Tankkaa puhtaasti kotimaista 89€/kk

Tankkaa puhtaasti kotimaista 89€/kk

Tutustu
Content image

Kokemuksia kaasuautoilusta

Kaasuautobuumi laajenee autoilija kerrallaan. Tapasimme neljä kuskia eri puolilta Suomea ja kysyimme, miksi he päättivät hankkia kaasuauton ja millaista sillä on ajella. Tutustu tarinoihin!


13.04.2018

Elisabet Salander Björklund Gasumin hallitukseen

Gasum Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 13.4.2018 Helsingissä.

Yhtiökokous nimitti Gasumin hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle. Hallitukseen valittiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Juha Rantanen, Stein Dale, Elina Engman, Timo Koponen, Päivi Pesola ja Jarmo Väisänen. Uutena jäsenenä Gasumin hallitukseen valittiin Elisabet Salander Björklund. Vuorineuvos Juha Rantanen valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen uudella jäsenellä Elisabet Salander Björklundilla (s. 1958, M.Sc (For.)) on yli 30 vuoden kokemus metsäteollisuuden alalta. Hän on toiminut Bergvik Skog AB:n toimitusjohtajana vuodesta 2010 lähtien ja sitä ennen useissa ylemmän johdon tehtävissä Stora Enso Oyj:ssä ja AssiDomän AB:ssa.

Lisätietoja:
Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy, puh. 050 469 0114, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Lue lisää
12.04.2018

Jätevesilietteiden käyttö biokaasun ja lannoitteiden tuotannossa tutkitusti turvallista

Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa tutkimuksessa selvitettiin jätevesilietefosforin pitkäkestoista lannoitusvaikutusta ohraan ja raiheinään sekä haitta-aineiden kulkeutumista kasveihin. Tutkimuksen mukaan jätevesilietteiden sisältämät haitta-aineet eivät siirtyneet maanpäällisiin kasvinosiin. Gasum käyttää jätevedenpuhdistamoiden lietettä noin 200 000 tonnia vuodessa biokaasun ja lannoitteiden tuotannossa. Yhtiö käsittelee koko Suomen yhdyskuntien puhdistamolietteistä tällä hetkellä noin neljänneksen.

Gasum käsittelee koko Suomen yhdyskuntien jätevesipuhdistamolietteistä tällä hetkellä merkittävän osan, arviolta noin neljänneksen. Puhdistamolietteet ovat merkittävä biokaasun ja kierrätysravinteiden raaka-aine. Luonnonvarakeskus Luken koordinoima tutkimus vahvistaa yhtiön näkemystä, että jätevesilietteitä on turvallista käyttää biokaasun ja lannoitteiden tuotannossa.

”Luonnonvarakeskuksen tuore tutkimus osoittaa puhdistamolietteellä lannoitetun viljan olevan haitta-aine vapaata. Haitta-aineet eivät ole kulkeutuneet viljaan. Tutkimustulokset vahvistavat näkemystämme ja tukevat Eviran hyväksyntää mädätysjäännöksen lannoitekäytölle. Puhdistamolietepohjaisen mädätysjäännöksen lannoitekäyttö ei ole kiellettyä. Ne ovat aina tarkkaan hygienisoitu, jolloin niissä mahdolliset taudinaiheuttajat tuhoutuvat. Kierrätyslannoitteiden laadun varmistamiseksi esimerkiksi Ruotsissa on Revaq -sertifiointijärjestelmä puhdistamolietteille, jonka myötä niistä tuotettujen ravinteiden lannoitekäytön laatu on parantunut. Haemme koko ajan uusia mädätysjäännöksen käsittelyratkaisuja ja käyttömahdollisuuksia”, sanoo Gasumin biokaasun tuotantojohtaja Ari Suomilammi.

Gasumin usean laitoksen verkosto mahdollistaa erityyppisten biomassajakeiden käsittelyn keskittämisen tietyille biokaasulaitoksille. Yhtiö laajentaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mädätysjäännöksen käyttömahdollisuuksia tuotantoverkostossaan. Gasum tuottaa jätevesilietteistä biokaasua erityisesti liikenteen käyttöön. Biojätteissä ja puhdistamolietteissä olevan energian arvo maksimoituu biokaasun liikennekäytössä, mutta sitä voidaan myös käyttää lämmön ja sähkön tuotannossa, teollisuudessa ja kotitalouksissa. Lannoitevalmisteita syntyy biokaasun sivutuotteena valtakunnallisesti seitsemässä teollisen kokoluokan biokaasulaitoksessa Suomessa yhteensä noin 500 000 tn/vuodessa ja Ruotsissa viidessä biokaasulaitoksessa reilut 400 000 tn/vuodessa.

Yhtiö käyttää jatkossakin yhdyskuntienpuhdistamolietteitä biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannossa. EU:n kiertotaloustavoitteet ohjaavat yhä enenevässä määrin lietteitä ja biojätteitä käsittelymuotoihin, jossa sivuvirroista saadaan suurin hyöty irti. Näiden tavoitteiden mukaan yhdyskuntien jätteistä 65 % tulee kierrättää vuoteen 2030 mennessä. Nykyisin vastaava taso on Suomessa keskimäärin 30–35 %.

Faktalaatikko:

  • Gasum edistää kiertotaloutta ja on Pohjoismaiden johtava biohajoavien jätteiden käsittelijä ja biokaasun tarjoaja. Yhtiö käsittelee kahdessatoista biokaasulaitoksessaan biomassoja noin 800 000 t/vuosi ja tuottaa biokaasua noin 650 GWh/vuosi.

  • Gasum tuottaa lannoitevalmisteita valtakunnallisesti seitsemässä teollisen kokoluokan biokaasulaitoksessa Suomessa yhteensä noin 500 000 tn/vuodessa ja Ruotsissa viidessä biokaasulaitoksessa reilut 400 000 tn/vuodessa.

  • Biokaasun tuotannossa syntyy lannoitevalmisteita maatalouteen ja mullantuotantoon sekä ravinnekonsentraatteja (esim. orgaanista hiiltä sisältävät typpi-fosfori -konsentraatteja), joita käytetään maataloudessa ja teollisuudessa.

  • Muita orgaanisia ravinnetuotteita, kuten ammoniumtyppeä ja vettä sisältävää typpiravinnetta sekä ammoniumsulfaattia käytetään teollisuuden eri kohteissa kuten esim. voimalaitoksissa savukaasujen puhdistuksessa. Kysyntä orgaanisille ravinteille on kehittymässä vauhdilla eri teollisuuden aloilla.

  • Gasumin biokaasulaitokset Suomessa sijaitsevat Huittisissa, Honkajoella, Kuopiossa, Oulussa, Riihimäellä, Turussa ja Vehmaalla. Lisäksi Gasum tuottaa biokaasua myös yhteistyökumppaneiden kanssa Espoossa, Kouvolassa ja Lahdessa. Ruotsissa Gasumilla on biokaasulaitokset Jordbergassa, Katrineholmissa, Lidköpingissä, Örebrossa sekä yhtiöllä on enemmistöosuus Västeråsissa sijaitsevasta tuotantolaitoksesta. Lisäksi Gasumilla on 50 prosentin omistusosuus Vadsbo Biogasissa.

  • Lue lisää tutkimuksesta Luken sivuilta

  • Lue lisää orgaanisista lannoitevalmisteista

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, johtaja, tuotanto ja hankinta, biokaasu, Gasum
puh. 0400 653 351
etunimi.sukunimi(a)gasum.com
www.gasum.fi 

 

Lue lisää
28.03.2018

Nesteytetyn maakaasun kysyntä kasvaa Pohjoismaiden merenkulussa

Gasumin tytäryhtiö Skangas suoritti 1 000 nesteytetyn maakaasun (LNG) bunkrausoperaatiota vuonna 2017, eli 60 prosenttia enemmän kuin aiempina vuosina. Nesteytetyn maakaasun kysyntä kasvaa Pohjoismaiden merenkulussa huimaa vauhtia.

Skangasin mukaan kysynnän kasvun takana ovat toimitukset sekä säännölliseen reittiliikenteeseen että hakurahti- ja spot-rahtiliikenteeseen käyttöön otetuille uusille aluksille. Markkinoilla on odotettu uusia LNG-bunkrausaluksia, joilla toimitetaan nesteytettyä maakaasua sitä polttoaineenaan käyttäville aluksille.

Puhtaan polttoaineen tarve lisää kysyntää

”Yhä useampi varustaja muuntaa aluksiaan puhtaalle polttoaineelle joko LNG- tai kaksoispolttoainemoottorien avulla, joten kysyntä on kasvanut huomattavasti. Tämä koskee erityisesti Euroopan merialueita, joissa suurin osa liikenteestä on viime aikoihin asti ollut autolauttaliikennettä ja säännöllistä reittiä kulkevia RoPax-risteilyautolauttoja. Nykyään palveltava aluskanta on monimuotoisempaa ja vaatii monentyyppisiä bunkrausratkaisuja. Vastaamme tähän tarpeeseen tarjoamalla markkinoille monia eri ratkaisuja”, kertoo Skangasin Marine-liiketoiminnan myyntijohtaja Gunnar Helmen.

Nesteytetty maakaasu on puhtain saatavilla oleva polttoaine merenkulun tarpeisiin. Siitä on nopeasti tulossa yhä yleisemmin käytetty kustannustehokas vaihtoehto. Nesteytetty maakaasu sopii kaikentyyppisiin aluksiin: autolauttoihin, matkustajalaivoihin, säiliölaivoihin, irtorahtilaivoihin, huoltoaluksiin ja konttilaivoihin. Se tarjoaa monia etuja vähentämällä saastumista niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Siirtyminen nesteytetyn maakaasun käyttöön poistaa täysin rikki- ja hiukkaspäästöt sekä vähentää typpioksidipäästöjä jopa 85 prosentilla. Lisäksi se vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 20 prosentilla. Nesteytetyn maakaasun käyttö laivojen polttoaineena tekee niistä tulevien IMO- ja EU-päästömääräysten mukaisia.

Bunkrausalus Coralius edesauttaa laivasta laivaan -bunkrausta

Skangas ennakoi merenkulkualan puhtaampien polttoaineiden kysyntää pyrkimällä yhteistoimin parantamaan nesteytetyn maakaasun saatavuutta. Infrastruktuurin laajentamisen ja bunkraustekniikoiden kehittämisen ohella yhtiö otti vuonna 2017 käyttöön uuden bunkraus- ja jakelualuksen, Coraliuksen. Se tuo nesteytetyn maakaasun bunkraukseen aivan uudenlaista tehokkuutta.

Coralius toimittaa nesteytettyä maakaasua laivoille merellä laivasta laivaan -bunkrauksena. Se tarjoaa yhtiölle lisää joustavuutta ja mahdollisuuksia palvella aluksia, joiden on saatava nesteytettyä maakaasua poikkeamatta sitä varten terminaaliin tai satamaan. Laivasta laivaan ‑bunkraus on Skangasille vain yksi tapa toimittaa nesteytettyä maakaasua. Alukset voivat myös hakea polttoaineen jostakin Skangasin terminaaliverkoston terminaalista, suoraan tuotantolaitokselta Stavangerista tai säiliöautosta laivaan -bunkrauksena Pohjoismaiden satamista. 

Lue lisää Skangasin sivuilta

Lisätietoja:

Gunnar Helmen, Marine-liiketoiminnan myyntijohtaja, Skangas
Tananger, Norja
Puh.: +47 475 09 048,
Gunnar.Helmen@skangas.com 

Trude Ravndal, markkinointiviestintäpäällikkö, Skangas
Tananger, Norja
Puh.: +47 913 01 013
Trude.Ravndal@skangas.com

Gasumin tytäryhtiö Skangas on Pohjoismaiden markkinoiden johtava nesteytetyn maakaasun (LNG) tuottaja. Yritys toimittaa asiakkailleen nesteytettyä maakaasua merenkulun, teollisuuden ja raskaiden maakuljetusten tarpeisiin. Skangas auttaa asiakkaitaan saavuttamaan ympäristönsuojelulliset ja operatiiviseen polttoaineenkulutuksen liittyvät tavoitteensa tarjoamalla energiatehokkaita ja luotettavia LNG-toimituksia.

Lue lisää
Content image

Tilaa tankkausasemien huoltotiedotteet tekstiviestinä

Tiesithän, että voit nyt tilata tiedon Gasumin kaasutankkausasemien käyttö- ja huoltokatkoista tekstiviestinä suoraan puhelimeesi? Näin varmistat huolettoman autoilun!Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa

Lue lisää Sulje