Kiinnostaako kaasuautoilu?

Yhä useampi suomalainen valitsee nyt auton, jossa on bensiinitankin lisäksi myös kaasutankki. Lue viisi hyvää syytä valita kaasuauto!

 

Lue lisää

Kiinteähinta-kampanjan ehdot, 1.4.-31.12.2019

Gasum tarjoaa uutta tai käytettynä maahantuotua kaasukäyttöistä henkilöautoa tai henkilöautoon tulevaa kaasulaitteiden jälkiasennusta hankkivalle yksityisasiakkaalle mahdollisuuden ostaa liikennebiokaasua kuukausikohtaiseen kiinteään hintaan 65 €/kk 12 kuukauden ajan. Kampanja koskee lisäksi käyttöedulla ajavia työsuhdeautoilijoita. Kampanjahinta ei koske paketti- ja kuorma-autoja.

Kampanjan piiriin kuuluvat 1.4.-31.12.2019 aikavälillä:

a) autoliikkeistä tilatut uudet henkilöautot ja esittelyautot (autolla on ajettu enintään 6 000 km tai sen ensimmäisestä käyttöönotosta on alle 6 kuukautta)

b) yksityisesti tai autoliikkeen toimesta ulkomailta maahantuodut, kampanjan aikana Suomeen ensi kertaa rekisteröitävät kaasukäyttöiset henkilöautot, joiden alkuperäinen käyttöönotto on tapahtunut 1.1.2010 (EURO5 päästöluokka) jälkeen

c) kaasulaitteiden jälkiasennukset 1.1.2003 (EURO4 päästöluokka) jälkeen käyttöönotettuihin henkilöautoihin.

Kampanjaetuus on voimassa 12 kuukautta kiinteän hinnan aktivoinnista, jonka jälkeen kampanjan piirissä oleva GasCard siirtyy tankkaustapahtumaperusteisen hinnoittelun piiriin. Kuukausihinta kattaa tankkaukset kaikilla Gasumin liikennekaasuasemilla Suomessa jopa 25 000 km vuotuiseen ajomäärään saakka.

Kiinteän kuukausihinnan piiriin sisältyvä volyymi saa olla maksimissaan 1000 kg 12 kk kampanjan ajalta (keskimäärin 83,3 kg kuukaudessa). Määrä tarkoittaa yli 2080 km ajoa kuukaudessa [arvio perustuu uusien C-segmentin kaasuautojen (Skoda Octavia, Audi A3…) keskikulutuksiin].

Kampanja koskee vain yksityishenkilöitä ja edellyttää Gasumin maksuaikakortin GasCardin hankintaa tai olemassa olevan GasCardin aktivointia kampanjan piiriin. Gasum tarkistaa ajoneuvojen kampanjakelpoisuuden ajoneuvojen rekisterihistorian perusteella.

Gasum toimittaa asiakkaalle kilomääräisen yhteenvedon toteutuneista tankkaustapahtumista kuukausittaisessa laskuerittelyssä osana laskua.

Kiinteä hinta aktivoituu käyttöön seuraavan kuukauden 1. päivästä alkaen, laskutuskausi on kalenterikuukausi. Maksuaikaa laskulla on 14 vrk (netto) ja eräpäivä muodostuu aina laskun tekopäivästä. Ennen kampanjan laskutuskauden alkua GasCardilla suoritetut tankkaukset laskutetaan tapahtumaperusteisesti. Yksittäisen laskun eräpäivän siirtäminen on mahdollista ottamalla asiakaspalveluumme yhteyttä.

Uutta GasCardia tulee hakea auton tilauksen yhteydessä. Korttihakemus tehdään gasum.com-sivuilla. Hakemuksessa laskutustavaksi valitaan Biokaasu kiinteällä kuukausihinnalla. Uusi GasCard saapuu postitse kotiin noin viikon kuluessa hyväksytystä korttihakemuksesta.

a) Jos kysymyksessä on uuden auton tilaus, jossa auton luovutusajankohta on kauppapäivää myöhäisempi, korttihakemuksen lisätietokentässä tulee kirjoittaa ”Uusi auto”, lisäksi autoliikkeen nimi sekä arvio auton luovutuspäivästä – tällöin kiinteän hinnan laskutusta ei aloiteta heti. Kun auto otetaan käyttöön tai luovutuspäivä on sovittu, kiinteä kuukausihinta tulee erikseen aktivoida käyttöön gasum.com – sivun aktivointilomakkeella. Kiinteä hinta on aktivoitava käyttöön viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa kortin hakemisesta.

Jos fyysinen luovutus tapahtuu kortinhaun kanssa samaan aikaan, korttihakemukselle tulee merkitä autoliikkeen nimi sekä auton rekisteritunnus. Tällöin erillistä kiinteän hinnan aktivointia ei tarvitse tehdä vaan kampanja astuu voimaan seuraavan kuun 1. päivästä automaattisesti.

b) Jos kysymyksessä on autoliikkeen ulkomailta Suomeen tuoma, Suomeen ensirekisteröitävä käytetty auto, korttihakemuksen lisätietokenttään tulee kirjoittaa Autoliike [Autoliikkeen nimi] maahantuonut” sekä auton rekisteritunnus tai valmistenumero. Verohallinnolle tehtävän käyttöönottoilmoituksen vahvistusviestin kopio tulee lähettää sähköpostitse Gasumin asiakaspalveluun, jos korttihakemuksen tekohetkellä autoa ei ole vielä rekisteröity Suomeen (asiakaspalvelu@gasum.com).

c) Jos kyseessä on asiakkaan itse maahantuoma auto, korttihakemuksen lisäkenttään tulee kirjoittaa”Itse maahantuotu” sekä kyseisen auton rekisteritunnus tai valmistenumero. Verohallinnolle tehtävän käyttöönottoilmoituksen vahvistusviestin kopio tulee lähettää sähköpostitse Gasumin asiakaspalveluun, jos korttihakemuksen tekohetkellä autoa ei ole vielä rekisteröity Suomeen (asiakaspalvelu@gasum.com). Kampanjaa tulee hakea maahantuodulle ajoneuvolle 2 kuukauden sisällä hyväksytystä rekisteröintikatsastuksesta.

d) Jos kysymyksessä on ajoneuvoon tehtävä kaasulaitteiden jälkiasennus, korttihakemuksen lisätietokentässä tulee mainita”Kaasukonversio”, auton rekisteritunnus ja jälkiasennuksen suorittaneen huoltoliikkeen nimi. Tämän lisäksi on hyvä liittää hakemukseen kopio muutoskatsastustodistuksesta.

Kaikissa tapauksissa b)-c) kiinteän hinnan laskutus käynnistyy korttihakemuksesta seuraavan kuukauden 1. päivästä lähtien, joten erillistä kiinteän hinnan aktivointia ei tarvitse tehdä. Kohdassa d) GasCardia voi hakea myös jo ennen kuin jälkiasennus on suoritettu, jolloin kampanjan aktivointi tehdään käyttämällä gasum.com-sivujen aktivointilomaketta sen jälkeen, kun muutoskatsastus on suoritettu.

Kampanjan piiriin kuuluvat myös olemassa olevat GasCard-asiakkaat, jotka tilaavat kampanja-aikana uuden auton tai kaasulaitteiden jälkiasennuksen, tai maahantuovat ulkomailta Suomeen rekisteröitävän kaasuauton.

Jos kysymyksessä on uusi auto, jonka luovutusajankohta on kauppapäivää myöhäisempi, Gasumin asiakaspalveluun tulee ilmoittaa sähköpostitse, että kysymyksessä on uusi auto ja lisäksi autoliikkeen ja automyyjän nimi sekä arvio auton luovutuspäivästä. Kun auto otetaan käyttöön tai luovutuspäivä on sovittu, kiinteä kuukausihinta tulee aktivoida käyttöön gasum.com-sivun aktivointilomakkeella. Kiinteä hinta on aktivoitava käyttöön viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa sähköposti-ilmoituksen tekemisestä.

Jos kyseessä on asiakkaan itse tai autoliikkeen maahantuoma auto ja autolla ei ole vielä suomalaista rekisteritunnusta, Verohallinnolle tehtävän käyttöönottoilmoituksen vahvistusviestin kopio tulee lähettää sähköpostitse Gasumin asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@gasum.com)

Seuraavissa tapauksissa kiinteän edun voi suoraan aktivoida käyttöön gasum.com-sivun aktivointilomakkeella. Auton rekisteritunnus tulee mainita lomakkeella, ja ajoneuvon rekisterihistoria tarkistetaan:

a) Jos uuden auton fyysinen luovutus tapahtuu kaupan yhteydessä (esittelyauto), jolloin Lisätietoja-kenttään kirjoitetaan myös Autoliikkeen nimi

b) kysymyksessä on asiakkaan itse maahantuoma auto ja auto on ensirekisteröity Suomeen kampanja-aikana, Lisätietoja-kenttään kirjoitetaan Itse maahantuotu. Kampanjaa tulee hakea maahantuodulle ajoneuvolle 2 kuukauden sisällä hyväksytystä rekisteröintikatsastuksesta.

c) kysymyksessä on autoliikkeen ulkomailta Suomeen tuoma, Suomeen ensi kertaa rekisteröitävä käytetty auto, jolloin Lisätietoja-kenttään kirjoitetaan myös maahantuoneen Autoliikkeen nimi

d) jos kysymyksessä on kaasulaitteiden jälkiasennus, joka on toteutettu kampanja-aikana, jolloin Lisätieto-kenttään kirjoitetaan myös jälkiasennuksen suorittaneen liikkeen nimi. Tämän lisäksi on hyvä liittää hakemukseen kopio muutoskatsastustodistuksesta.

Sopimus on irtisanottavissa asiakkaan toimesta yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanottua sopimusta ei voi aktivoida kampanjaan uudelleen. Esimerkiksi, jos päätät sopimuksen 15.2, irtisanomisaika päättyy maaliskuun loppuun ja tällöin irtisanomisajalta tulee lasku huhtikuun alussa.

Mikäli asiakkaan kampanjakauden tankkaukset ylittävät maksimirajan 1000 kg ennen kampanja-ajan päättymistä, aletaan ylimenevää osuutta välittömästi laskuttamaan tankkausperusteisesti kampanjan rinnalla.

Jos kampanja jostain syystä päättyy tai päätetään ennen 12 kuukauden täyteen tuloa ja asiakkaan sen hetkinen tankkausmäärä ylittää kuukausikohtaisen keskiarvon 83,3 kg, Gasum laskuttaa tämän ylimenevän osuuden (esim. 8 kk voimassaolleella sopimuksella raja on 8 x 83,3 kg = 666,6 kg). Ylitys laskutetaan sopimuksen päättymistä seuraavan kuukauden aikana. Ylimenevä osuus laskutetaan asiakkaan kotipaikkaa lähinnä olevan julkisen aseman vallitsevalla pylonihinnalla.

GasCardin voimassaolo jatkuu automaattisesti asiakkaan 12 kuukauden etuuskauden päättyessä siten, että 13. kuukaudesta alkaen laskutus perustuu kortilla tehtyihin tankkaustapahtumiin ja tankkausasemilla kyseisellä ajanhetkellä vallitseviin pylonihintoihin, joista asiakkaalle myönnetään GasCardilla maksaessa yhden prosentin maksutapaetu. GasCardin käytöstä ei aiheudu lisäkustannuksia asiakkaalle.

Jos uuden auton tilannut asiakas ei aktivoi korttia kampanjan piiriin 6 kuukauden kuluttua kortin tilauksesta, kiinteän hinnan kampanjaetu menetetään, mutta kortilla voi tehdä tankkauksia tavalliseen tapaan perustuen tankkausaseman pylonihintaan ja tankkausmäärään.

Kiinteään hintaan sidottu GasCard on henkilö- ja autokohtainen, eikä kampanjaetua voi siirtää toiselle henkilölle. Kampanja on vain yksityishenkilöiden käyttöön. Asiakkaalla voi olla voimassa vain yksi kiinteähintainen sopimus kerrallaan, mukaan lukien Gasumin aikaisemmat kiinteähintaiset sopimukset.

Suomen sisäinen käytettyjen autojen kauppa, kuten myöskään yksityishenkilöiden välinen autokauppa eivät kuulu kampanjan piiriin. Kampanjahinta ei koske paketti- ja kuorma-autoja. Kampanjaa ei myönnetä yrityskäyttöön tai jälleenmyyjille.

Kampanjaa ei voi laittaa tauolle (auton vikaantumisen, kesäloman, sairastumisen yms syyn takia).

Gasum seuraa kortin tankkaustapahtumia. Kortin väärinkäyttötapauksissa Gasumilla on oikeus katkaista kiinteä hinnoittelu ja laskuttaa toteutuneet tankkaukset tapahtumaperusteisesti.

Gasum ei ole velvollinen korvaamaan asiakkailleen tankkausasemien mahdollisista käyttökatkoista tai kortin toimintahäiriöstä aiheutunutta haittaa.