Yhteystiedot

Vähäjoentie 182
32610 Vampula

Laitospäällikkö
Kimmo Routamaa
p. 040 160 9740
kimmo.routamaa@gasum.com

Päivystysnumero 040 160 9745

Käyttöönottovuosi: 
2010

Jätteenkäsittelykapasiteetti: 
60 000 tn/a

Kaasuntuottokapasiteetti: 
35 GWh/a

Biokaasuprosessi:
mesofiilinen

Huittisten biokaasulaitos

Jaa:

Huittisten biokaasulaitos käsittelee useamman kunnan ja kaupungin puhdistamolietteitä, paikallisten sikaloiden lietteitä sekä elintarviketeollisuuden lietemäisiä sivuvirtoja. Laitoksella saatavaa biokaasua käytetään lähellä sijaitsevan teollisuuden prosessissa sekä laitoksen omassa CHP-koneessa.Lisäksi laitokselta myydään lämpöä muutamalle alueen sikalalle.

Biokaasulaitoksella syntyvää hygienisoitua käsittelyjäännöstä käytetään lannoitevalmisteena maataloudessa. Lingottua kiinteää jäännöstä käytetään mullan valmistuksessa sekä lannoitevalmisteena maataloudessa sellaisenaan. Lingoilta saatava rejektivesi kierrätetään takaisin prosessin alkuun, minkä ansiosta laitoksen raakaveden kulutusta saadaan vähennettyä.