Birdview on Helsinki Finland during summer

Maakaasumarkkina Suomessa

Suomessa maakaasua käytetään erityisesti teollisuudessa, kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa, merenkulussa ja raskaassa liikenteessä. Maakaasun käyttö kasvaa kylminä talvikuukausina, jolloin sen avulla voidaan tasata energian kulutushuippuja.

Maakaasun osuus Suomen energiankulutuksesta on noin viisi prosenttia. Suomi kuuluu Viron ja Latvian kanssa samaan maakaasun markkina-alueeseen. Suomen kaasuverkostoon toimitetaan maakaasua Suomen ja Viron välisen Baltic Connector -yhdysputken kautta. Putki avattiin vuoden 2020 alussa samaan aikaan, kun maakaasumarkkina Suomessa vapautui kilpailulle.

Suomen kaasuverkosta vastaava Gasgrid Finland Oy ja yhdysvaltalainen Excelerate Energy, Inc. sopivat toukokuussa 2022 LNG-terminaalilaivan vuokrauksesta. Inkoon syvävesisatamaan sijoittuva LNG-terminaalilaiva Exemplar turvaa Suomen huoltovarmuutta. Alus palvelee samalla laajemmin koko Itämeren alueen tarpeita.

Kaasuverkosto Suomen ja Baltian välillä
Kaasuverkosto Suomen ja Baltian välillä

Maakaasutoimitukset Venäjältä päättyneet

Gasumilla on ollut venäläisen Gazprom Exportin kanssa pitkäaikainen maakaasun hankintasopimus, ja yhtiöt ovat neuvotelleet sopimukseen liittyvistä yksityiskohdista syksystä 2021 lähtien. Venäläinen Gazprom Export esitti huhtikuussa 2022 Gasumille vaateen, jossa hankintasopimuksessa sovitut maksut tulisi jatkossa maksaa eurojen sijaan ruplissa. Tämän lisäksi Gazprom Export on esittänyt Gasumille muitakin sopimukseen liittyviä vaateita. Gasum ei hyväksynyt esitettyjä vaateita, vaan vei asian hankintasopimuksen mukaisesti käsiteltäväksi välimiesmenettelyyn. Kaasutoimitukset Venäjältä Imatran syöttöpisteen kautta Suomeen keskeytettiin Gazprom Exportin toimesta 21.5.2022. Tämän jälkeen Gasum on toimittanut maakaasuasiakkailleen maakaasua muista lähteistä Balticconnector-putken kautta, eikä toimitusten päättyminen Venäjältä ole vaikuttanut Suomen maakaasumarkkinoiden toimintaan tai kaasun saatavuuteen.

Gasumin ja Gazprom Exportin välimiesneuvottelut ovat päättyneet eivätkä osapuolet kyenneet ratkaisemaan tilannetta välimiesoikeuden asettamassa ajassa. Siksi Gasum 22. toukokuuta 2023 purki Gasumin ja Gazprom Exportin välisen pitkäaikaisen putkimaakaasun hankintasopimuksen.

Maakaasumarkkinoilla kaasun hankinta koostuu kaasuenergiasta ja siirtokapasiteetista

Maakaasumarkkinan vapauduttua kilpailulle kaasuenergian hankinta on eriytetty kaasun siirrosta. Kaasuenergiasta käydään kauppaa kahdenvälisillä sopimuksilla eri hintaindekseihin perustuen tai Suomen ja Baltian välisessä kaasupörssissä. Kaasun siirtokapasiteetti varataan erikseen Suomen siirtoverkon haltijalta.

Maakaasumarkkinalla toimiminen edellyttää rekisteröitymistä vähintään yhden roolin haltijaksi.

  • Trader-roolissa voi käydä kauppaa kaasuenergiasta suoraan Get Baltic -kaasupörssissä.

  • Shipper-roolissa voi varata kaasun siirtokapasiteettia Suomen siirtoverkon haltijalta.

  • Tasevastaavan rooli antaa mahdollisuuden vastata hankitun ja kulutetun kaasun tasehallinnasta.

Kaasun loppukäyttäjän on niin ikään mahdollista hankkia kaasuenergiaa ja kaasun siirtokapasiteettia sekä kaasun tasehallinta kahdenvälisillä sopimuksilla. Tällöin kaasun käyttäjä toimii markkinoilla ainoastaan kaasun loppukäyttäjän roolissa.

Maakaasun vähittäismyynti Suomessa

Gasumin julkiset maakaasun vähittäismyynnin myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräytymisperusteet löytyvät maksuttomasta Gasum Online -järjestelmästä. Tunnukset järjestelmään luodaan pyynnöstä siirtoverkonhaltijan markkinaosapuolirekisteriin rekisteröityneille tahoille. Tunnuksia koskevissa asioissa voitte olla yhteydessä asiakaspalvelu@gasum.com.