Yhteistyökampanjan ehdot

Yleistä kampanjasta

Gasum tarjoaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa kaasukäyttöistä henkilöautoa hankkivalle yksityisasiakkaalle ilmaista liikennekaasua rajatun määrän, joka on tankattavissa määräajan sisällä. Kampanjat eivät koske paketti- ja kuorma-autoja.
Kampanjan piiriin kuuluvat erikseen yhteistyökumppanin määrittelemät ajoneuvomallit määrätyllä aikavälillä. Kampanja koskee vain autoliikkeistä tilattuja uusia henkilöautoja ja esittelyautoja (autolla on ajettu enintään 6 000 km tai sen ensimmäisestä käyttöönotosta on alle 6 kuukautta).

Kampanjaetuus on voimassa määräajan sen aktivoinnista, jonka jälkeen kampanjan piirissä oleva GasCard siirtyy tankkaustapahtumaperusteisen hinnoittelun piiriin. Kampanja kattaa tankkaukset kaikilla Gasumin liikennekaasuasemilla Suomessa, kunnes kampanjaan kuuluva enimmäiskilomäärä on täyttynyt.

Kampanja koskee Gasumin yhteistyökumppanin määrittelemän mukaan uuden auton tilaavia yksityishenkilöitä ja mahdollisesti myös käyttöedulla ajavia työsuhdeautoilijoita, jotka tekevät yksityishenkilönä korttisopimuksen Gasumin kanssa. Kampanjaedun käyttöönotto edellyttää Gasumin maksuaikakortin GasCardin hankintaa tai olemassa olevan GasCardin aktivointia kampanjan piiriin. Gasum tarkistaa ajoneuvojen kampanjakelpoisuuden ajoneuvojen rekisterihistorian perusteella.

Gasum toimittaa asiakkaalle kilomääräisen yhteenvedon toteutuneista tankkaustapahtumista kuukausittaisessa laskuerittelyssä
osana laskua. Kampanja aktivoituu asiakkaan ilmoittamasta päivästä alkaen. Lähetämme asiakkaalle, kuukausittain nollahintaisen laskun, jolta voi seurata kampanjaan sisältyvän kaasun jäljellä olevaa määrää. Ennen kampanjan laskutuskauden alkua
GasCardilla suoritetut tankkaukset laskutetaan tapahtumaperusteisesti. Yksittäisen laskun eräpäivän siirtäminen on mahdollista ottamalla Gasumin asiakaspalveluun yhteyttä.

Uusi GasCard

Uutta GasCardia tulee hakea auton tilauksen yhteydessä. Korttihakemus tehdään gasum.com-sivuilla. Hakemuksessa laskutustavaksi valitaan Kampanjaetuus ja ilmoitetaan autoliikkeen antama kampanjakohtainen kampanjakoodi. Uusi GasCard saapuu postitse kotiin noin viikon kuluessa hyväksytystä korttihakemuksesta.

Jos kysymyksessä on uuden auton tilaus, jossa auton luovutusajankohta on kauppapäivää myöhäisempi, korttihakemuksen lisätietokenttään tulee kirjoittaa autoliikkeen nimi sekä arvio auton luovutuspäivästä – tällöin kampanjaa ei aloiteta heti. Kun auto otetaan käyttöön tai luovutuspäivä on sovittu, kampanja tulee erikseen aktivoida käyttöön gasum.
com-sivun aktivointilomakkeella. Kampanja on aktivoitava käyttöön viimeistään kampanjakohtaisesti määriteltyyn viimeiseen aktivointipäivään mennessä. Jos fyysinen luovutus tapahtuu kortinhaun kanssa samaan aikaan, korttihakemukselle
tulee merkitä autoliikkeen nimi sekä auton rekisteritunnus. Asiakkaalle lähetetään kampanjasta sähköpostilla vahvistus, jossa näkyy kampanja-aika.

Olemassa oleva GasCard

Kampanjan piiriin kuuluvat myös olemassa olevat GasCard-asiakkaat, jotka tilaavat kampanja-aikana uuden auton. Jos kysymyksessä on auto, jonka luovutusajankohta on kauppapäivää myöhäisempi, Gasumin asiakaspalveluun tulee ilmoittaa sähköpostitse autoliikkeen antama kampanjakohtainen kampanjakoodi, autoliikkeen ja automyyjän nimi sekä arvio auton luovutuspäivästä. Kun auto otetaan käyttöön tai luovutuspäivä on sovittu, kampanja tulee aktivoida käyttöön gasum.com-sivun aktivointilomakkeella. Kampanja on aktivoitava käyttöön viimeistään kampanjakohtaisesti määriteltyyn viimeiseen aktivointipäivään mennessä.


Jos uuden auton fyysinen luovutus tapahtuu kaupan yhteydessä (esittelyauto tai varastoauto), kampanjan voi suoraan aktivoida käyttöön gasum.com-sivun aktivointilomakkeella. Lomakkeella tulee mainita auton rekisteritunnus ja autoliikkeen antama kampanjakohtainen kampanjakoodi. Lisätietoja-kenttään ilmoitetaan myös Autoliikkeen nimi. Ajoneuvon rekisterihistoria tarkistetaan.

Käytön rajoitukset

Gasum ei ole velvollinen korvaamaan asiakkailleen tankkausasemien mahdollisista käyttökatkoista tai kortin toimintahäiriöstä aiheutunutta haittaa.