Ympäristöystävällisestä biokaasusta Suomen edullisin polttoaine Nollapäästöpäivänä 21.9.

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan konkreettisia ratkaisuja ja toimenpiteitä. Nollapäästöpäivänä 21. syyskuuta kaikilla Gasumin tankkausasemilla tankataan kotimaista ja ympäristöystävällistä biokaasua maakaasun hinnalla. Tekemällä ympäristöystävällisestä ja uusiutuvasta biokaasusta päivän ajaksi Suomen ylivoimaisesti edullisimman polttoaineen energiayhtiö Gasum kannustaa kuluttajia ja yrityksiä tekemään puhtaita polttoainevalintoja. Liikennekäytössä uusiutuva biokaasu vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosenttia.

Kansainvälistä Nollapäästöpäivää vietetään 21. syyskuuta. Päivän tarkoitus on antaa maapallolle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja samalla kiinnittää huomiota haitallisiin päästöihin. Arkielämän päätöksillä kuten ajoneuvojen polttoainevalinnoilla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa. Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä ja noin 40 prosenttia EU:n päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden hiilidioksidipäästöistä. Kannustaakseen kuluttajia ja yrityksiä valitsemaan puhtaampia polttoaineita Gasumin tankkausasemilla voi Nollapäästöpäivän aikana tankata ainoastaan biokaasua.

”Liikenteen määrä ja liikkumisen tarve eivät vähene tulevaisuudessa, minkä vuoksi polttoainevalinnat ovat ratkaisevassa asemassa päästöjen hillitsemiseksi. Nollapäästöpäivän ja meidän tavoitteemme on yhteinen – edetä askel askeleelta kohti puhtaampaa huomista”, toteaa Gasumin myyntiyksikön päällikkö Jani Arala

Kaasun liikennekäyttö vähentää kasvihuonepäästöjä merkittävästi

Biokaasua valmistetaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti esimerkiksi teollisuuden ja yritysten biohajoavista sivuvirroista sekä kuluttajien biojätteistä. Lisäksi biokaasun tuotannossa syntyvää mädätysjäännöstä voi hyödyntää kierrätyslannoitteena. Biokaasun käytössä syntyy vain murto-osa lähipäästöjä, kuten typenoksideja ja pienhiukkaspäästöjä. Eikä se aiheuta laskennallisia hiilidioksidipäästöjä, sillä biohajoavaan raaka-aineeseen sitoutuu saman verran hiilidioksidia, kuin mitä sen käytössä vapautuu. Gasumin liikennebiokaasulle on myönnetty ympäristöystävällisyydestä ja kotimaisuudesta kertovat Joutsenmerkki ja Avainlippu-tunnus.

Suomessa kaasun käyttö polttoaineena on kovassa kasvussa: kaasuautoja kulkee Suomen teillä jo yli 5 500. Kaasuautojen polttoaineena voi käyttää biokaasun lisäksi maakaasua, joka on puhtain fossiilinen polttoaine. Maakaasun liikennekäytöllä on mahdollista vähentää hiilidioksidipäästöjä 25 prosentilla verrattuna bensiiniin.

”Kaasu on merkittävässä roolissa hiilineutraalia yhteiskuntaa rakentaessa, minkä myös kaasuautoilun kasvava suosio on osoittanut. Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2005 verrattuna, ja kaikki vähäpäästöiset polttoaineet ovat tärkeässä asemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa”, kertoo Arala.

Suomessa on tällä hetkellä 41 kaasutankkausasemaa ympäri Suomen, joista 27 on Gasumin. Kaikilla Gasumin asemilla tarjotaan Nollapäästöpäivänä biokaasua edullisempaan hintaan. Gasum on myös kertonut avaavansa uusia kaasutankkausasemia loppuvuoden aikana Vantaalle, Ouluun ja Lahteen.

Lisätietoja:
Jani Arala, yksikön päällikkö, myynti, liikenne
puh. +358 44 054 8583, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.