Maakaasun siirtoverkosto Suomessa

Jaa:

Gasum omistaa Suomen maakaasun siirtoputkiston ja vastaa kaasun siirrosta asiakkaille. Siirtoverkostoon syötetään Imatran vastaanottoaseman kautta Suomeen tulevaa maakaasua Venäjältä sekä kotimaista biokaasua suomalaisilta biokaasulaitoksilta.

Maakaasun hankinta

Suomella ei ole omia maakaasuvaroja ja kaikki Suomessa käytettävä maakaasu hankitaan pitkäaikaisilla hankintasopimuksilla Venäjältä. Maakaasu tuodaan Venäjältä Suomeen kaasuputkiverkostoa pitkin. Länsi-Siperian kaasukentät sijaitsevat noin 3 300 kilometrin päässä Suomen rajasta.

Maakaasu tuodaan rajan yli Imatralle kahden siirtoputken avulla. Kahdella siirtoputkella varmistetaan kaasun toimitusvarmuus myös mahdollisten putkirikkojen aikana. Imatralla maahan tuotavan maakaasun määrä mitataan ja sen laatu tarkistetaan. Imatran vastaanottoasemalta maakaasu siirretään asiakkaille siirto- ja jakeluverkostoputkistoa pitkin.

Siirtoverkosto palvelee myös biokaasua

Maakaasun lisäksi kaasun siirtoverkostoon syötetään myös uusiutuvaa biokaasua neljältä eri biokaasulaitokselta Suomessa. Biokaasulaitokset sijaitsevat Espoossa, Kouvolassa, Lahdessa ja Riihimäellä. 

Tutustu tarkemmin kaasun siirtoputkiverkoston infrastruktuuriin