Kaasurahasto

Kaasualan tutkimusta tukemassa

Tuemme kaasualan tutkimusta ja kehitystä Gasumin kaasurahaston avulla. Lue alta henkilötarinoita apurahaa saaneista tutkijoista!


Tutkimus-ja kehitystoiminta Gasumilla

Tutkimus, teknologia ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa matkalla kohti puhdasta ja kestävää pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Kaasu- ja energia-alan edelläkävijänä Gasum panostaa uusien teknologioiden, konseptien ja energiajärjestelmien kehitykseen. Uusia ratkaisuja kehitetään jatkuvasti esimerkiksi uusiutuvan kaasun tuotannon lisäämiseksi ja kaasuverkon laajentamiseksi.

Gasumin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopistealueet voidaan jakaa kolmeen aihealueeseen:

Uusiutuva kaasu

Mädättämällä tuotettava biokaasu, sen raaka-aineet ja esikäsittelyt sekä kaasuttamalla tuotettava puupohjainen biokaasu (bio-SNG) ja lisäksi vetykaasutalous.

Energiajärjestelmät ja kaasun uudet mahdollisuudet

Uusiutuvan energian käytön vaatima joustavuus, kuten varastointikysymykset sekä energiajärjestelmien muutokset, kuten uuden tekniikan aiheuttama murros.

Kaasun käyttökohteet ja energiatehokkuus

Kaasun toimitusketjun energiatehokkuuskysymykset ja ympäristövaikutukset sekä energian loppukäytön energiatehokkuus.

 

Content image

Tutkimus- ja kehitystyö keskeisessä roolissa

Tutkimus- ja kehitystyö on Gasumilla keskeisessä roolissa esimerkiksi ympäristöystävällisen biokaasun tuotannossa ja kaupallistamisessa. Biokaasuyksikön tutkimus- ja kehitystyöhön panostetaan.