Content image

Tutustu Gasumin kaasurahastoon

Meidän tavoitteenamme Gasumilla on rakentaa pohjoismaista kaasuekosysteemiä siltana kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tuemme kaasualan tutkimusta ja kehitystä Gasumin kaasurahaston avulla.

Lue lisää

Natalia Saukkonen: Apuraha ruokkii sisäistä motivaatiota

Natalia Saukkonen on yksi Gasumin kaasurahastosta apurahaa tutkimukseensa saaneista henkilöistä. Hänen aiheenaan on ympäristönäkökulmien ja kannattavuustavoitteiden yhteensovittaminen investointipäätöksenteossa. Tutkimus on tapaustutkimusta, joka tehdään biokaasun käytön ja tuotannon kontekstissa.

1. Miten tutkimusaiheesi liittyy kaasualan tutkimukseen?

Viimeisimmät julkaisuni käsittelevät kaasuautojen ostopäätöksiä yrityksissä ja ympäristönäkökulmien integroimista yritysten autokantapäätöksiin. Haastattelin kaasuautoihin investoineita yrityksiä heidän päätöksentekoprosessistaan ja tunnistin päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä. Tarkemmin käsittelin arvojen sekä päästö- ja kustannustietojen merkitystä päätöksenteon lopputulokseen. Kun kaasuautoinvestoinnin käynnistäneet tekijät tunnistetaan, voidaan niiden käyttöönottoa edistää myös muiden toimijoiden keskuudessa.

Seuraavaksi haluan kartoittaa laskelmia, joilla ympäristönäkökulmat voidaan sisällyttää osaksi kannattavuuslaskelmia. Tätä ymmärrystä voivat käyttää erityisesti vastuullisuusjohtajat, jotka haluavat integroida yrityksen päästötavoitteet osaksi autokantapäätöksiä.

2. Miten koet apurahan edistäneen tutkimustasi?

Kannustus ruokkii sisäistä motivaatiota jatkaa työtä. Apurahan saaminen työhöni keskeisesti liittyvältä yritykseltä on merkki siitä, että tutkimustyö koetaan hyödylliseksi ja luottamuksen arvoiseksi. Diplomi-insinöörille kertyy vaihtoehtoiskustannuksia, kun hän tekee yhteiskuntaa hyödyttävää tutkimusta yliopistolla yrityksessä työskentelyn sijaan. Apurahalla on suuri merkitys tämän ansiotuloeron pienentämisessä.

3. Mikä on ollut työskennellessäsi antoisinta?

Antoisinta tutkijan työssä on päästä keskustelemaan eri toimijoiden kanssa ja jäsentää heidän kanssaan yhteiskunnassa tarvittavaa kestävyysmurrosta. Teen töitä poikkitieteellisessä tutkijatyötilassa Nessling Nestissä, jossa kohtaavat ympäristön suojelusta kiinnostuneet eri alojen tutkijat. Keskustelut luonnontieteilijöiden kanssa ovat lisänneet ymmärrystäni luonnon kantokyvyn rajoista ja ilmastonmuutoksesta. Yhteiskuntatieteilijöiltä taas olen saanut näkemystä siitä, kuinka kestävyyttä edistetään yhteiskunnan eri tasoilla. Haluan valjastaa tätä ymmärrystä liike-elämän käyttöön.

4. Mitä teet tutkimustyön vastapainoksi?

Kunnostan vapaa-ajallani vanhoja huonekaluja ja liikun luonnossa. Juuri nyt herättelen henkiin vanhaa 50-luvun keittiötä ja haaveilen kesäretkestä Urho Kekkosen kansallispuistoon.