Meluhaittoja Imatran Sienimäessä maakaasuputkiston tyhjennyksessä 2.10.2019

Gasumin maakaasuputken tyhjennyksestä aiheutuu melua keskiviikkona 2.10.2019 klo 07-21 välillä. Yhtiö tekee muutoksia maakaasun siirtoputkistoon Imatran Sienimäessä.

Gasumin maakaasuputken liitostöistä aiheutuu melua keskiviikkona 2.10.2019 klo 7-21 välisenä aikana. Yhtiö siirtää maakaasun siirtoputkea Sienimäessä Väyläviraston tilaamana.

Melu johtuu maakaasuputken ulospuhalluksesta, puhdistuksesta ja paineistuksesta. Maakaasuputki tyhjennetään kaasusta puhaltamalla putkessa oleva kaasu ulos. Työt aiheuttavat melua noin 200 metrin päähän ja melu on lyhytaikaista. Tämän lisäksi kevyenliikenteen väylälle tulee lyhyitä katkoksia tiistaina 1.10 ja keskiviikkona 2.10.2019.

Melupaikka on Liekokatu 14.

Alueella voi esiintyä myös maakaasun hajua, mikä ei ole vaarallista. Kaasuputken tyhjennyksestä ei aiheudu muuta haittaa tai vaaraa alueen asukkaille. Yhtiö pahoittelee liitostöistä aiheutuvaa haittaa. Tiedotteen liitteenä on meluhaittatiedotekartta.

 

Imatra Sienimäki meluhaittatiedote 2.10.2019

Lisätietoja:
Joonas Peltola, liitostyöt, Viafin GAS Oy
Puh. 040 62 08 800
joonas.peltola@viafingas.com