Olli Nevalainen Gasum

Olli Nevalainen

Product Manager, biokaasu
p. 041 4683 883
olli.nevalainen@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Kiinnostuitko biokaasusertifikaattijärjestelmästä?

Lisätietoa Gasumin ylläpitämästä sertifikaattijärjestelmästä löydät täältä.


Vaikuta valitsemalla biokaasu

Jaa:

Gasum jakelee biokaasua asiakkailleen olemassa olevan maakaasuputkiverkoston kautta tai erillisten säiliöiden avulla esimerkiksi kaasutankkausasemille, jotka eivät sijaitse putkiverkoston alueella. Koska jalostettu biokaasu ja maakaasu ovat kemialliselta koostumukseltaan samanlaisia, pääasiassa metaania sisältäviä energiakaasuja, voidaan niitä sekoittaa keskenään ja varastoida samaan kaasuverkostoon tai säiliöön.

Kun asiakas ostaa biokaasua esimerkiksi tankkausasemalla, hän maksaa kaasusta biokaasun tuottajalle, vaikka kaasuverkostoon säilötystä metaanikaasusta suurin osa on maakaasua. Tämä onnistuu taseperiaatteen avulla vastaavasti kuin sähkömarkkinoilla: Kun ostat tuulisähköä, sähköenergiasi ei välttämättä ole peräisin juuri tuulivoimasta, mutta taseeseen syötetään aina yhtä paljon tuulisähköä kuin sitä kulutetaan. Samoin biokaasutaseeseen syötetään aina sama määrä biokaasua kuin sitä kulutetaan esim. eri tankkausasemilla ja myyty biokaasu tilitetään aina biokaasun verkkoon syöttäjälle.

Gasumin biokaasun ainetasetta hallinnoidaan biokaasusertifikaattijärjestelmän avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun biokaasua syötetään kaasuverkostoon, jokaista megawattituntia kohden luodaan järjestelmään yksi biokaasusertifikaatti. Kun biokaasua myydään, järjestelmästä mitätöidään vastaava määrä sertifikaatteja. Näin varmistetaan, että biokaasua myydään tuotettua vastaava määrä, eikä sitä voida myydä useampaan kertaan eri käyttökohteisiin. Jokainen yksittäinen biokaasusertifikaatti on yksilöllisesti numeroitu, jolloin biokaasun alkuperäinen tuotantopaikka ja -aika sekä sen tuottamiseen käytetyt raaka-aineet ovat jäljitettävissä.

Myös kaasuverkon ulkopuolella sijaitsevat Gasumin kaasutankkausasemat kuuluvat Gasumin ainetaseeseen eli sertifikaatteja mitätöidään kyseisiltä asemilta myytyjen biokaasumäärien mukaisesti.

Biokaasun erillistä ainetasetta ylläpitämällä mahdollistetaan se, että biokaasua voidaan jaella energia- ja kustannustehokkaasti olemassa olevaa infrastruktuuria – eli kaasuverkostoa – hyödyntäen. Vaikka biokaasu verkostoon syötettäessä sekoittuu maakaasun joukkoon ja asiakkaille jaeltu kaasu on käytännössä aineelliselta koostumukseltaan biokaasun ja maakaasun seosta, voidaan ainetaseen ja sertifikaattijärjestelmän avulla kohdentaa verkostoon syötetty biokaasu sen valinneiden asiakkaiden käyttöön. Asiakkaalle myytyä biokaasua vastaa siis aina konkreettisesti Suomessa (Suomenoja, Espoo; Mäkikylä, Kouvola; Kujala, Lahti; Riihimäki) tuotettu ja Gasumin verkostoon syöttämä biokaasu.

Gasumin kaasuverkostoon liitetyt tankkausasemat ja verkostoon syötettävä biokaasu kuuluvat Gasumin kestävyysjärjestelmän piiriin. Kestävyysjärjestelmä on ns. kestävyyslain (Laki biopolttoaineista ja bionesteistä 393/2013) mukainen menettely, jonka avulla varmistetaan, että kulutukseen luovutetut biopolttoaineet täyttävät laissa asetetut kestävyyskriteerit. Vaatimusten täyttymistä valvoo Suomessa Energiavirasto, jolle toimitetaan vuosittain kestävyyskriteeriselvitys. Selvityksen pohjana olevat kestävyysjärjestelmästä saatavat tiedot sekä järjestelmän vaatimustenmukainen toiminta tarkastetaan vuosittain ulkopuolisen ja riippumattoman todentajan toimesta. Gasumin kestävyysjärjestelmän tarkastajana toimii DNV GL Business Assurance Finland Oy, joka on Energiaviraston hyväksymä kestävyyslain mukainen todentaja.