Maakaasun siirtoverkosto Suomessa

Gasum omistaa Suomen maakaasun siirtoputkiston ja vastaa kaasun siirrosta asiakkaille. Siirtoverkostoon syötetään Imatran vastaanottoaseman kautta Suomeen tulevaa maakaasua ja kotimaista biokaasua suomalaisilta biokaasulaitoksilta.

Alla on kuvattu siirtoputkiverkostoon liittyvä infrastruktuuri.

Siirtoputkisto

Putket ovat teräsputkia, joista suurin osa on pinnoitettu polyeteenimuovilla. Pinnoitteen antamaa korroosiosuojausta täydentää katodinen suojausjärjestelmä. Siirtoverkoston vanhimmat osat on otettu käyttöön vuonna 1974. Suomen siirtoverkosto ei sisällä ollenkaan meriputkia.

Kompressoriasemat

Kompressoriasemien avulla nostettaan kaasun painetta ja siten lisätään maakaasuverkoston siirtokapasiteettia. 3 kompressoriasemaa (Imatra, Kouvola, Mäntsälä), yhteensä 9 kpl turbokompressoreita, joiden akseliteho on yhteensä 64 MW.


Venttiiliasemat

Siirtoputkistossa on 8 - 32 km välein venttiiliasemia, joiden linjasulkuventtiileillä voidaan tarvittaessa katkaista kaasun siirto ja jakelu sekä tyhjentää putki kaasusta ulospuhaltamalla. 166 kpl, joista 40 kpl kaukovalvottuja.

Linkkiasemat

Valvonta- ja hälytystiedot verkoston alueelta välitetään Kouvolaan keskusvalvomoon maakaasuverkoston omaan tiedonsiirtojärjestelmään kuuluvien linkkiasemien kautta. 15 kpl

Paineenvähennysasemat

Siirtoputkistosta kaasu johdetaan paineenvähennysasemille, joiden tehtävänä on alentaa siirtoputkiston paine asiakkaalle sopivaksi. 135 kpl

Kaasun hajustus

Kaasu hajustetaan ennen sen toimittamista asiakkaalle. Erityistapauksissa kaasu voidaan toimittaa hajustamattomana, mutta siihen tarvitaan viranomaisen lupa.

Siirtoputkiston halkaisija

Siirtoputkiston halkaisija vaihtelee DN1000 - DN100 välillä. Laskennallinen keskimääräinen halkaisija on DN500.

Käytössä olevat tietojärjestelmät:

Verkostotietokanta PIMS

Valvontajärjestelmä SCADA

Muuta:

80% putkista voidaan tarkastaa sisäpuolisesti. Yhteenliityntäpisteet muihin siirtoverkostoihin.

Määrä: 1 kpl, fyysinen yhteenliityntäpiste Imatra / Gazprom (RU)

Taseselvitysalueet Gasum Oy:n omistama siirtoverkosto kuuluu kokonaisuudessaan yhteen taseselvitysalueeseen.

Biokaasun verkkoonsyöttö

Määrä: 4 kpl
Sijainnit:

Mäkikylän biokaasulaitos / Kouvola

Suomenojan biokaasulaitos / Espoo

Kujalan biokaasulaitos / Lahti

Riihimäen biokaasulaitos / Riihimäki