Content image

Energia-alan historian äärellä

Hinnoittelupäällikkö Juha Kännö siirtyi Gasumille todistamaan Suomen maakaasumarkkinan avautumista. Vuosien aikana hän on päässyt hyödyntämään analyytikon asiantuntemustaan ja oppimaan uutta merkityksellisessä työssä.

Siirryin Gasumille vuonna 2016 juuri, kun Suomessa alettiin valmistella maakaasumarkkinan avautumista. Se oli historiallinen tapahtuma energiamarkkinoilla, ja pääsin mukaan valmisteluun. Myös Gasumin missio puhtaammasta energiasta on sellainen, mitä todella arvostan. Tällä työllä on todella merkitystä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutosta vastaan kamppailemisessa.

Työni hinnoittelupäällikkönä jakautuu kahteen osaan. Toimin osana portfolionhallintatiimiä, missä pääasiassa kehitän maakaasun tuote- ja sopimusrakenteita. Toimin myös tuoteomistajana tietojärjestelmien kehityksessä, eli vastaan toiminnallisuuksien määrittelystä. Työni eri osa-alueet tukevat hyvin toisiaan. Tietojärjestelmien kehityksen kannalta on tärkeää, että ymmärrän myös tuotteiden kaupallisen merkityksen.

Roolini Gasumilla on laajentunut vuosien aikana kaupalliseen suuntaan, mikä liittyy siihen, että olen ollut mukana seuraamassa maakaasumarkkinan avautumista. Olen saanut paljon oppia tekemisen kautta, ja tehtävissäni on ollut haastetta. Samalla olen pystynyt tuomaan organisaatioon omaa asiantuntemustani – työskentelin aiemmin sähkömarkkina-analyytikkona ja mallinnusasiantuntijana. On myös ollut hienoa, että olen voinut muovata toimenkuvaani sellaiseen suuntaan, mikä minua itseäni on kiinnostanut.

Viimeisten parin vuoden aikana Gasum on kasvanut paljon, ja sen myötä olen saanut monia uusia kollegoja. Moni gasumlainen tulee energia-alan ulkopuolelta, mikä tuo taloon uusia ajatuksia. On todella virkistävää, kun saa työskennellä niin monen erilaisesta taustasta tulevan ihmisen kanssa. Kaasumarkkinan avautumisen myötä myös Gasumin toimintaympäristö on muuttunut nopeasti, ja meistä on tullut yrityksenä aika ketterä. Tietenkin tämä on jatkuvan oppimisen tie, mutta on positiivista, miten nopeasti pystymme nykyään reagoimaan muutoksiin ja päivittämään liiketoimintamalliamme.