Tankkaa puhtaasti kotimaista 89€/kk

Tankkaa puhtaasti kotimaista 89€/kk

Tutustu
Content image

Tilaa tankkausasemien huoltotiedotteet tekstiviestinä

Tiesithän, että voit nyt tilata tiedon Gasumin kaasutankkausasemien käyttö- ja huoltokatkoista tekstiviestinä suoraan puhelimeesi? Näin varmistat huolettoman autoilun!
Lue lisää
23.11.2017

Johanna Lamminen Oopperajuhlien valtuuston puheenjohtajaksi

Savonlinnan Oopperajuhlien valtuuston puheenjohtajaksi on valittu Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Tekniikan tohtori, MBA Johanna Lamminen toimii Oopperajuhlien valtuustossa toista kauttaan ja on valittu puheenjohtajaksi OP Ryhmän pääjohtajan Reijo Karhisen seuraajana.

Valtuuston valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan valtakunnallinen Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry. Valtuuston tehtävä on mm. valita Oopperajuhlien hallitus sekä vahvistaa festivaalin toimintasuunnitelmat, talousarvio ja tilinpäätös.

www.operafestival.fi

Lisätiedot:
Olga Väisänen

Lue lisää
21.11.2017

Uudistuva energiayhtiö Gasum kehittää pohjoismaista kaasumarkkinaa

Uudistuminen on keskeinen osa Gasumin strategiaa. Yhtiö on kasvanut viime vuosina suomalaisesta maakaasuyhtiöstä pohjoismaiseksi energiayhtiöksi, joka rakentaa LNG- ja biokaasumarkkinoita pohjoismaissa samalla huolehtien maakaasun kilpailukyvystä kotimaassa. Yhtiölle on tärkeää hyvä johtaminen, henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus. Yhtiö kehittää jatkuvasti näitä asioita yhdessä henkilöstön kanssa. Nämä teemat ovat nostettu henkilöstöjohtamisen painopistealueiksi yhtiössä.

Gasumin henkilöstöryhmien luottamusmiehet ovat 9.11.2017 lähettäneet kirjeen Gasum Oy:n omistajille ja hallitukselle. Luottamusmiehet ovat tässä toimineet itsenäisesti, eivätkä ole olleet yhteydessä kirjeen lähettämisestä tai sen sisällöstä omiin henkilöstöryhmiinsä. Vastauksena kirjeessä esitettyihin näkökohtiin, yhtiö on toimittanut omistajalle tiedoksi selvityksen tähänastisista toimista hyvän johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Gasum-konsernissa toteutetaan kattava työyhteisöselvitys. Selvityksen tekee konsulttiyhtiö MPS loppuvuoden aikana ja selvityksen tuloksista tullaan tiedottamaan. Yhtiön johto ottaa kirjeessä esitetyt huolet yhtiön työ- ja yhteistyöilmapiiristä vakavasti ja pitää erittäin tärkeää selvittää asia koko konsernissa.

Lisätietoja:
Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy, puh. 040 554 0578, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Gasum tuo Suomeen maakaasua, tuottaa ja jalostaa biokaasua Suomessa ja Ruotsissa sekä siirtää ja toimittaa niitä energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Gasumin tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) johtava pohjoismainen osaaja, joka jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum-konsernissa työskentelee noin 400 henkeä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 843 milj. euroa.

 

Lue lisää
20.11.2017

Gasum käyttää jatkossakin puhdistamolietteitä biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannossa

Gasum käyttää yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden lietettä (puhdistamoliete) jatkossakin biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannossa. Yhtiö käsittelee koko Suomen yhdyskuntien puhdistamolietteistä tällä hetkellä noin neljänneksen. Yhtiö investoi biomassan käsittelyratkaisuihin ja mädätysjäännöksen lisäkäsittelyyn ravinteiden jatkojalostamiseksi. Tavoitteena on jalostaa biokaasun tuotannossa syntyvää ravinnejäännöstä mm. teollisuuden prosessien tarpeisiin, esimerkiksi typpipitoisina ravinneliuoksina sekä palvelemaan entistä paremmin maanparannuksen ja maatalouden tarpeita. Biokaasun tuotanto on tehokas tapa toteuttaa kiertotaloutta, jolla sivuvirtojen ja biojätteiden arvo voidaan maksimoida energiana ja orgaanisena ravinteena. Biokaasua käytetään lämmön ja sähkön tuotantoon, teollisuudessa, kotitalouksissa ja liikenteessä.

Gasumin biokaasun tuotannossa käyttämä raaka-ainepohja on jo nykyisellään laaja. Yhtiö käsittelee koko Suomen yhdyskuntien puhdistamolietteistä tällä hetkellä merkittävän osan, arviolta hieman alta neljänneksen. Puhdistamolietteet ovat merkittävä biokaasutuotannon raaka-aine nyt ja jatkossakin. Gasumin usean laitoksen verkosto mahdollistaa erityyppisten biomassajakeiden käsittelyn keskittämisen tietyille biokaasulaitoksille. Kysyntä orgaanisille ravinteille on kehittymässä vauhdilla eri teollisuuden aloilla. Yhtiö laajentaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mädätysjäännöksen käyttömahdollisuuksia tuotantoverkostossaan.

Yhtiö käyttää jatkossakin yhdyskuntienpuhdistamolietteitä biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannossa. Puhdistamolietteet hygienisoidaan teollisessa biokaasuprosessissa, jolloin niissä mahdolliset taudinaiheuttajat tuhoutuvat. Biokaasulaitoksille, joissa käytetään puhdistamolietteitä, on otettu uusia käsittelytekniikoita käyttöön, jotta lietteistä syntyvistä mädätysjäännöksistä voidaan jalostaa kehittyneempiä kierrätysravinnetuotteita. Puhdistamoprosesseilla on myös keskeinen vaikutus tulevaisuudessa puhdistamolietteen laatuun.

”Nopeasti muuttuneen kierrätyslannoitteiden markkinatilanteen ja sateiden takia vaikeutuneen levityksen vuoksi tilanne on haastava ja ratkaisuiden eteen tehdään hartiavoimin töitä. Kierrätyslannoitteiden laadun varmistamiseksi esimerkiksi Ruotsissa on Revaq -sertifiointijärjestelmä puhdistamolietteille, jonka myötä niistä tuotettujen ravinteiden lannoitekäytön hyväksyttävyys ja laatu on parantunut. Vastaavantyyppisen laatujärjestelmän kehitystyö on käynnistetty alan toimijoiden kesken myös Suomessa, jonka avulla voidaan biokaasun tuotannossa syntyneiden kierrätyslannoite ja -ravinnetuotteiden laatu varmistaa. Investoimme lietteiden käsittelyratkaisuihin ja ravinnejäännöksen käsittelyiden tehostamiseen Suomessa”, sanoo Gasumin biokaasun tuotantojohtaja Ari Suomilammi.

Biohajoavat jätejakeet, elintarvike- ja muun teollisuuden sivuvirrat sekä erilaiset lietteet ovat tällä hetkellä merkittävimpiä raaka-aineita Suomen biokaasun tuotannossa. Tulevaisuudessa esimerkiksi maatalouden ja teollisuuden biomassojen sivuvirrat ovat keskeisessä asemassa biokaasutuotannon laajentamisessa. EU kiertotaloustavoitteet ohjaavat yhä enenevässä määrin lietteitä ja biojätteitä käsittelymuotoihin, jossa sivuvirroista saadaan suurin hyöty irti. Biojätteissä ja puhdistamolietteissä olevan energian arvo maksimoituu biokaasun liikennekäytössä.

 

Faktalaatikko:

  • Gasum on Pohjoismaiden johtava biohajoavien jätteiden käsittelijä ja biokaasun tarjoaja. Yhtiö käsittelee kahdessatoista biokaasulaitoksessaan biomassoja noin 800 000 t/vuosi ja tuottaa biokaasua noin 650 GWh/vuosi.

  • Gasum tuottaa lannoitevalmisteita valtakunnallisesti seitsemässä teollisen kokoluokan biokaasulaitoksessa Suomessa yhteensä noin 500 000 tn/vuodessa ja Ruotsissa viidessä biokaasulaitoksessa reilut 400 000 tn/vuodessa.

  • Biokaasun tuotannossa syntyy lannoitevalmisteita maatalouteen ja mullantuotantoon sekä ravinnekonsentraatteja (esim. orgaanista hiiltä sisältävät typpi-fosfori -konsentraatteja), joita käytetään maataloudessa ja teollisuudessa.

  • Muita orgaanisia ravinnetuotteita, kuten ammoniumtyppeä ja vettä sisältävää typpiravinnetta sekä ammoniumsulfaattia käytetään teollisuuden eri kohteissa kuten esim. voimalaitoksissa savukaasujen puhdistuksessa.

  • EU:n kiertotaloustavoitteiden mukaan yhdyskuntien jätteistä 65 % tulee kierrättää vuoteen 2030 mennessä. Nykyisin vastaava taso on Suomessa keskimäärin 30–35 %.
  • Gasumin biokaasulaitokset Suomessa sijaitsevat Huittisissa, Honkajoella, Kuopiossa, Oulussa, Riihimäellä, Turussa ja Vehmaalla. Lisäksi Gasum tuottaa biokaasua myös yhteistyökumppaneiden kanssa Espoossa, Kouvolassa ja Lahdessa. Ruotsissa Gasumilla on biokaasulaitokset Jordbergassa, Katrineholmissa, Lidköpingissä, Örebrossa sekä yhtiöllä on enemmistöosuus Västeråsissa sijaitsevasta tuotantolaitoksesta. Lisäksi Gasumilla on 50 prosentin omistusosuus Vadsbo Biogasissa.

  • Lue lisää orgaanisista lannoitevalmisteista

 

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, johtaja, tuotanto ja hankinta, biokaasu, Gasum
puh. 0400 653 351, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Lue lisää
Kaasuautokilpailu

Vuosi kaasu-Audin ratissa

Espoolainen Raki Salmela voitti Gasumin Roadtrip-kilpailussa vuodeksi kaasukäyttöisen Audi A3 G-tronin. Lue Rakin mietteitä kaasuauton ratin takaa.Lue lisää