Gasumin rahasto

Kaasualan tutkimusta tukemassa

Tuemme kaasualan tutkimusta ja kehitystä Gasumin rahaston avulla. Tutustu rahastoon ja lue henkilötarinoita apurahaa saaneista tutkijoista!


HYGCEL-tutkimus- ja konsortiohanke

Gasum on mukana Hydgoren and Carbon Value Chains in Green Electrification (HYGCEL) -tutkimus- ja konsortiohankkeen julkisessa tutkimusosassa.


Yhteistyö maa- ja biokaasun vähähiilistämiseksi

Gasum ja suomalainen Hycamite TCD Technologies alkavat tutkia maa- ja biokaasun vähähiilistämistä.


Tutkimus-ja kehitystoiminta Gasumilla

Tutkimus, teknologia ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa matkalla kohti puhdasta ja kestävää pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Kaasu- ja energia-alan edelläkävijänä Gasum panostaa uusien teknologioiden, konseptien ja energiajärjestelmien kehitykseen. Uusia ratkaisuja kehitetään jatkuvasti esimerkiksi uusiutuvan kaasun tuotannon lisäämiseksi ja kaasuverkon laajentamiseksi.

Gasumin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopistealueet voidaan jakaa kolmeen aihealueeseen:

Uusiutuva kaasu

Mädättämällä tuotettava biokaasu, sen raaka-aineet ja esikäsittelyt sekä kaasuttamalla tuotettava puupohjainen biokaasu (bio-SNG) ja lisäksi vetykaasutalous.

Energiajärjestelmät ja kaasun uudet mahdollisuudet

Uusiutuvan energian käytön vaatima joustavuus, kuten varastointikysymykset sekä energiajärjestelmien muutokset, kuten uuden tekniikan aiheuttama murros. Gasum on imukana mm. Hydgoren and Carbon Value Chains in Green Electrification (HYGCEL) -tutkimus- ja konsortiohankkeen julkisessa tutkimusosassa. Lue lisää >

Kaasun käyttökohteet ja energiatehokkuus

Kaasun toimitusketjun energiatehokkuuskysymykset ja ympäristövaikutukset sekä energian loppukäytön energiatehokkuus.

Jätevesilietteiden ravinteet keskittäen kiertoon

Gasum kehittää uusia konsepteja jätevesilietteiden ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen. Biokaasuteknologialla on keskeinen rooli sekä lietteiden ravinteiden kierrätyksessä että uusiutuvan liikennepolttoaineen tuotannossa osana energiatehokasta lietteidenkäsittelyä.

Content image
Content image

Tutkimus- ja kehitystyö keskeisessä roolissa

Tutkimus- ja kehitystyö on Gasumilla keskeisessä roolissa esimerkiksi ympäristöystävällisen biokaasun tuotannossa ja kaupallistamisessa. Biokaasuyksikön tutkimus- ja kehitystyöhön panostetaan.