Lausuntopyynnöt maankäyttöön kaasuputken alueella

Lausuntomenettelyssä määritellään, sovitaan ja arkistoidaan ne asiat, joilla varmistetaan kaasuputken turvallisuus. Samalla varmistuu valtioneuvoston antaman asetuksen 551/2009 noudattaminen maakaasun käsittelyn turvallisuudesta.

Tukesin soveltamisohjeet maakaasuasetukseen (pdf)

Ota yhteyttä hyvissä ajoin

Kustannustehokkainta on ottaa Gasumiin yhteyttä jo hankkeen tai rakentamisen suunnitteluvaiheessa; tällöin esim. työskentelymenetelmät ja materiaalit valikoituvat vaivattomasti. Saat lisätietoa myös alueesi rakennusvalvonnasta.

Pyydä lausuntomenettelyä kirjallisesti ilmoittamalla seuraavat asiat:

 • hakijan yhteystiedot

 • rakennettavan kohteen tiedot ja kaasuputken lähimmän merkintäpylvään tiedot

 • mitä kaasuputken läheisyyteen on suunnitteilla

 • hankkeen toteutusaikataulu

 • viittaukset mahdollisiin aikaisempiin soittoihin, katselmuksiin ja asiakirjoihin

 • Hankkeen suunnitelmat, kartat jne. vastaanotetaan ensisijaisesti pdf-tiedostoina. Lausuntopyyntö saa olla vapaamuotoinen, mutta apuna voi käyttää valmista lomakepohjaa. 

Suojaetäisyydet maakaasuputkistoon

Suojaetäisyyksiä määritettäessä maakaasun siirtoputkeen ja siihen liittyviin maanpäällisiin laitteisiin ja rakennelmiin, ulkopuoliset rakennukset jaetaan ryhmiin A ja B.

Ryhmä A

 • yleiset kokoontumiseen tarkoitetut rakennukset: majoitushuoneistot (hotelli, sairaala, vanhainkoti) kokoontumishuoneistot (koulu, elokuvateatteri, suurmyymälä) asuinhuoneistot (kerrostalo)

 • räjähteitä valmistavat, varastoivat tai käyttävät laitokset

 • vaarallisia kemikaaleja teollisesti käsittelevät tai varastoivat laitokset.

Ryhmä B

 • asuinhuoneistot (omakotitalo, rivitalo), työpaikkahuoneistot

 • muut kuin asumiseen tarkoitetut rakennukset, joissa ihmisiä säännöllisesti oleskelee

 • erillinen rajattu alue (aidattu leikki- tai koirapuisto, urheilukenttä, ravirata)Lausuntopyyntöjen yhteyshenkilöt

Maankäytön suunnittelu, kaavoitus:
Taneli Ojanen p.020 44 78750 taneli.ojanen@gasum.fi 

Sähköä johtavat rakenteet, kaapeloinnit:
Janne Lumme 020 44 78718 janne.lumme@gasum.fi

Muu rakentaminen, yleinen turvallisuus
Pasi Karhula 020 44 78731 pasi.karhula@gasum.fi 

Muu rakentaminen, YVA
Mikko Kaarlampi 020 44 78848 mikko.kaarlampi@gasum.fi