Yhteystiedot

Vähäjoentie 182
32610 Vampula

Laitospäällikkö
Kimmo Routamaa
p. 040 160 9740
kimmo.routamaa@gasum.com

Päivystysnumero
p. 040 160 9745

Katso turvallisuusperehdytykset:

Vierailija

Kuljettaja

Käyttöönottovuosi: 
2010

Jätteenkäsittelykapasiteetti: 
60 000 tn/a

Kaasuntuottokapasiteetti: 
35 GWh/a

Biokaasuprosessi:
mesofiilinen

Huittisten biokaasulaitos

Huittisten biokaasulaitos käsittelee useamman kunnan ja kaupungin puhdistamolietteitä, paikallisten sikaloiden lietteitä sekä elintarviketeollisuuden lietemäisiä sivuvirtoja. Laitoksella saatavaa biokaasua käytetään lähellä sijaitsevan teollisuuden prosessissa sekä jalostetaan liikennepolttoaineeksi. Lisäksi laitokselta myydään lämpöä muutamalle alueen sikalalle.

Gasum suunnittelee yhteistyössä HKScanin kanssa Huittisten biokaasulaitoksen syötteen vaihtamista lantapohjaiseksi. Laitos käyttäisi biokaasun tuotannon pääasiallisena raaka-aineena seudun sian- ja karjanlantaa. HKScanin sianlihan sopimustuottaja Emomylly Oy on myös sitoutunut mukaan hankkeeseen yhtenä monista HKScanin sopimuskumppaneista. Lue lisää >

Biokaasulaitoksella syntyvää hygienisoitua käsittelyjäännöstä käytetään lannoitevalmisteena maataloudessa. Lingottua kiinteää jäännöstä käytetään mullan valmistuksessa sekä lannoitevalmisteena maataloudessa sellaisenaan. Lingoilta saatava rejektivesi kierrätetään takaisin prosessin alkuun, minkä ansiosta laitoksen raakaveden kulutusta saadaan vähennettyä. Lue lisää >

Huittisten biokaasulaitos on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001 vaatimusten mukaisesti. Laatua, ympäristöä, työturvallisuutta ja energiaa koskevat standardien mukainen toiminta parantaa Gasumin kilpailukykyä ja niiden hyödyt kertautuvat myös asiakkaille. Lue lisää >