Wind turbines in forest during sunset mist

Med ursprungsgarantier säkerställer man att elen är förnybart producerad

Ursprungsgarantier är certifikat som garanterar att den el som ett företag har köpt är grön. En ursprungsgaranti anger var, när och hur energin har producerats. Företag oberoende av bransch kan skaffa ursprungsgarantier för el snabbt och smidigt via oss utan att ändra det nuvarande elavtalet. I början av året är det rätt tidpunkt att skaffa ursprungsgarantier för den el som ditt företag förbrukade föregående år.

När den specifika ursprungsgarantin väl har köpts är den annullerad och kan inte köpas igen. Det garanterar att den mängd grön el som förbrukas är lika stor som den mängd som produceras.

El produceras på olika sätt i de nordiska länderna och den el som produceras matas in i elnätet. Det är därför omöjligt för enskilda elkonsumenter att välja el producerad på ett visst sätt i elnätet. Såväl företagen som konsumenterna vill främja förnybar energi och därför har man skapat systemet med ursprungsgarantier. 

Ursprungsgarantier är bevis på att en viss mängd av elen har producerats med förnybara energikällor. Man har alltså matat in den mängd el som producerats med förnybar energi i elnätet som motsvarar ursprungsgarantierna. Ursprungsgarantin innehåller information om tidpunkten för produktionen av elen samt produktionsformen och platsen för produktionen. 

Vad handlar ursprungsgarantier om?

1. Säkerställer elens ursprung

Efter att elen matats in på elnätet är det omöjligt att säkerställa att exempelvis en kund som betalar för vindkraft får el som kommer från ett vindkraftverk. För att säkerställa ursprunget används ett system med ursprungsgarantier.

2. Kräver inget nytt elavtal

Certifikat över ursprungsgarantier är inte direkt kopplade till fysisk el, så en övergång till förnybar el kan ske utan att ändra de befintliga elavtalen.

3. En ursprungsgaranti för el = 1 MWh el producerad med förnybar energi

Ursprungsgarantin innehåller information om tidpunkten för produktionen av elen samt produktionsformen och platsen för produktionen. När ursprungsgarantin används så återkallas den och tas bort från marknaden. På detta sätt säkerställer man att varje MWh av förnybar energi endast används en gång.

4. Ett kontrollerat system som bygger på ett EU-direktiv

Systemet med ursprungsgarantier omfattar hela Europa och huvudparten av de europeiska länderna använder det. Bakgrunden till ursprungsgarantierna i Europa är alltid samma EU-direktiv.

Vi erbjuder olika produktionsformer för förnybar el

Vi erbjuder ursprungsgarantier från vind-, vatten-, sol-, bio- och kärnkraft. Välj den produktionsform och det produktionsland som passar ditt företag bäst.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Anders Hultgren, Gasum

Anders Hultgren

Head of Business Sweden Industry

tel. +46 70 672 9280

anders.hultgren@gasum.com