Gasumin rahaston tutkimusapurahahaku vuodelle 2023 on auki 12.2. saakka

Gasum tukee kaasualan tutkimusta Gasumin rahastosta, joka on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta ja hallinnoinnista vastaa TES. Vuoden 2023 apurahahaku on nyt auki ja päättyy 12.2.2023.

Tukea voidaan myöntää uusiutuvien kaasujen arvoketjuja käsittelevään tutkimukseen, erityisesti aiheisiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiamurrokseen, kuten Power-to-Gas arvoketju, biokaasun arvoketjut, kaasulogistiikka tai regulaatio.

Vuonna 2022 rahastosta myönnettiin apurahoja seitsemälle henkilölle, yhteensä 74 960 euroa. Gasumin rahasto on myöntänyt apurahoja vuodesta 2005 alkaen.

Rahastosta myönnetään apurahoja väitöskirjatutkijoille päätoimiseen väitöskirjatyöhön. Poikkeustapauksissa voidaan myöntää rahoitusta myös maisteritason lopputöihin.

Hakemukset toimitetaan TES-portaalin kautta ja ne käsitellään rahaston neuvottelukunnassa, jossa on jäseninä edustajia yliopistoista, TESistä sekä Gasumilta.

Lisää tietoa:

Lue lisää Gasumin rahastosta

Tekniikan edistämissäätiö