Tankkaa rajattomasti 69 €/ kk

Tutustu
Gasum Kaasuauto

Tankkaa rajattomasti 69 euroa / kk

Tutustu
Content image

Tilaa tankkausasemien huoltotiedotteet tekstiviestinä

Saamamme asiakaspalautteen pohjalta kehitämme tiedottamista tankkausasemien huoltokatkoista. Jatkossa voit tilata tiedon Gasumin kaasutankkausasemien käyttö- ja huoltokatkoista tekstiviestinä puhelimeesi.


Lue lisää
23.01.2017

DNV GL myönsi Gasumin biokaasulaitoksille laatuserfikaatin

DNV GL myönsi Gasumin Honkajoen, Huittisten, Kuopion, Oulun ja Riihimäen biokaasulaitoksille standardin ISO 9001 mukaisen laatujärjestelmäsertifikaatin tammikuusta 2017 lähtien. Biokaasulaitosten toiminnot on integroitu Gasumin serfioituun laatujärjestelmään.

Gasumin laatujärjestelmän tarkoituksena ja tavoitteena on systemaattisten toimintatapojen kehittäminen, joiden pyrkimyksenä on jatkuva toiminnan kehittäminen ja erityisesti asiakkaiden odotuksien, vaatimusten ja tarpeiden täyttäminen. Asiakkaat ja heidän odotuksensa ovat aina huomion keskiössä.

Gasum on Pohjoismaiden johtava kaasutoimija ja biohajoavien jätteiden ja muiden biomassojen käsittelijä sekä biokaasun ja kierrätysravinteiden tuottaja.

Gasum-konserniin kuuluvat 12 biokaasulaitosta sijaitsevat  Huittisissa, Honkajoella, Kuopiossa, Oulussa, Riihimäellä, Turussa ja Vehmaalla sekä Ruotsin Jordbergassa, Katrineholmissa, Lidköpingissä, Örebrossa ja Västeråsissa. Lisäksi Gasumilla on 50 prosentin omistusosuus Vadsbo Biogasissa Ruotsissa. Gasum tuottaa biokaasua myös yhteistyökumppaneiden kanssa Espoossa, Kouvolassa ja Lahdessa.

Gasumilla on myös yhteistyö kierrätyslannoitteiden valmistuksessa ravinneyhteistyökumppanin Soilfoodin kanssa. Soilfood jalostaa biokaasun tuotannon mädätysjäännöksestä kierrätyslannoitteita maatalouteen.

 

Lisätietoja:
Terhi Rauhamäki, laatupäällikkö, Gasum
P. 050 312 4624, etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Energiayhtiö Gasum, puhtaampaa energiaa, tutustu yhtiöömme.

Lue lisää
17.01.2017

Gasumin asiakaslehti sai lukijoiltaan positiivista palautetta

Tuoreen lukijatutkimuksen mukaan Gasumin asiakas- ja sidosryhmälehti Gasetti on lukijoidensa keskuudessa todella pidetty. Otavamedia OMAn joulu-tammikuun vaihteessa toteuttamaan kyselyyn vastasi noin 450 Gasetin lukijaa.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin, mitä lehden lukijakunta ajatteli lehdestä, ja millaiset sisällöt lukijoihin vetosivat. Tulokset olivat kauttaaltaan positiivisia – yli kaksi kolmasosaa vastaajista antoi lehdelle yleisarvosanaksi joko neljä tai täydet viisi pistettä.

Lukijatutkimuksen mukaan useimmat Gasetin lukijat tarttuivat lehden paperiseen versioon. Jopa neljä viidestä vastaajasta koki sen vastaavan parhaiten heidän tarpeitaan lukijana. Yksi lukijoista perusteli lehtiversion suosimista sillä, että paperisena lehti on helppo viedä työpaikan taukohuoneeseen muidenkin luettavaksi. Joka neljäs vastaajista luki Gasetin juttuja myös sen verkosta.

”Olemme tyytyväisiä asiakkaille- ja sidosryhmille suunnatun Gasetin lukijatutkimuksen tuloksiin. Lukijat arvostavat laadukasta, hyvin toimitettua sisältöä ajankohtaisista ja tärkeiksi koetuista teemoista. Lukijoiden ajatukset kiinnostavista sisällöistä osuvat hyvin yksiin omiemme kanssa, joten tästä on hyvä jatkaa lehden kehittämistä. Moni kertoi säästävänsä lehden tai antavansa sen eteenpäin kollegalle luettavaksi," kertoo lehden päätoimittaja ja viestintäpäällikkö Anna Ailio Gasumilta.

Gasumin asiakas- ja sidosrymälehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa painettuna ja verkossa. Julkaisuissa käsitellään energia- ja kaasualaa eri teemojen kautta. Lehdessä nostetaan esiin myös tärkeitä alan trendejä ja uutisia kaasusta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Lehdessä on aina myös asiakasesimerkkejä, joissa kerrotaan, millä tavoin Gasum laajentaa asiakkaidensa kanssa yhteistyössä pohjoismaista kaasuekosysteemiä.

Uusimman lehden löydät osoitteesta www.gasetti.fi, tai voit tilata lehden painettuna viestinnästä.

Lisätietoja:
Anna Ailio, viestintäpäällikkö, Gasum
p. 050 4690 114, etunimi.sukunimi@gasum.fi

Energiayhtiö Gasum, puhtaampaa energiaa, tutustu yhtiöömme.

Lue lisää
17.01.2017

Gasumin uusi yritysvastuuohjelma ja tavoitteet – Kohti puhtaampaa huomista

Gasumin yritysvastuuohjelma on päivitetty ja uudet yritysvastuun tavoitteet asetettu. Gasumin arvolauseen ”Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia” mukaisesti vastuullisuus on keskeinen arvo, jota viedään eteenpäin yritysvastuuohjelman kautta. Ohjelma edistää yhtiön strategian mukaisesti kestävää kehitystä. Ohjelman etenemistä seurataan ja keskeisimmät tulokset viestitään vuosittain yritysvastuuraportissamme.

Yritysvastuuohjelma tukee yhtiön strategiaa ohjaamalla vastuullisuustyötä. Ohjelmassa olemme tiivistäneet yritysvastuun kannalta olennaiset asiat neljään teemaan ja niiden alla oleviin näkökohtiin. Näiden pohjalta on asetettu yritysvastuun tavoitteet. Teemat ja näkökohdat ovat merkittäviä yhtiön taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten kannalta tai ovat tärkeitä yhtiön eri sidosryhmille.

Seuraavassa on esitetty Gasumin yritysvastuun teemat ja näkökohdat sekä tavoitteet:

Hiilineutraali tulevaisuus ja innovaatiot

 • Päästöjä vähentävät ratkaisut
 • Kaasumarkkinoiden laajentuminen
 • Uusien liiketoimintamallien ja kumppanuuksien kehittäminen
 • Kaasun kilpailukyky

Tavoitteet

 • Kohdennamme T&K-toimintaa bioperäisen tuotannon kasvattamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.
 • Kasvatamme biokaasumarkkinan laajuutta vuositasolla terawattituntiluokkaan Suomessa vuoteen 2025 mennessä.
 • Luomme uusia liiketoimintakumppanuuksia ja hyödynnämme uutta teknologiaa.

Parempi yhteiskunta sidosryhmien kanssa

 • Avoimuus, läpinäkyvyys ja aktiivinen vuoropuhelu
 • Investoinnit ja verot
 • Henkilöstön työhyvinvointi ja ammattitaito

Tavoitteet

 • Investoimme pohjoismaihin ja vahvistamme osaltamme kansallista kauppatasetta
 • Kehitämme osaamistamme strategian toteuttamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Turvallisuuden ja toimitusvarmuuden edelläkävijä

 • Kaasun turvallisen käytön edistäminen
 • Yritys- ja henkilöturvallisuus
 • Toimitusten luotettavuus
 • Työssämme ei aiheudu tapaturmia tai onnettomuuksia
 • Kaasun toimituksessa ei tapahdu ennakoimattomia keskeytyksiä

Tavoitteet 

 • Kaasun turvallisen käytön edistäminen
 • Yritys- ja henkilöturvallisuus
 • Toimitusten luotettavuus

Elinkaarenaikaisten vaikutusten ymmärtäminen

 • Toimitusketjun tehokkuus ja vaikutukset
 • Käytön vaikutukset
 • Toimittajien vastuullisuus
 • Edistämme siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.
 • Saavutamme energiansäästötoimenpiteillä 7,5 % vähenemän energiankäytössä vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2015.
 • Varmistamme vastuullisuuden toteutumisen toimitusketjussa yhteistyössä toimittajiemme kanssa.

Tavoitteet 

 • Edistämme siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.
 • Saavutamme energiansäästötoimenpiteillä 7,5 % vähenemän energiankäytössä vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2015.
 • Varmistamme vastuullisuuden toteutumisen toimitusketjussa yhteistyössä toimittajiemme kanssa.

 

Lisätietoja:
Juha Häkämies, johtaja, strategia, Gasum
puh. 0400 770577, etunimi.sukunimi@gasum.fi

Energisyhtiö Gasum, puhtaampaa energiaa, tutustu yhtiöömme.

 

Lue lisää
Kaasuautokilpailu

Vuosi kaasu-Audin ratissa

Espoolainen Raki Salmela voitti Gasumin Roadtrip-kilpailussa vuodeksi kaasukäyttöisen Audi A3 G-tronin. Miltä ensimmäiset viikot auton ratissa tuntuivat?


Lue lisää