Tekniikan edistämissäätiö

Apurahojen hakemisen ajankohdat löytyvät Tekniikan edistämissäätiön sivulta.


Jaetut apurahat

Katso jaetut apurahat ja niiden saajat:

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Kaasualan tutkimusta tukemassa

Lue henkilötarinoita apurahaa jo saaneista tutkijoista!


Kaasurahasto myöntää apurahoja tutkijoille

Meidän tavoitteenamme Gasumilla on rakentaa pohjoismaista kaasuekosysteemiä siltana kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tuemme kaasualan tutkimusta ja kehitystä Gasumin kaasurahaston avulla.

Rahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta ja hallinnoinnista vastaa TES.

Vuoden 2022 apurahojen hakuaika on 10.1.—11.2.2022. Hakuilmoitus löytyy TES:n verkkosivuilta.

Vuonna 2021 kaasurahastosta myönnettiin 6 apurahaa, yhteensä 63 000 euroa. Vuonna 2020 kaasurahastosta myönnettiin 8 apurahaa, yhteensä 75 000 Euroa. Vuonna 2019 Gasumin kaasurahastosta myönnettiin 8 apurahaa, arvoltaan 62 200 euroa. 2018 kaasurahastosta myönnettiin 7 apurahaa, arvoltaan 40 800 euroa. Vuonna 2017 kaasurahastosta myönnettiin 12 apurahaa, arvoltaan 81 000 euroa. Apurahoja on myönnetty vuodesta 2005 alkaen.

Kaasurahaston tavoite ja aihealueet

Kaasurahaston tavoitteena on vastata yhteiskunnan muutoshaasteeseen kehittämällä kaasuun perustuvia energiaratkaisuja ja tuottamalla kaasualan kehitystä tukevaa tietoa.

Tuettavat aihealueet voivat koskea esimerkiksi:

  • kaasuun liittyvää kierto- ja biotaloutta

  • kaasun kuljettamista ja logistiikkaa

  • kaasun käyttöä edistäviä hajautettuja energiaratkaisuja tai

  • kaasuun perustuva energian varastointiteknologioita (esim. power-to-gas).

Kuka voi hakea apurahoja?

Tavoitteiden toteuttamiseksi rahastosta myönnetään apurahoja jatko-opiskelijoille väitöskirjatyöhön. Poikkeustapauksissa voidaan myöntää rahoitusta myös korkeatasoisiin maisteritason lopputöihin. Tukea myönnetään Suomessa tehtävään tutkimukseen mukaan lukien mahdolliset työn ulkomaanjaksot.

Kaasurahaston tavoitteena on tukea päätoimista tutkimusta. Päätoimista tutkimusta pyritään tukemaan kokopäivärahojen avulla. Lisäksi kaasurahasto pyrkii opiskelijan pitkäjänteiseen rahoittamiseen. Näin ollen rahaston kautta on mahdollista hakea rahoitusta myös useampana peräkkäisenä vuotena. Tämä edellyttää kuitenkin näyttöä edistymisestä. Edistyminen tulee käydä ilmi sekä hakemuksesta että työn ohjaajan tai valvojan suosituskirjeestä.

Apuraha on myös mahdollista yhdistää muuhun palkkaan, esimerkiksi yliopistolta.

Miten hakemuksia toimitetaan ja arvioidaan?

Hakemukset toimitetaan TES-portaalin kautta. Hakemukset voi osoittaa suoraan Gasumin kaasurahastolle, mutta myös muita TES:lle osoitettuja, kaasurahaston toimintakenttään soveltuvia hakemuksia pyritään ohjamaan rahaston arvioitavaksi.

Kaasurahastolle osoitetut hakemukset käsitellään rahaston neuvottelukunnassa. Sen puheenjohtaja on TkT Lars Gädda ja muita jäseniä ovat professori Jukka Rintala Tampereen yliopistosta, professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Marianna Jokila Tekniikan edistämissäätiöstä ja Gasumin biokaasun johtaja, TkT Johan Grön.

Lopulliset päätökset apurahoista tekee TES:n hallitus.