Meluhaittoja Tuusulassa maakaasuputkiston tyhjennyksessä 4.12.2019

Gasumin maakaasuputken tyhjennyksestä aiheutuu melua keskiviikkona 4.12.2019 klo 07-21 välillä. Yhtiö tekee muutoksia maakaasun siirtoputkistoon Tuusulan Rykmentinpuistossa.

Gasumin maakaasuputken liitostöistä aiheutuu melua keskiviikkona 4.12.2019 klo 7–21 välisenä aikana kaksi kertaa kestoltaan noin 15 minuutin ajan. Yhtiö siirtää maakaasun siirtoputkea Tuusulan kunnan tilaamana. Melu johtuu maakaasuputken ulospuhalluksesta, puhdistuksesta ja paineistuksesta. Työt aiheuttavat lyhytaikaista melua noin 200 metrin päähän Hyrylän teollisuusalueella.

Melupaikka on Fallbackantie 172.

Alueella voi esiintyä myös maakaasun hajua, mikä ei ole vaarallista. Kaasuputken tyhjennyksestä ei aiheudu muuta haittaa tai vaaraa alueen asukkaille. Yhtiö pahoittelee liitostöistä aiheutuvaa melua.


Lisätietoja:
Joonas Peltola, liitostyöt, Viafin GAS Oy
Puh. 040 62 08 800