Gasum ja Outokumpu ovat allekirjoittaneet 10 vuoden sähkönhankintasopimuksen uusiutuvasta tuulienergiasta

Gasum ja Outokumpu ovat allekirjoittaneet uuden 10 vuoden sähkönhankintasopimuksen uusiutuvasta tuulienergiasta. Sopimuksella saatava tuulivoimaenergia kattaa lähes kokonaan Outokummun Kemin kaivoksen sähkönkulutuksen. Sopimuksen mukaan toimitukset alkavat kesällä 2023.

Gasum toimittaa uusiutuvaa tuulienergiaa Outokummulle 10 vuoden sähkönhankintasopimuksella. Tuulivoima on Gasumin kumppanien tuottamaa uutta tuulivoimaa Suomesta. Kumppanuus edistää Gasumin strategiaa toimittaa puhtaampaa energiaa teollisuuteen ja sähkön- ja lämmöntuotantoon.Tuulivoimasopimus on askel kohti Outokummun päästövähennystavoitteiden saavuttamista. Vähähiilisen sähkön osuuden lisääminen on yksi tärkeimmistä keinoista hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

“On hienoa laajentaa pitkään jatkunutta yhteistyötä Outokummun kanssa. Uusiutuva tuulienergia on keskeisessä roolissa siirryttäessä puhtaampaan tulevaisuuteen. Haluamme tarjota energiamarkkinoiden kattavimmat ratkaisut kumppaneidemme energiatarpeisiin ja auttaa yrityksiä saavuttamaan ympäristötavoitteensa nopeammin,” kertoo Tommy Mattila, Gasumin teollisuusliiketoiminnan johtaja.

”Uuden sopimuksen myötä voimme kasvattaa vähähiilisen sähkön jo ennestään korkeaa osuutta tuotannossamme entisestään. Tuulivoimasopimus on luontevaa jatkoa hyvälle yhteistyölle Gasumin kanssa. Tällä hetkellä operoimme yhdessä Tornion sataman LNG-terminaalia, josta saatavan nesteytetyn maakaasun avulla olemme voineet korvata propaanin tuotannossamme”, sanoo Mika Orpana, Outokummun energiahankinnasta vastaava johtaja.

”Outokumpu on sitoutunut tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin ja ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen 1,5 asteeseen. Omien toimintojen osalta tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Outokummun Euroopan toiminnoissa vähähiilisen sähkön osuus on jo nyt yli 80 prosenttia, mutta tämän osuuden kasvattaminen on tärkeää saavuttaaksemme kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteemme”, sanoo Outokummun vastuullisuusjohtaja Juha Erkkilä.

Gasum tarjoaa energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluiden lisäksi uusiutuvaa sähköä, bio- ja maakaasua teollisuuteen, merenkulkuun ja liikenteelle.

Lisätiedot:
Tommy Mattila, johtaja, teollisuus, Gasum Oy
puh. +358 40 581 9247, tommy.mattila@gasum.fi

Outokummun mediapuhelin
puh. (09) 421 3840

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi