Opas kaasuauton hankintaan

Kiehtooko kaasuauoilu? Lue kattava tietopaketti kaikesta kaasuautoiluun liittyvästä!

 

Opi lisää

Biokaasun tie auton tankkiin käy ekologisesti

Jaa:

Kaasuautoilu on helppo ja kustannustehokas tapa vähentää liikenteen päästöjä. Hallituksemme tavoitteena on saada Suomen teille 50 000 kaasuautoa vuoteen 2030 mennessä.

Gasumin asemilla voit valita joko 100 % uusiutuvan biokaasun tai maakaasun, jonka elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat 20 % bensiiniä alhaisemmat. Biokaasun liikennekäytöllä voidaan puolestaan vähentää elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia.

Biokaasun elinkaaren aikaiset kasvihuonepäästöt

Miltä kuulostaisi ajaa omista jätteistä valmistetulla polttoaineella? Tuotamme liikennebiokaasua muun muassa kotitalouksien biojätteistä, joten voi hyvinkin olla, että roskakoriin heittämäsi banaanin kuori on pian kaasuauton tankissa! 

Gasumin kasvihuonekaasupäästölaskenta* perustuu Energiaviraston kestävyyskriteeriohjeeseen ja RES-direktiivin mukaiseen kasvihuonekaasupäästövähennyksen määrittämiseen. 

Biokaasun elinkaaren hiiliioksidipäästöt

1. Raaka-aineiden keräily, kuljetus ja käsittely

Biokaasulaitoksille kuljetetaan biokaasun tuotannossa käytettäviä raaka-aineita keskimäärin 100 kilometrin säteeltä laitoksesta. Raaka-aineiden keräilyn ja kuljettamisen aiheuttamat päästöt huomioidaan laskennassa polttoaineen kulutuksen ja kuljetusmatkojen perusteella. Näiden lisäksi laitosalueella aiheutuu laskennassa huomioitavia päästöjä raaka-aineen käsittelyssä ja hajujen torjunnassa.

2. Biokaasun tuotanto, jalostus ja syöttö kaasuverkkoon

Biokaasun tuotannossa ja jalostuksessa huomioidaan biokaasulaitoksilla kulutetun lämmön- ja sähköntuotannon päästöt, tuotannossa käytettävien kemikaalien valmistuksesta aiheutuvat päästöt sekä veden kulutukseen ja jätevedenpuhdistukseen liittyvät päästöt. Erikseen huomioidaan vielä biokaasun kaasuverkkoon syötöstä syntyvät sähkönkulutuksen päästöt.

3. Biokaasun jakelulogistiikka

Biokaasun siirto kaasuverkostossa koostuu metaanipäästöistä sekä kompressoriasemien ja siirtoputkiston hiilidioksidipäästöistä. Kaasutankkausasemilla kuluu sähköä, jonka tuotannon päästöt ovat mukana laskennassa.

4. Biokaasun liikennekäyttö

Biokaasun liikennekäytön hiilidioksipäästöjen katsotaan olevan laskennallisesti nolla muiden uusiutuvien polttoaineiden tavoin. Biokaasun palaessa syntyy hiilidioksidia, mutta nettomääräinen hiilidioksidin määrä ilmakehässä ei lisäänny, sillä biohajoavaan raaka-aineeseen on sitoutunut saman verran hiilidioksidia, kuin mitä biokaasun palamisessa vapautuu.

* Kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa huomioidaan hiilidioksidi- (CO2), typpioksiduuli- (N2O) ja metaanipäästöt (CH4). Fossiilisena vertailukohtana käytetään arvoa 83,8 g CO2-ekv/MJ (RES-direktiivi).

Ajaminen

Mitä seuraavaksi?

Oletko valmis kantamaan kortesi kekoon puhtaamman liikenteen puolesta? Tutustu kaasuauton hankintaoppaaseen, josta löydät tiedot kaasuautomalleista, tankkausasemien sijainnista sekä muista sinua mahdollisesti askaruttavista asioista.