Tutkimus-ja kehitystoiminta Gasumilla

Jaa:

Tutkimus, teknologia ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa matkalla kohti puhdasta ja kestävää pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Kaasu- ja energia-alan edelläkävijänä Gasum panostaa uusien teknologioiden, konseptien ja energiajärjestelmien kehitykseen. Uusia ratkaisuja kehitetään jatkuvasti esimerkiksi uusiutuvan kaasun tuotannon lisäämiseksi ja kaasuverkon laajentamiseksi.

Gasumin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopistealueet voidaan jakaa kolmeen aihealueeseen:

Uusiutuva kaasu

Mädättämällä tuotettava biokaasu, sen raaka-aineet ja esikäsittelyt sekä kaasuttamalla tuotettava puupohjainen biokaasu (bio-SNG) ja lisäksi vetykaasutalous.

Energiajärjestelmät ja kaasun uudet mahdollisuudet

Uusiutuvan energian käytön vaatima joustavuus, kuten varastointikysymykset sekä energiajärjestelmien muutokset, kuten uuden tekniikan aiheuttama murros.

Kaasun käyttökohteet ja energiatehokkuus

Kaasun toimitusketjun energiatehokkuuskysymykset ja ympäristövaikutukset sekä energian loppukäytön energiatehokkuus.

 

Content image

Tutkimus- ja kehitystyö keskeisessä roolissa

Tutkimus- ja kehitystyö on Gasumilla keskeisessä roolissa esimerkiksi ympäristöystävällisen biokaasun tuotannossa ja kaupallistamisessa. Biokaasuyksikön tutkimus- ja kehitystyöhön panostetaan.

 

Power-to-Gas -konsepti tukee uusiutuvan sähkön tuotannon kehitystä 

Tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon sääriippuvuus aiheuttaa huomattavia tuotantopiikkejä- ja kuoppia. Kun suuri osuus sähkön tuotannosta katetaan tuuli- ja aurinkovoimalla, nopeat muutokset aiheuttavat ongelmia sähköverkolle ja tuotantopiikit voivat ylittää sähkön kulutuksen, kuten Tanskassa ja Saksassa on jo nähty. Tästä syystä sähköjärjestelmä vaatii tulevaisuudessa joustavuuden kehitystä – yksi vaihtoehto on sähköenergian varastointi kaasuksi Power-to-Gas -konseptin kautta.

Konseptissa sähköenergia pilkkoo elektrolyyserissä vettä hapeksi ja vedyksi. Suurin osa sähkönenergiasta päätyy vetyyn, joka voidaan hyödyntää suoraan energianlähteenä, tai jatkojalostaa esimerkiksi metaaniksi. Metaanin etu on vetyä huomattavasti helpompi käsiteltävyys. Tehokkaamman logistiikan myötä kaasuenergian käyttökohteiden määrä on laajempi: Vastaava kuin nykyisillä metaanikaasuilla, bio- ja maakaasulla.

Gasum edistää Power-to-Gas –teknologian kehitystä osallistumalla kotimaisiin tutkimus- sekä kehityshankkeisiin, kuten VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston vetämään SOLETAIR-pilottihankkeeseen.  

Tietoa liittyen koronavirusepidemiaan (COVID-19)

Lue lisää Sulje