erilliskerätyn biojätteen, elintarviketeollisuuden sivuvirrat, kauppojen hävikin, puhdistamo- ja jätevesilietteet, rasvakaivolietteet sekä erilaiset biolietteet ja lannat.

Onko lannoitetuotteilla käytönrajoituksia?

Kierrätysravinteiden käytönrajoituksia on sekä eri viljelykasveille että mm. käyttöajankohdalle. Käytön rajoitukset on ilmoitettu jokaisen tuotteen osalta tuotteiden tuoteselosteesta. Tuoteselosteet löytyvät Kiertoravinne Oy:n sivustolta. Lisäksi voit kysyä tapauskohtaisesti aiheesta lisää Kiertoravinne Oy:n asiantuntijoilta. Myös mm. viljelysopimuskumppanien kanssa on hyvä selvittää heidän rajoituksensa kierrätysravinteiden käytöstä.

Miten valvotte tuotteiden laatua?

Kaikki Gasum kierrätyslannoitteet on tuotettu lannoitevalmisteasetuksen mukaisesti. Analysoimme tuotteistamme mm. raskasmetallipitoisuudet ja ravinnepitoisuudet. Analyysien tulokset löytyvät jokaisen lannoite-erän tuoteselosteista.   

Jäitkö kaipaamaan lisää tietoa?

Lisätietoja kierrätyslannoitteistamme saat Kiertoravinne Oy:n asiantuntijoilta ja Gasum Oy:n Juhani Viljakaiselta. Ota yhteyttä ja kysy lisää sinulle sopivasta lannoitteista ja ravinteista!

Juhani Viljakainen

asiantuntija, kierrätysravinteet

p. 040 824 5575

juhani.viljakainen@gasum.com